Фондация Програма Достъп до Информация
Приключения със заявления
20 дела за мълчалив отказ са само част от битката на двамата петричани за обществена информация
Владимир Симеонов, координатор на ПДИ в Благоевград
Владимир Симеонов
Владимир Симеонов

„Отнася се за цялото царство и Петричка околия“. Така завършвал указите си цар Фердинанд преди повече от век, за да подскаже на петричани, че разпоредбите му важат и за тях. Днес нещо подобно следва да се адресира до ръководството на община Петрич. Поне що се отнася до прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

От юли 2016 и през цялата 2017 инж. Тане Пенев и арх. инж. Даниела Караиванова искат обществена информация от ръководството на общината по

 

казуси, свързани с обществени  поръчки

 

Продължават с опитите си и до днес. Без резултат. Затова и завеждат 16 дела в Административен съд - Благоевград миналата година и други 4 през тази. Причина: всичките им заявления по ЗДОИ са вкарани в хипотезата „мълчалив отказ“. Пенев и Караиванова се явяват и на няколко сесии на общинския съвет, но и там не получават отговори на въпросите си. А те са свързани с харчове на общината, с разходване на обществени средства. Двамата граждани подозират, че се реализират двойни проекти – едни при предишния кмет и – същите, при сегашния. И че целта е тези обществени поръчки да се печелят от „свои“ хора. На пръв поглед Пенев и Караиванова се интересуват от „детайли“- липса на виза за проектиране, на удостоверение за правоспособност, издаване на строително разрешение и удостоверение за въвеждане в експлоатация в неработен ден за страната. Или от цените за авторски надзор. „Имаме информация, че е сключен договор за надзор на няколко детски градини на стойност 40 000 лева, което е много завишена стойност. За справка – за същата услуга за саниран блок се плаща 1000 лева“, уточнява Караиванова.

Дуетът активни граждани няма шанс да накара община Петрич да изпълни задълженията си по ЗДОИ, но пък отчита

 

пробив в съда

 

Вече четири съдебни решения са в полза на Пенев и Караиванова.

Едно от тях е отмененият от магистратите мълчалив отказ на сегашния кмет Димитър Бръчков да предостави строителното разрешение за проектиране на Обреден дом в Петрич. Решението идва след жалба на Тане Пенев, поискал информацията със заявление по ЗДОИ.

Пенев не получава копие от документа за обект „Проектиране на обреден дом в УПИ VІ, кв. 178, град Петрич“, защото според екипа на градоначалника такъв обект, изписан по този начин, не съществува. Другият аргумент на кметската администрация е, че за обекта, за който вероятно е поискана информацията, Пенев е правил запитвания пред Общински съвет – Петрич, като е получил и съответните отговори и следователно е запознат с името на обекта, одобрените проекти, разрешението за строеж и проверките на РДНСК, по които има произнасяне, че не са установени нарушения.

Според съда обаче община Петрич е била длъжна да се произнесе с нарочен, обективиран в писмена форма акт, с който да разреши или откаже достъп до исканата информация. А това не е сторено. 

В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана общо, заявителят се уведомява за това, като има право да уточни предмета на исканата обществена информация в определен срок. Общината не е изпълнила това свое законово задължение, нито се е произнесла по заявлението на Пенев в законоустановения срок.

„По този казус пред община Петрич има два пътя – да ни даде исканата информация или да обжалва пред Върховния административен съд. Вероятно ще обжалват, ние обаче ще търсим информацията докрай“, категорична е Даниела Караиванова. Тя уверява, че писмената комуникация с местната власт в Петрич е невъзможна. И че вече се съмнява в компетентността на администрацията, която зад паравана на мълчаливите откази нищо чудно и да прикрива незнанието си как да формулира отговорите на техните питания с Пенев.

И останалите решения на Административния съд в Благоевград (с които отменя мълчаливите откази на кмета за предоставяне на инвестиционен проект за изграждане на градски парк и за информация, свързана с изграждане на футболно игрище в гимназия „П. Яворов“) очевидно не трогват ръководството на община Петрич. Караиванова и Пенев са убедени, че подобно отношение е недопустимо - от една страна да е преобладаващият обществен интерес, а от друга - преобладаващото мълчание на местната власт.© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.