Дарина Палова, ПДИ

Дарина Палова, ПДИ

Чела съм много и най-разнообразни теории как със силата на мисълта си можем да сбъдваме желания и като с магическа пръчка да оставяме зад гърба си повечето проблеми. И понеже вярвам, че по-голяма част от живота ни всъщност протича извън правилата на обичайното и видимото, идеята за материализирането на желанията никак не ми е чужда. Така, макар и малко отдалече, започвам тази кратка история, с която искам да покажа на читателите връзката между горния процес и достъпа да информация.

Главният й герой – Николай Цветков, е познат на нашата аудитория, защото неведнъж е търсил отговори на различни въпроси от институциите във Варна, разкривал е нередности, кръщавал е улични дупки на името на бившия кмет. Заявленията му - най-често са насочени към Община – Варна, РДНСК, Областна дирекция на полицията и Общинския съвет - касаят различни въпроси от обществен интерес. Доколкото го познавам, упоритостта и търпението са сред качествата, които му помагат да продължава да вярва и да работи сам или с група сродни души за каузите на града. Сигурна съм обаче, че и в най-смелите си мечти не е подозирал какво може да последва след подаване на поредното заявление за достъп до информация.

 

Историята

 

В началото на май, отбивайки се по работа в сградата на район „Приморски” на Община Варна, Николай забелязва, че вторият етаж на тази публична иначе сграда, е отделен с врата. Тя препречва достъпа на граждани до канцелариите, на нея няма звънец и не може да се отваря отвън. Заинтригуван какво се крие зад нея и защо е скрито там, Цветков подава заявление, с което пита защо е затворен достъпът до този етаж на общината, кога  и по чие решение е поставена вратата, по каква причина няма звънец на нея, спазва ли се забраната за тютюнопушене в обществени сгради по реда на чл.56 от Закона за здравето в това пространство и т.н. Внася заявлението в деловодството с надежда, че все някой някога ще се сети да му отговори. Два дни по-късно той отново е в общината и за най-голяма изненада вижда, че… вратата е изчезнала. След минути, обаждайки ми се по телефона, той сполучливо описа реакцията си така: „Направо не повярвах на очите си, щях да припадна! Такова нещо не ми се е случвало“. Още по-поразен останал от отговора на служителите в общината, които успял в изненадата си да попита къде е вратата, защото той бил: „Вратата я няма, гражданите не я искат!“

На това място в историята най-подходяща ми се струва поне минута тишина. Ако имате време да си я позволите, моля да го направите. После, според емоционалния типаж на читателя, вероятно ще последват аплодисменти или скептично поклащане с глава. Аз лично много се смях и веднага си казах, че много искам да разкажа тази история.

Всъщност, десетина дни по-късно, и въпреки премахването на вратата, от район „Приморски” предоставят само информация за това, че е извършена проверка и нарушения на забраната за тютюнопушене липсват. Останалата информация е отказана с мотива „В случая не се иска информация за факти, а се искат отговори за причините, довели до едно или друго управленско решение на задължения субект“. Въпреки спорният отговор, струва ми се, че най-важният факт е налице – вратата, отделяща канцелариите на районната администрация по устройство на територията и озеленяване, вече я няма.      

 

Открития и нови теории

 

Осмисляйки случката от дистанцията на времето, все повече ми се струва, че има много общо между теориите за сбъдване на желанията и достъпа до информация. Ето няколко стъпки, които като за начало предлагам за изпробване:

  1. Ако имате изследователски дух, засилено чувство за обществена справедливост и нещо много ви възмущава, не оставайте само с възмущението си, а действайте.
  2. Към силата на мисълта добавете и силата на закона – попитайте защо нещо се случва.
  3. Най-добре е да се избере подходящото за това време – на бурни обществени недоволства или около избори.
  4. Струва ми се, че новата магическа фраза за отваряне на врати не е „Сезам, отвори се“, а „Вярвам!“.

 

 

П.П.

Тези стъпки могат да се използват по желание и в свободна форма и ако някой  постигне вълнуващи резултати, моля да сподели своя опит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.