Фондация Програма Достъп до Информация
ОЩЕ ОТ БРОЯ:
От координаторската мрежа
Ще наваксаме пропуските и ще се съобразим с изискванията и разпоредбите на закона, заяви секретарят Зюбейде Мехмед*
Невена Николова, координатор на ПДИ в Шумен
Невена Николова
Невена Николова

От години наред община Венец е в дъното на Рейтинга на активната прозрачност, изготвян от екипа на ПДИ. В проучването за 2018 тя е на незавидното 248 място от общо 265 общински администрации, а в назад във времето не се е изкачвала по-нагоре от 203 място сред всички български общини.

 

Видно от сайта на Венец е, че той не е особено богат да информация, а търсенето на такава в него е трудно, поради негова неподреденост.

 

Липсва секция „Достъп до обществена информация“, има публикувани вътрешни правила за реда на предоставянето й, но дори не става ясно от коя дата е документът и кога е публикуван. Не е ясно и кое е звеното, което отговаря за приемането на заявленията по ЗДОИ, къде, в кои часове и при кого можем да ги подадем.

 

Става ясно обаче, че цялостната дейност по закона се  координира и контролира от секретаря на общината. На заявленията, подадени от екипа ПДИ за целите на проучването „Рейтинг на активната прозрачност“, община Венец не е отговаряла в последните пет години.

 

Не открихме за коментар кметът Нехрибан Ахмедова, за да разберем каква е причината да не се изпълняват задълженията по ЗДОИ. Свързахме се обаче със секретаря на общината Зюбейде Мехмед.

 

„Имаме вътрешни правила за тази дейност. Ще направим всичко необходимо, за да изпълняваме задълженията си по ЗДОИ. Ще наваксаме пропуските и ще се съобразим с изискванията и разпоредбите на закона ", заяви Зюбейде Мехмед.

 

Тя увери, че скоро ще бъде обсъден и въпросът за създаване на секция „Достъп до обществена информация“.

 

По думите й не е излишно служителите в по-малките общини да преминат обучение и да получат повече разяснения какви са изискванията на закона.

 

„Всяка такава помощ ще ни е от полза“, каза тя и добави, че освен за достъпа има и други отговорности, свързани с изискванията за защита на личните данни. '

 

На въпрос, каква е причината да не е публикуван годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ, Зюбейде Мехмед обясни това с липса на подадени до общината заявления за достъп.

 

 

*Докато текстът за бюлетина на ПДИ се подготвяше за печат, на сайта на община Венец се появи своевременно секция „Достъп до информация“ като част от секция „Администрация“. Тя съдържа Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация, самия Ред за искане и предоставяне на информация в общината, посочени са  нормативите за разходите за предоставяне на информация, включително и звеното, което отговаря за приемането на заявленията по ЗДОИ, работното му време, електронен и пощенски адрес. Секцията съдържа още формуляри на заявление по ЗДОИ и протокол за предоставяне на достъп до обществена информация.

Отчитайки бързата реакция на Зюбейде Мехмед, очакваме останалите пропуски в сайта да бъдат запълнени в скоро време.

 © 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.