Фондация Програма Достъп до Информация
ОЩЕ ОТ БРОЯ:
От координаторската мрежа
Търся си правата в съда, каквото и да ми струва това, категоричен е жителят на Елшица Борислав Лазаров
Тодор Гроздев, координатор на ПДИ в Пазарджик
Тодор Гроздев
Тодор Гроздев

Парадоксална глоба бе наложена на гражданин заради упоритостта му, с която си търси правата по Закона за достъп до обществена информация. Поне такава причина изтъкна в съдебната зала Борислав Лазаров, който живее в панагюрското село Елшица. Лазаров обжалва наказателно постановление на зам.-кмета на Панагюрище Георги Павлов, с което е глобен с 300 лева за това, че живеел във Франция и имал там настоящ адрес, но не бил заявил адресната си промяна в Елшица в 30-дневния законоустановен срок, където бил адресно регистриран.

 

Общинската администрация, която в сравнителния рейтинг на ПДИ за 2018 е на завидното 63 място сред всички институции, твърди, че са нарушени чл. 99 (1) и чл. 116 (2) от Закона за гражданската регистрация. „Санкционирането е ответна реакция на заявена от мен активна гражданска позиция, свързана с упражняването на права по Закона за достъп до обществена информация”, заяви Лазаров в съда. Той не бил заявил промяна на настоящия си адрес, тъй като преимуществено пребивавал във Франция, а законът казва, че всяко лице може да има само един настоящ адрес.

 

Със свое решение на 9 юли Районният съд в Панагюрище отмени глобата на гражданина. Съдебен състав с председател съдия Снежана Стоянова постанови, че актът и постановлението са незаконосъобразни, заради липсващ реквизит, но отделно от това жалбоподателят не е извършил вмененото му нарушение. В Елшица той се регистрирал по постоянен адрес от есента на 2017 след като закупил апартамент. Но не е бил длъжен едновременно с настоящия си адрес да заяви и промяна на постоянния, тъй като не живее само в Париж, а си идва всеки месец за по 10 дни, както стана ясно от справките за пътуванията му от септември 2017 до март 2018.

 

Няма спор, че Лазаров е заявил постоянен адрес в селото, няма спор, че не е заявил промяна на настоящия адрес от Франция, същественото в случая е, че не е задължително постоянният адрес да съвпада с настоящия, отсякоха съдиите. Решението на Районния съд може да се обжалва пред Административния съд в Пазарджик, но едва ли ще има обрат. В съда бяха представени писмени доказателства, с които се установи, че през януари-март 2018 жалбоподателят е правил множество запитвания до кмета на община Панагюрище по ЗДОИ и е получавал отговори именно на адреса в Елшица, и то регулярно.

 

„Досега съм подал над 20 заявления по ЗДОИ и винаги съм получавал „крива информация”. Или е частична, или в отговорите се иска доуточняване, макар че съм бил конкретен”, казва пред координатора на ПДИ Лазаров и илюстрира думите си с писмени отговори по негови заявления. Той е завел едно дело по ЗДОИ с община Панагюрище. Със свое решение от 4 юли тази година ВАС оставя без разглеждане касационната жалба на „ВиК-Панагюрище” ЕООД срещу решение на Административния съд в Пазарджик, с което е отменено решение на дружеството за отказ на информация по ЗДОИ на заявление на Лазаров. Сега той ще обжалва и други два отказа на администрацията. Единият е по искане за предоставяне на финансово-отчетни документи и стойността, която е заплатила общината за сметопочистването на Елшица в периода февруари – май 2018 (аргументът на директорката на ОП „Чистота” Тодорка Немска е, че такава информация вече била предоставена). Другият е по заявление за предоставяне на копия на финансово-отчетни документи за изразходване на средства за справяне с нерегламентираните сметища в Елшица за периода 2016-2018 (отказът е със същия аргумент).

 

„Получавам отговори „на трупчета” и за разходването на 11 200 лева по договорите за зимно поддържане, и за щатовете и заплатите на служителите в ОП „Чистота”, за които само ми бе заявено, че са отишли 60 процента за заплати от бюджет от над 1 млн. лева. Или питам за общинските разходи за общинския път от Елшица за Калугерово в периода 2008-2017, а получавам информация до 2014. Когато получавам такива отговори,  подавам нови заявления, в които повтарям въпросите и подчертавам на кои от тях не ми е отговорено. Но се въртим в омагьосан кръг. Затова реших, че вече започвам да си търся правата в съда, каквото и да ми струва това”, казва Лазаров.

 

От общинската администрация твърдят, че винаги са отговаряли в срок, макар да получават едни и същи въпроси. „Знаете ли колко такива глоби като моята има наложени на жители на Елшица? Нито една. А в селото има поне 80 души, които наистина са в нарушение на закона”, опонира Лазаров.

 

Той е изпратил редица сигнали в прокуратурата и АДФИ, а според него това също е причина общината да го е „цакала с топла глоба”. По този повод той е пуснал жалба в Комисията за защита от дискриминация срещу зам.-кмета на общината, кмета на селото и районния инспектор на ОД МВР.

 © 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.