Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

ПДИ ПРЕДСТАВИ 21-ВИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ. На 29 юни 2021 Програма Достъп до информация представи на онлайн пресконференция доклада "Състоянието на достъпа до информация в България '2020". Включиха се около 70 души – представители на държавни институции, неправителствени организации, журналисти и граждани.Автори на доклада са д-р Гергана Жулева и юристите Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов. Те анализират резултатите, свързани с развитието на секциите „Достъп до информация“; бюджетната и финансова прозрачност; съдебната практика през 2020 година и съдебните решения, свързани с прилагането на ЗДОИ и регулирането на правото за достъп до информация. Издаването на доклада и провеждането на пресконференцията са част от проекта Форум „Достъп до информация“, финансиран от Фонд Активни граждани България

* * *

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОМБУДСМАН ВРЪЧИ НАГРАДАТА ЗА ДОБРА АДМИНИСТРАЦИЯ. Наградата на Европейския омбудсман за добра администрация почита изключителните усилия на ЕС през миналата година да помогне за връщането по домовете на над половин милион граждани на ЕС, заседнали по целия свят поради пандемията. Наградата си поделят проектът „Връщане в къщи по време на пандемия“ и Европейската служба за външна дейност. На онлайн церемонията на 24 юни омбудсманът Емили О`Райли каза: „Във времена на глобална криза първата ни реакция често е да искаме да се върнем у дома. Персоналът на Комисията и на ЕСВД работи денонощно с държавите-членки, за да се случи това за над половин милион заседнали граждани на ЕС. Действията им са показали на всички, на които са помогнали, да разберат какво означава да си гражданин в Европейския съюз.“
Източник: European Ombudsman

* * *

ЕСПЧ С РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛОТО НА АСОЦИАЦИЯТА BURESTOP 55 И ДРУГИ СРЕЩУ ФРАНЦИЯ.
На 1 юли 2021 Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург публикува решението си по делото на Асоциацията BURESTOP 55 и други срещу Франция, inter alia, относно правото на достъп до информация (Association BURESTOP 55 and Others v. France (nos. 56176/18, 56189/18, 56232/18, 56236/18, 56241/18, and 56247/18). Случаят засяга сдружения за опазване на околната среда, които обжалват изграждането на планиран индустриален геоложки център, известен като „Cigéo“ за съхранение на радиоактивни отпадъци с дълъг живот. В решението ЕСПЧ потвърждава практиката си, която признава на неправителствените организации, когато действат пред органите на власт в полза на предоставянето на информация от обществен интерес, ролята като „обществени стражи“ ("public watchdog"). Съдът приема и че ако информацията, предоставена от компетентните органи, е невярна, неточна или дори недостатъчна, правото на достъп до информация като част от свободата на изразяване, както е защитено от чл. 10 от ЕКПЧ, ще бъде лишено от предмета си. Цялата документация по делото четете ТУК
Източник: FOIAnet

* * *

ПРИЗИВ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ COVID-19 И ЗЕЛЕНИТЕ СДЕЛКИ.
Европейски организации, борещи се за прозрачност, алармират Европейската комисия за редица слабости в националните системи за обществени поръчки и препоръчват конкретни мерки за предотвратяване на корупцията във фондовете за възстановяване от пандемията COVID-19 и зелените сделки. Във финалните препоръки на консорциума Tenders Guru, в който участват Access Info, Civio, ePaństwo, Funky Citizens и K-Monitor, се настоява ЕК възможно най-бързо да публикува всички данни за обществените поръчки в реално време като се използва Open Contracting Data Standard. Според Кшищоф Издебски от ePaństwo Foundation в Полша „ние се нуждаем от данни за обществени поръчки, които да бъдат включени като набор от данни с висока стойност в Директивата за отворените данни. Нуждаем се и от конкретно определяни стандарти от Комисията относно това какво представляват „поверителни данни“, тъй като установихме в Унгария и Полша, че с поверителността се злоупотребява, за да се редактира важна информация от публикуваните договори за обществени поръчки“. 
Източник: Access Info Europe

* * *

55 ГОДИНИ ЗАКОН ЗА СВОБОДА НА ИНФОРМАЦИЯТА В САЩ. На 4 юли се навършват 55 години от приемането на Закона за свобода на информацията (FOIA) в САЩ. Законът е гласуван от Конгреса през 1966 година. Повече за историята на приемането на закона – в.ж брой 7/2016 на бюлетина на ПДИ. FOIA претърпява редица изменения и допълнения през 1974, 1976, 1986, 1996, 2002, 2007 и 2016 година. © 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.