Фондация Програма Достъп до Информация
ОЩЕ ОТ БРОЯ:
Новини
Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

2005 година: изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева получава наградите "Темпълтън" от Алехандро Чафуен, изпълнителен директор на фондация "Атлас" (вляво) и Леонард Лиджио, изпълнителен вице-президент

13 години назад: ПДИ с две награди „Темпълтън“. През април 2005 Програма Достъп до информация получи първа награда “Темпълтън” в категорията “Етика и ценности” за усилията си (изследвания, предоставяне на становища и представителство в съдебни дела) дейността на българското правителство да стане по-прозрачна и отговорна. Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева получи и приз за цялостно институционално развитие.

 

Декларация от Атланта за насърчаване правото на достъп до информация на жените. На 3 май 2018 Картър център разпространи Декларация от Атланта за насърчаване правото на достъп до информация на жените. Декларацията бе приета на състоялата се на 14 – 15 февруари 2018 г. в Атланта, САЩ международна конференция „Информирай жените, промени животи“.  Конференцията бе организирана под егидата на президента Джими Картър и в нея взеха участие над 100 представители на правителства, информационни комисии, неправителствени организации, международни институции, донорски организации, медии, учени, частни компании от 30 държави. В конференцията взе участие и изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева.

В продължение на два месеца участниците в конференцията имаха възможност да изпращат своите коментари и предложения по текста на Декларацията. ПДИ ще преведе и разпространи текста на Декларацията на български език.

 

Европейската комисия предлага повече публични данни да бъдат достъпни за повторно използване. На 25 април Европейската комисия предложи промени в Директивата за повторно използване на информация от публичния сектор, като разширява секторите, в които повторното използване на данни да бъде по-лесно, да включва данни, генерирани от  комунални услуги, транспорт и изследвания с обществено финансиране. „Ако тези данни са достъпни за повторно използване, това ще помогне на икономиката с информация и ще доведе до по-голям икономически растеж и повече работни места“, заяви Андрус Ансип, заместник-председател на ЕК с ресор „Общ дигитален пазар“.

Източник: EUobserver

 

Личен живот и свобода на изразяване в епохата на изкуствения интелект. Изкуственият интелект е част от нашето всекидневие. Той оформя начина, по който хората имат достъп до информация, взаимодействат с устройства, споделят лична информация и дори разбират чужди езици. Изкуственият интелект преобразува начина, по който хората могат да бъдат проследявани и идентифицирани и драматично променя типа информация, която може да бъде събрана за хората от техните данни. Изкуственият интелект има потенциал коренно да промени обществата в положителна посока. В същото време съществува реален риск използването на новите технологии да се отрази негативно върху правата на човека. Важността на темата бе повод неправителствените организации Article 19 и Privacy International да подготвят доклада Privacy and the freedom of expression in the age of artificial intelligence. Авторите призовават държави и фирми да гарантират защитата на международните стандарти относно правата на човека (всички инструменти на изкуствения интелект трябва да са предмет на закони, регулации и етични кодекси, които отговарят на международните стандарти) и да гарантират отчетност и прозрачност при определяне на техническите стандарти и регулации за системите на изкуствения интелект. 

Целият доклад четете тук.

Източник: Article 19

 

25-и Световен ден на свободата на печата. По този повод ЮНЕСКО и правителството на Република Гана организираха на 2 и 3 май в Акра международна конференция „Контрол върху властта: Медии, правосъдие и върховенство на закона“. Бяха засегнати теми, свързани с медиите и прозрачността на политическия процес, с независимостта и медийната грамотност на съдебната система, както и с отчетността на държавните институции пред обществеността. Дискутираха се съвременните предизвикателства пред свободата на онлайн медиите. На конференцията бе приета Съвместна декларация на специалните докладчици за медийна независимост. Тя обръща внимание на редица модерни заплахи като неоправдания политически натиск върху медиите; кибератаките в отговор на репортажи; правни изисквания за онлайн платформи да регулират съдържанието си, включително като част от „правото да бъдеш забравен“; нарастването на информационните мехурчета, което заплашва демократичните системи, включително изборите.

Програма на събитието вижте тук.

Източник: UNESCO/ЮНЕСКО

 

Мианмар: Анализ на проектозакона за право на информация.

На 20 април Центърът за право и демокрация публикува Анализ на проектозакона за право на информация на Мианмар (Бирма). Проектозаконът беше оповестен в края на декември 2017 и предстои да се внесе в Парламента. В резултат са направени следните препоръки.

  • Да има списък от категории информация, които всяка публична институция трябва активно да публикува;
  • Значително да се подобри процедурата за подаване и обработване на заявления;
  • В текста на закона да се вземе предвид надделяващия обществен интерес по отношение на изключенията;
  • Да се добави текст за защита служителите, разкриващи нередности;
  • Да има (макар и обща) рамка за разглеждане на жалби.

Ако Парламентът на Мианмар се съобрази с тези препоръки, бъдещият Закон за право на информация до голяма степен ще съответства на международните стандарти. Ако той бъде приет, държавите в света със закони за достъп и право на информация ще станат 120.

Източник: Център за право и демокрация (CLD)

 

Три години, за да се разбере какви подаръци и на каква стойност раздава американското правителство. На 3 юни 2015 Стивън Афтъргуд подава заявление за достъп до информация, с което иска копие от отчета на Конгреса за 2014 за подаръците, дадени от САЩ на чуждестранни лица. Ръководителят на протокола на правителството събира и локализира документите, отговарящи на заявлението и след внимателен преглед дава пълен достъп до исканата информация. Това отнема цели 3 години.  На 30 март 2018 Стивън Афтъргуд получава документ от 32 страници, съдържащ детайлна информация за подаръците, направени през 2014 от президента Барак Обама и съпруга, от вицепрезидента Джоузеф Байдън и съпруга, както и от държавния секретар на САЩ Джон Кери. Документът съдържа името на държавата; името на представителя, получил подаръка; дата на връчване; описание на подаръка; стойност; повод за връчване на подаръка.

Целият документ може да видите тук.

© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.