Община Банско бе отличена със "Златен ключ" в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" 

Николай Неделчев

Иван Кадев, Кмет на Община Банско, и Иван Докторов, Секретар на Община Банско 

Уважаеми дами и господа,

 

Най-напред ми позволете да поздравя всички по случай 28 Септември – Международният ден на правото да знам!

 

Искам да благодаря за престижната награда от свое име, от името на кмета г-н Иван Кадев, от името на ръководството на Община Банско и от името на колегите от общинска администрация. Приемаме тази награда като признание за работата ни и усилията, които полагаме ежедневно да работим с висок професионализъм в полза на хората – както на жителите на нашата община, така и на всички, които имат интерес към нея. Искам да споделя, че, за наша радост, този интерес е голям и твърде разнообразен – като въпроси, теми, нужди и т.н. Много разнороден, дори като националност и гражданство, е и съставът на хората и институциите, които имат контакти и въпроси към нас. Затова се стараем в максимална степен да предоставим в достъпен вид обществената информация. А когато имаме запитвания – отговаряме възможно най-бързо и изчерпателно.

 

Технологиите дават възможност информацията да стига по различни канали до потребителите, извън тези, които ни задължават това да го правим по закон. Ние използваме и тези способи за предоставяне на информация, което се оценява положително от гражданите.

 

Разбира се, винаги има какво още да се направи, какво да се желае и към какво да се стремим. С дейността си, организациите от неправителствения сектор, чиято цел е да гарантират обществения достъп до информация, държат нащрек институциите чрез едно коректно партньорство, което е в интерес на всички. Поздравявам ви за ваша работа „На ползу роду"!

 

Още веднъж благодаря за наградата и искам да ви уверя, че Общинска администрация – Банско ще продължи да следва пътя, по който върви от години – да бъде в услуга и помощ на хората, с едно добро и прозрачно управление.

 

Желая на всички здраве, лични и професионални успехи!

 

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.