Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

ДОНАЛД ТРЪМП ПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА „РОЗМАРИ“ ЗА НЕПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 
Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп получава анти наградата „Розмари“ на Архив Национална Сигурност (National Security Archive) за най-лошо представяне в отвореното управление през 2021 година. Това е показателно, като се има предвид, че Тръмп не е на тази длъжност през по-голяма част от годината.  По време на управлението си Тръмп е известен с това, че унищожава записи и, че не спазва правилата за създаване на записи относно своята дейност. След като изтича мандатът му, Тръмп нарушава Закона за президентски записи (PRA), според който всички официални записи от управлението трябва да се предадат на NARA (Националната администрация за архиви и записи). Така Тръмп нарушава законното право на обществеността на собственост върху материалите от неговото управление и подкопава усилията на Конгреса на САЩ да държи администрацията отговорна за събития като щурма на Капитолия от 6 януари. 

Източник:Архив „Национална сигурност“


ДАЛИ ПАЗИТЕЛЯТ НА ДОГОВОРИТЕ ПРАВИ ДОСТАТЪЧНО ЗА ПРОЗРАЧНОСТТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ? ИЗГЛЕЖДА ЕВРОДЕПУТАТИТЕ НЕ МИСЛЯТ ТАКА 
На 10 март 2022 г. след скандала заради отказа на Европейската комисия да предостави текстовите съобщения между  Урсула фон дер Лайен и главния изпълнителен директор на Pfizer относно доставката на ваксини Covid-19, Европейският парламент проведе пленарно заседание, за да обсъди прилагането на правилата за достъп до документи на ЕС (Регламент 1049/2001).

Решението на Комисията да откаже достъп до споменатите текстови съобщения бе посрещнато с широка обществена реакция. В отговор на заявлението, Комисията изрази становището, че поради краткотрайния характер на текстовите съобщения и тяхната очевидна невъзможност да съхраняват „важна информация относно въпроси, свързани с политиките, дейностите и решенията на Комисията“, не се квалифицират като документ, отговарящ на критериите за регистрация“, съгласно политиката на Комисията за водене на записи.

Решението на ЕК беше посрещнато с неодобрение от европейската общественост и Европейският омбудсман определи решението като лошо управление  (maladministration) и даде срок на ЕК да отговори до 26 април 2022. 

През 2021 г. службата на Европейския омбудсман проучи опита на обществеността при използването на Регламент 1049/2001, в резултат на което се откроиха следните проблеми: значителни забавяния при отговорите, неоснователни аргументи при отказите, не се взима предвид скорошната съдебна практика и лошо управление на записите.

По време на пленарното заседание зам. председателят на ЕК Вера Йоурова припомни предишни опити за преработка на Регламент 1049/2001, които са завършили в законодателна безизходица на ЕС. Тя обвини  Съвета и Парламента за задънената улица, като каза, че „за момента Комисията не вижда желание от страна на съзаконодателите да участват в процес на преразглеждане въз основа на тези предложения“. 

От друга страна, евродепутатът Софи ин 'т Фелд (Sophie in 't Veld) бе силно критична към практиките на Комисията и Съвета, като заяви, че въпреки че има законодателство, то не се прилага на практика; „Комисията и Съветът не практикуват култура на прозрачност. Те правят всичко възможно, за да избегнат прозрачността“, и че Комисията като „пазител на договорите“ умишлено и съзнателно погрешно тълкува правилата за прозрачност.

Очевидно е, че Регламент 1049 трябва да се актуализира в съответствие с технологичния напредък, променените комуникации и начина на взимане на решения.   

Източник: Access Info Europe

ПРЕПОРЪКИ НА ARTICLE 19 КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗАКОН ЗА СВОБОДА НА МЕДИИТЕ
На 20 март 2022 ARTICLE 19 изпрати свое становище до Европейската комисия във връзка с обществената консултация за Европейския закон за свобода на медиите (EMFA), който трябва да гарантира, че  медийната свобода и медийният плурализъм са стълбовете на демокрацията в ЕС. 

В становището от ARTICLE 19 дават няколко препоръки как  EMFA да постигне тези цели и да подобри свободата на медиите в ЕС и извън него.  

Ето препоръките: 

  • Обхватът на EMFA не трябва да се ограничава до икономическото измерение на вътрешния пазар: социалните и политически измерения на медийния пазар са от съществена важност. Съсредоточаването само върху икономическите аспекти на медийния плурализъм няма да може ефективно да защити медиите.  
  • Хармонизираните мерки за гарантиране на медийната независимост и медийния плурализъм са ключ към изграждането на стабилни стандарти за свобода на медиите в целия ЕС. Тези хармонизирани стандарти трябва да включват изисквания и процедури за собственост и разрешение, методологии за измерване на аудиторията, както и гаранция за независими обществени медии. 
  • Създаването на насоки в целия ЕС за пряка и непряка държавна подкрепа за медийния сектор би помогнало да се сложи край на фрагментацията на националните правила, които подкопават ефективността на европейския вътрешен медиен пазар. 
  • Разработването на фонд на ЕС за медиен плурализъм, който да финансира оригинални и независими журналистически програми и инициативи ще допринесе допълнително за устойчивостта на медийния сектор.


Източник: ARTICLE 19

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.