адв. Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
адв. Кирил Терзийски, ПДИ

В рамките на проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2023 г., екипът на ПДИ подаде заявления за достъп до информация до 562 институции. Заявленията бяха подадени по електронен път. С тях бе поискано предоставяне на  информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2022 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на институциите, която включва следните данни:

 

1.            В колко случая съдът е потвърдил решението по ЗДОИ?;

2.            В колко случая съдът е уважил жалбата?;

3.            В колко случая съдът частично е потвърдил решението по ЗДОИ и частично е уважил жалбата?;

4.            В колко случая съдът е присъдил разноски на администрацията и в какъв размер? и

5.            В колко случая съдът е присъдил разноски на жалбоподателя и в какъв размер?

 

Това е информация, която ПДИ иска от институциите за втори път в рамките на ежегодното проучване на активната прозрачност. Тази информация не се публикува от институциите в детайлите, описани в заявлението. По тази причина, като предпочитана форма на достъп, в заявлението бе посочено само предоставяне на информацията по електронен път. В предходните години, когато искахме информация, която се публикува, посочвахме като алтернативна форма на достъп и предоставянето на информацията чрез посочване на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

 

Институциите, които през 2023 г. отговориха на заявлението в рамките на 14-дневния срок по закон, са 488. За сравнение, през 2022 г. бяха 494. През 2021 г. бяха 477, през 2020 г. в този срок отговориха 428 институции. Броят на институциите, които отговарят в срок на заявлението, остава сравнително постоянен и не зависи особено от това дали ПДИ иска информация, която институциите имат задължение да публикуват или не.

 

Институциите, които отговориха след изтичане на срока за отговор, са 35. За сравнение през 2022 г. бяха 36. През 2021 г. със закъснение отговориха 61, през 2020 г. – 68. Това означава, че за разлика от предходните години, в които броят на институциите, отговорили с няколко дни закъснение, беше постоянно над 60, то тази година те за втори пореден път са два пъти по-малко. През 2022 г. най-дълго закъснелите отговори са на Областна дирекция "Земеделие" – Добрич – 33 дни, Община Ботевград – 21 дни, Община Симеоновград – 20 дни, Община Дулово – 16 дни, Община Садово и Община Смолян – 14 дни и т.н.

 

Институциите, които не отговориха на заявлението, са 39. За сравнение през 2022 г. бяха 33. През 2021 г. не отговориха 25 институции, през 2020 г. – 66 институции.

 

Справката как отговориха централните органи на изпълнителната власт (Министерски съвет и министерствата) показва следното:

 

Министерствата, които през 2023 г. отговориха в срок до 5 дни, са 2 – Министерство на младежта и спорта и Министерство на труда и социалната политика.

 

Министерствата, които отговориха не толкова бързо, но в рамките на 14-дневния срок по закон, са 17 плюс Министерски съвет:

Министерски съвет 

Министерство на външните работи          

Министерство на вътрешните работи

Министерство на електронното управление       

Министерство на здравеопазването

Министерство на земеделието       

Министерство на икономиката и индустрията

Министерство на иновациите и растежа

Министерство на младежта и спорта       

Министерство на образованието и науката         

Министерство на околната среда и водите          

Министерство на отбраната           

Министерство на правосъдието    

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта и съобщенията

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на туризма. 

 

Министерства, отговорили след изтичане на срока, са 2 (с едно по-малко от миналата година): Министерство на енергетиката – 2 дни, и Министерство на културата – 6 дни. Тази година няма неотговорили министерства.

 

Институциите, които през 2023 г. с отговорите на заявлението осигуриха пълен достъп до исканата информация, са 519. За сравнение, през 2022 г. пълен достъп осигуриха 528 институции. През 2021 г. пълен достъп до исканата информация осигуриха 518, през 2020 г. – 448 институции.

 

През 2023 г. няма откази да бъде предоставен достъп до исканата информация.

 

Следва да се отбележи, че през 2019 г. ПДИ въведе в проучването си изследване на въпроса дали институциите уведомяват заявителя за регистрацията на заявлението, когато го получат. Резултатите от 2019 година показваха, че от всичките 520 институции, които отговориха на заявлението, без значение дали в срок или след него, само 56 институции уведомиха заявителя за регистрацията на заявлението му. През 2020 г. тази тенденция се запази, след като от всичките 496 институции, които отговориха на запитването, отново само 50 институции уведомиха заявителя за регистрацията на заявлението му. През 2021 отчетохме значителен ръст в броя институции, които са уведомили заявителя за регистрацията на заявлението – 123. През 2022 г. тези институции са 103, което е добре в сравнение с миналата година, но не и на фона на общия брой институции, до които заявлението е подадено. През 2023 г. тези институции са 174.

 

423 институции предоставиха исканата информация с решение за достъп до информация. За сравнение през 2022 г. бяха 427. През 2021 г. бяха 454, през 2020 г. – 410. Това означава, че отново в почти 100 случая информацията е предоставена без решение, но пък е налице трайна тенденция за почти еднакъв брой институции, които предоставят достъп до исканата информация с решение, и тези, които направо я изпращат.

 

Значителен брой институции продължават да изпращат исканата информация с празен e-mail. Това е негативна практика, защото в комбинация с обстоятелството, че обикновено прикаченият в празния e-mail файл е с автоматично генерирано име, то често е трудно да се различи писмо на институция от spam поща.

 

И през 2023 г. имаше институции, които първо изпращат решение за предоставяне на достъп до информация, а самата информация изпращат няколко часа или дни по-късно. Следва да се отбележи, че строго формално погледнато, институциите, които не са изпратили едновременно решението за достъп и исканата информация на практика са в нарушение на чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, според който при предоставяне на информация по електронен път, решението за достъп се изпраща заедно с предоставената информация.

 

Вместо заключение, обръщаме внимание, че в предишни години екипът ни целеше единствено да проучи как отговарят институциите на електронни заявления, поради което нито обобщавахме, нито анализирахме информацията, която ни е предоставена в рамките на проучването. Миналата година изготвихме обобщение и кратък анализ на предоставената ни информация. Тази година ще направим същото и ще го публикуваме в следващия бюлетин на ПДИ.

 

 

 

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.