След осмо, четвърто и дванадесето място в предишните проучвания на ПДИ, Община Девня отново е четвърта в класацията на общините

Мариела Димитрова, координатор на ПДИ във Варна


Елка Драгулева, секретар на
Община Девня 

През последните години общинската администрация в Девня полага усилия работата й да бъде по-прозрачна. „Това е политиката на кмета – пояснява Елка Драгулева, секретар на общината. – Полагаме усилия всичко, което извършваме като дейности, да става обществено достояние. Спазваме сроковете и се стараем да предоставяме информацията бързо“. 

Как е организирана работата по ЗДОИ и кой я ръководи?
При нас постъпват заявления по електронна поща, чрез системата за сигурно електронно връчване, както и на място в деловодството. Когато постъпи заявление за достъп, то се разпределя към секретаря на общината. Ако мога аз да отговоря –  правя го. Ако има нужда от данни, които се съдържат в други отдели, координирам дейностите, изготвям решение на кмета дали да бъде предоставена такава информация. При което изготвяме, ако е необходимо, допълнителна справка или копия, в зависимост от това как заявителят изисква да получи съответната информацията. Стараем се да не изчакваме 14-дневния срок, който е по закон. Единствено през миналата година имахме необходимост от удължаване на срока, тъй като получихме едно заявление с 15 въпроса и беше необходимо да се изготви счетоводна информация за петгодишен период. Иначе се стараем да отговорим на заявленията в първите пет дни.

Имате ли е случаи през 2020 на отказ от информация или на заявление без отговор?
Не, нямаме такива случаи.

Какво място е отредено на електронната форма за подаване на заявления и отговорите по тях в сайта на общината и приоритет ли е сега да се работи по електронен път в пандемията?
Да, 95% от заявленията пристигат по електронен път. Рядко са тези, които постъпват в деловодството. Не сме отказали, без значение дали ще дойдат на електронната поща на кмета, по комуникатор или чрез системата за сигурно електронно връчване. Връчваме входящ номер на заявителя и започваме работа по съответното заявление.

Какво място е отредено на сайта на тази електронна форма – директен достъп или са необходими няколко стъпки?
В основното меню има секция „Достъп до информация”, в нея  има прикачен формуляр-заявление. Но потребителите рядко ползват този формуляр. За нас е важно да са спазили по закон цялата необходима информация в заявлението и ние не изискваме задължително да попълват и подават нашата форма.
Какви са атрибутите, за да признаете едно електронно заявление?Всичко, което изисква законът – да е ясен кой е подателят, да е посочен неговият адрес, данни за контакт, електронна поща и телефон, ако се налага уточняваща информация при евентуална неяснота във въпросите по заявлението. Електронен подпис не изискваме. 

Увеличава ли се броят на заявленията по ЗДОИ, които постъпват в общината? 
Да, всяка следваща година заявленията нарастват. През 2018 са постъпили 9, през 2019 те са 19, а през миналата година вече са 33 броя. 

От какво най-вече се интересуват гражданите, подавайки заявления? 
Информацията е от различно естество – договори, по които общината е страна, услуги, за които общината разходва средства от бюджета, актове, които се издават и др.  

В предишните проучвания на ПДИ Община Девня е заемала съответно осмо място, четвърто място, дванадесето място. Тази година сте отново четвърти в класацията на общините. Освен амбицията, какво се крие в това отлично представяне? 
Преди всичко промяна в политиката на общината и желанието за прозрачност в управлението. Стимулирането на гражданите да участват по-активно в управлението и контрола на администрацията и другият фактор е екипната работа, мотивацията на администрацията.

Екип от експерти или вие като секретар на общината отговаряте за публичността на информацията на вашия сайт? 
За публикуваните на сайта документи и информация отговаря секретарят на общината.© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.