Фондация Програма Достъп до Информация
Отличници
В последните години демонстрираме непрекъснат стремеж към повишена прозрачност на процесите и услугите, казва секретарят на община Габрово
Емилия Димитрова, координатор на ПДИ в Габрово
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова

От четиринадесето на пето място се изкачи община Габрово за една година в Рейтинга на активната прозрачност, стана ясно през април т.г., когато Програма Достъп до информация представи резултатите от годишния одит за 2018 на интернет страниците на институциите, рейтингите на активната прозрачност и картата на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините. „Напредъкът на общинската администрация в Габрово е сериозен и той е плод на активна работа“, пояснява секретарят на общината Полина Тихова.

 

Промяната започва през 2016, когато Габрово е на 18-то място сред общините у нас и на 27-мо сред всички институции по рейтинг на прозрачност. „След като ПДИ обяви резултатите от проучването си за 2016, анализирахме работата ни по отношение на активното публикуване на информация и предприехме конкретни действия – започнахме публикуване на наличната в общината информация, която съгласно изискванията на законодателството е публична“, пояснява Полина Тихова. Ангажимент за поддържане на актуална информация на сайта на общината имали служители от отделите – „Информационни и комуникационни технологии“ и „Правен“. Това обаче се променило следващата година. От март 2017 община Габрово има нова интернет страница, която освен наличната публична информация, дава възможност на гражданите директно да подават сигнали – писмено, устно и чрез безплатно обаждане през сайта. „С това осигурихме по-удобен и бърз начин за получаване на информация за текущи проблеми, които изискват нашето внимание и адекватна реакция за решаването им“, обяснява секретарят на общината. А с новия сайт се наложила и практиката всяка дирекция и отдел да публикува актуална информация за дейността си в обособени секции по теми и направления.

 

Дали ръководството е срещало разбиране от служителите за допълнителните ангажименти, които са имали покрай активното публикуване на информация? Тихова твърди, че служителите осъзнават важността общината да е прозрачна и като доказателство сочи и други присъдени отличия на администрацията – Габрово е на пето място сред българските общини – областни центрове в класацията „Местната система за почтеност“ на Асоциация „Прозрачност без граници“ за 2017, в чиято оценка се казва, че „Общината поддържа максимални стандарти на прозрачност по отношение както дейността на кметския екип, така и в администрирането на обществени поръчки“. През 2017 община Габрово е удостоена и с „Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“ – награда, която се присъжда на общини, прилагащи дванадесетте принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ, приета през октомври 2007 на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, одобрена с Решение на Българското правителство през същия месец.

 

„Всичко това, добавено към високия рейтинг, който общината има за 2018  (според проучването на ПДИ Габрово е на 9 място от всички 567 институции и на пето сред всички общини) ни прави благодарни, защото положените от нас усилия са получили и висока външна оценка“, споделя Полина Тихова. „Високият рейтинг е морален стимул и признание за всички усилия през годините, за това че община Габрово демонстрира непрекъснат стремеж към оптимизиране на предоставянето на услуги, към подобряване на отношението администрация – граждани, към предоставяне на актуална информация в реално време и повишена прозрачност на процесите и услугите“, казва секретарят на общинската администрация.

 

Колкото до това дали служителите считат задълженията за активно публикуване като тежест, Тихова пояснява, че колегите й „са осъзнали необходимостта от публичност, прозрачност и информираност и със своите действия допринасят това да се случва реално“.

 

 

© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.