Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

ПДИ ПОДКРЕПИ ОТВОРЕНО ПИСМО ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА ТРИАЛОГА* ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ АКТ ЗА ЦИФРОВИТЕ УСЛУГИ И ЦИФРОВИТЕ ПАЗАРИ 

На 1 март 2022, 43 профсъюза и организации на гражданското общество, работещи в областта на прозрачността, демокрацията и цифровите права, в това число и Програма Достъп до информация, изпратиха писмо до Маргрете Вестагер (европейски комисар по конкуренцията) и Тиери Бретон (европейски комисар за вътрешния пазар), с което настояват спешно да се подобри прозрачността в преговорите по приемането на Закона за цифровите пазари (Digital Market Act - DMA) и Закона за дигиталните услуги (Digital Services Act - DSA). 

Писмото призовава европейските институции: 

  • да публикуват проактивно и регулярно списък с документи, внесени по време на тристранните преговори, в съответствие с препоръката на Европейския омбудсман; 
  • да публикуват актуален календар на тристранните срещи, включително обобщен дневен ред; 
  • да публикуват проактивно документа с четири колони (Документът е част от законодателния процес на ЕС. 4-те колони са: предложение на ЕК; измененията, предложени от ЕП; измененията, предложени от Съвета и предложения компромисен вариант на съответния закон) на непрекъсната основа.
*Триалог (англ. „trilogue“) се наричат тристранните срещи на представители на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, на които се обсъждат между тях предложения за законодателни промени. Въпросът за прозрачността и достъпа до информация относно тези обсъждания с характер на преговори между трите институции е поставян неведнъж в рамките на Европейския съюз. 

* * *


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОМБУДСМАН ПИТА ЕК КАК ГАРАНТИРА ПРОЗРАЧНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПОЛИТИКА


На 10 февруари Емили О`Райли изпрати запитване до Европейската комисия (ЕК) как гарантира прозрачността и балансираното представяне на интересите във връзка с Общата селскостопанска политика (ОСП).

Информацията е поискана след като през ноември 2021 г. е одобрена новата обща селскостопанска политика, чиято цел е да намали въздействието на земеделието върху околната среда. Омбудсманът отбеляза, че обществеността трябва да бъде уверена, че предстоящите решения, свързани с действията в областта на климата и опазването на околната среда, не са неправомерно повлияни от специфични интереси.

През следващите месеци новата ОСП ще бъде детайлизирана в конкретни мерки, приети на нивото на ЕС, които ще бъдат приложени от националните институции.

В светлината на това омбудсманът попита kak Комисията смята да следва своя ангажимент – поет в предишно разследване – да гарантира, че неикономическите интереси са адекватно представени пред заинтересованите страни (Групите за граждански диалог).

Освен това Емили О`Райли пита дали Комисията ще следи за точността на информацията, която получава от държавите членки относно получателите на средства от ОСП и какви мерки за прозрачност ще предприеме по отношение на обмена си с държавите членки за това, как те планират да постигнат целите на ОСП, включително зелените цели.

Искането за информация е част от цялостно разследване на омбудсмана за начина, по който администрацията на ЕС взаимодейства с лобистите и заинтересованите страни.

Източник на новината и снимката: Европейски омбудсман

* * *

ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ В КИТАЙ: ЗАГУБА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 


Олимпийските игри в Пекин приключиха, но те ще бъдат завинаги опетнени от злоупотребите на страната домакин и провала на Международния олимпийски комитет (МОК) и спонсорите да действат. Много преди началото на игрите МОК беше предупреден, че вместо да облекчи авторитарните си ограничения, Китай ще използва тази платформа, за да заобиколи отчетността.

През ноември 2021 г. Клубът на чуждестранните кореспонденти на Китай (Foreign Correspondents Club of China - FCCC) изрази загриженост относно „липсата на прозрачност и яснота“ по отношение на репортажите от Олимпийските игри, като повтори опасенията за следене и цензура на чуждестранни кореспонденти. В доклад от януари 2022 г. за свободата на медиите в Китай FCCC отбелязва, че „чуждестранните кореспонденти са изправени пред безпрецедентни препятствия, поради прекомерно сплашване или направо експулсиране.“ Междувременно близо 130 китайски журналисти са задържани, според „Репортери без граници“.

Китай обеща, че чуждестранните кореспонденти и спортисти ще имат безплатен достъп до интернет, извън Great Firewall (комбинация от законодателни действия и технологии за регулиране на интернет в Китай), обещание, което никой не трябваше да приема на сериозно. Както се очакваше, Китай не се отказа от контрола върху информацията и сянката на следенето и цензурата надвисна над Игрите. 

В началото на януари 2022 CitizenLab (център за изследване на цифровите права в Университета в Торонто) съобщи, че приложението MY2022, задължително за всички участници в Олимпийските игри, има сериозни пропуски в сигурността и функции, които рискуват да разкрият личните данни на потребителите, както и черен списък с цензурирани ключови думи и функция за докладване на „политически чувствително“ съдържание.

Източник на новината и снимката: ARTICLE 19

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.