Предвидените санкции достигат до 20 милиона евро

адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ
адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ
адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ

На 28 февруари Комисията за защита на личните данни разгледа в открито заседание жалбата на 22-ма души срещу „Възраждане“ за изнасяне на личните им данни в сайта на партията.

 

Става въпрос за масовото изнасяне на ЕГН-та


на общественици, членове на органите за управление на граждански сдружения и фондации.

 

На свой брифинг в началото на август 2022 г. лидерът на партията обяви, че внасят сигнал в прокуратурата за нередности, като според него ставало дума за „медийна и политическа корупция, която засяга националната сигурност“. Според медийни публикации той е заявил, че разполага „с пълен свод от материали и информация за начина, по който е изградена тази сложна октоподоподобна или дървовидна структура, окопала се на всички нива в българската държава, като започнем от администрацията и минем през всички останали нива на българските чиновнически служби и стигнем до т.нар. неправителствени организации“. Така нареченото от него „проучване в обем от 358 страници за финансирането на различни институции“ очевидно всъщност представлява не „проучване“, а 


противозаконна разпечатка с имена и ЕГН-та на над 800 граждани


прикачена към текста на така наречения „сигнал“ в интернет страницата на партията.

 

Тази акция по всичко личи, че бе предназначена да „подгрее“ внасянето от партия „Възраждане“ на проект на закон за „чуждите агенти“ по образец на кремълските акции за разправа с инакомислещите и демократите.

 

Според 22-мата жалбоподатели,

 

политическата партия е извършила недопустимо и забранено обработване на техните лични данни


в нарушение на Общия регламент за защита на данните, който е пряко приложима норма на Европейския съюз.

 

На 28 януари 2023 г. в церемония по повод Европейския ден за защита на личните данни на партия „Възраждане“ е присъдена антинаградата „Големия брат“ поради съзнателното и целенасочено публикуване на личните данни на стотици хора. В 16.00 ч. на същия ден файлът в обем 471 страници е все още достъпен на сайта на партията, със съдържанието си, в което стотици физически лица са идентифицирани с по три имена и ЕГН. На 29 януари 2023 г. файлът е бил премахнат от интернет страницата на партията.

 

Адвокатът на партията се яви в откритото заседание на 28 февруари и не отрече публикуването на личните данни. Тя заяви, че действително ЕГН-тата са били премахнати от интернет на 29 януари 2023 г., тъй като било преценено, че вече не е необходимо тяхното публикуване. Отрече да са научили информацията за антинаградата. В допълнително писмено становище на партията е заявено, че „След извършена подробна проверка на информацията от процесния файл, администраторите на сайта са счели, че същият ефект би бил постигнат и със заличени лични данни“. Според тях, виновни за извършеното нарушение са самите жалбоподатели: „Не става ясно защо жалбоподателите не са сезирали комисията още на 15 август, след като са установили, че личните им данни са оповестени“.

 

Според жалбоподателите с публикуването на лични данни е „извършено нарушение на задълженията, произтичащи от Общия регламент за защита на данните, с ясното съзнание за това, което се извършва /очевидно и след консултация с адвокати/, с цел определени човешки личности да бъдат стигматизирани публично и определени като „врагове“ /забранена както от съвременните международни стандарти спрямо дискриминацията, така и от тези спрямо пропагандата/, и да бъде разпространявана омраза в обществото. По този начин

 

както извършените действия, така и явните мотиви за тях, са в разрез с принципите на демократичното общество


залегнали в множество нормативни документи на Съвета на Европа и на Европейския съюз, както и в българската Конституция. Те са в разрез и с принципите на цивилизованото общество, в което властва върховенството на закона“. Прийомите на стигматизацията и борбата с врага вътре в обществото, характерни за тоталитарните нацистки и комунистически режими, следва да бъдат завинаги забранени.

 

Комисарите счетоха, че случаят е изяснен от фактическа страна и обявиха, че ще се произнесат с решение в едномесечен срок.


Предвидените в Общия регламент за защита на данните санкции за нарушаване на разпоредбите му достигат до размер от 20 милиона евро.

 

© 2024 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.