Най-много дела по ЗДОИ срещу нея са за липсата на отговор

Кръстина Маринова, координатор на ПДИ във Варна

Кръстина Маринова

Във Варненския административен съд в периода 1 септември - 7 ноември 2016 са образувани 58 дела по Закона за достъп до обществена информация срещу община Варна. От тях 38 са за мълчалив отказ, показва справката, предоставена от председателя на ВАС Тинка Косева. Община Варна бе номинирана от председателя на Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията /СОПА / Юлиян Чолаков за антинаградите "Катинар" и "Вързан ключ", които се връчват в Деня на правото да знам 28 септември и за малко се размина с тях. А председателката на сдружението "Защита на животните" във Варна Мария Радулова все по-често търси съдействие от юристите на ПДИ по казусите в съда, предизвикани от мълчалия отказ на подадените от нея заявления. Радулова има две спечелени дела, но питанията й до общината, които касаят информация предимно за кучкарника в село Каменар, така и остават без отговор. Или й отговарят, едва когато съдът задължи общинарите. На едно от заявленията, с което Радулова иска  копията на медицински документи за потърпевши граждани от улични кучета, получава изричен отказ, с мотива, че ако й бъде предоставена информацията, тя ще разкрие лични данни. Което не е убедително, предвид масовата практика, при която лични данни не се дават, а се заличават. Отказът създава обаче съмнения в гражданката, че има толкова много такива случаи на агресивно поведение  на безстопанствени кучета във Варна, за които  се тръби, а доказателства няма.

 

 „Броят на делата за мълчалив отказ е стряскащ. Не е въпросът само в санкцията, наложена от ВАС, макар че неотдавна по загубено дело за мълчалив отказ община Варна трябваше да плати 300 лв.”, коментира главният секретар на местната администрация Нора Момчева. Според нея най-важно е прозрачното управление, към каквото се стреми община Варна. След анализ на досегашната практика Момчева установява, че връзката някъде се губи. След регистрация на заявленията в деловодството, те идват при нея и тя ги разпределя до ресорните зам.-кметове и съответните дирекции в администрацията, компетентни да отговорят на поставения въпрос. От началото на годината са подадени 147 заявления по ЗДОИ в общината, където признават, че трудно смогват да ги разгледат и те се трупат. Всяко забавяне на отговора в законовия 14-дневен срок, се оказва всъщност мълчалив отказ и следва жалба до съда. Освен официалния регистър, Нора Момчева си е направила свой график за цялото движение на заявленията, за да го следи изкъсо по срокове и отговорни лица. „Повече няма да допусна нито един мълчалив отказ, всичко е на бюрото и пред очите ми всеки ден, няма да оставя зам.-кмет или шеф на дирекция, без да получа отговор на всяко питане на гражданите в срок”, категорична е тя.

 

Времето ще покаже дали въведеният от главния секретар строг мониторинг ще даде резултат. 

 

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.