Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

14 ГОДИНИ ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ


Преди 14 години, на 27 ноември 2008 г. Комитетът на министрите приема Конвенция 205 на Съвета на Европа – Конвенция за достъп до официални документи. На 18 юни 2009 г. конвенцията беше отворена за присъединяване на среща на министрите на правосъдието на държавите-членки на Съвета на Европа в Тромсьо. Тя влиза в сила на 1 декември 2020 г., след като е ратифицирана от 10 държави. Към днешна дата Конвенцията вече е ратифицирана от 13 държави.

 

На 16-17 ноември 2022 г. се състоя първата среща на групата от специалисти, която в съответствие с дневния ред, прие следното:

    • Правила за избор на председател и заместник-председател на групата и избор на съответните длъжностни лица.
    • Процедурни правила за работата на групата
    • Докладите от държавите-страни по Конвенцията (член 14, параграф 1) да се публикуват на интернет страницата на Съвета на Европа
    • Втората среща на Групата да бъде на 24 март 2023 г.

 

За председател на Групата е избрана Хелена Ядерблом, а за заместник-председател – Татяна Олексчук.  


Източник: Съвет на Европа

 


* * * 

РАЗХОДИТЕ НА ДЕПУТАТИТЕ ТРЯБВА ДЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

На 3 ноември 2022 г. 12 неправителствени организации от цяла Европа подадоха жалба до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по дело срещу Франция, за това, че информацията за разходите на депутатите попада в обхвата на законите за достъп до  информацията и трябва да бъдат разкрити.

 

„Amucus Curiae“ ( букв. „приятел на съда“ - правен документ, предоставен на съд, съдържащ становище или информация от лице или организация, които не са пряко свързани с дадения случай) е изготвена от  Access Info Europe , ARTICLE 19 , Програма Достъп до Информация , Gong (Хърватия), Vouliwatch (Гърция), K-Monitor (Унгария), Daphne Caruana Galizia Foundation (Малта), Watchdog (Полша), Funky Citizens (Румъния), Campaign FOI (Шотландия), Oštro (Словения) и FOI Austria.

 

Става дума за делото на асоциацията Regards Citoyens срещу Франция от май 2017 г., която иска от френския парламент информация за разходите на депутатите – извлечения от специалните банкови сметки и годишните декларации, че разходите са свързани с парламентарния мандат.

 

Правният проблем е, че във Франция документите, съхранявани от законодателната власт, не се считат за административни документи и така на всяко ниво на системата за обжалване, включително Комисията за достъп до административни документи и Административният съд, искането на Regards Citoyens е отхвърлено. Държавният съвет е отказал да разгледа това като конституционен въпрос, след което Regards Citoyens се е обърнала към ЕСПЧ с аргумента за нарушение на член 10 от Европейската конвенция за правата на човека относно правото на свобода на изразяване.

 

Решението на съда се очаква през 2023 година.


Източник: Access Info Europe

 

 

* * *

 

 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ВСЕКИ ДЕСЕТИ Е ПОДАВАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФРОМАЦИЯ

 

Според проучване на Алекс Парсънс от MySociety във Великобритания 1 на всеки 10 души е подавал заявления за достъп до информация.    

 

Анкетата е проведена от социологическата агенция Opinium, за да се разбере колко широко е разпространено използването на свободата на информация. Резултатите показват, че 10% от възрастните в Обединеното кралство са използвали Закона за свобода на информацията, за да получат информация, която смятат, че ще бъде полезна за тях самите, тяхната общност или по-широката общественост. Когато се прибавят хората, които са подали заявление, като част от работата си, тази цифра достига до 14%.

 

Свободата на информацията не е нишово право или право, което служи предимно на журналисти, а се използва от милиони хора.


Източник:  MySociety 

 

 

* * *

 

 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛ 16 ОТ ПРОГРАМА 2030 НА ООН

 

На 17 ноември  Центърът за право и демокрация (CLD) публикува онлайн доклада „SDG 16 Data Initiative Report 2022: Are we on track to meeting the 2030 agenda?“.

 

Програмата на ООН за устойчиво развитие е приета на 25 септември 2015 година и включва 17 цели за преодоляване на бедността, защита на планетата и подобряване на живота.  Цел 16 е посветена на върховенството на правото, ненасилието, мира и доброто управление. Подцел 10 призовава държавите „да гарантират достъпа до информация и защитата на основните свободи, в съответствие с националното законодателство и международните спогодби.“ Така SDG 16.10 покрива две общи понятия за правата на човека – защитата на основни свободи – и по-специфичното човешко право, попадащо в обхвата на това понятие – гарантирането на обществения достъп до информация.

 

Докладът „SDG 16 Data Initiative Report 2022: Are we on track to meeting the 2030 agenda?“ се състои от 6 глави, посветени на седем от десетте подцели на SDG 16 .

 

Инициативата за данни  (SDG 16 Data Initiative) е консорциум от 17 организации, които използват неофициални данни, за да проследят напредъка по изпълнението на SDG 16. 

 

По отношение достъпа до информация, напредъкът по прилагането на законодателството е много слаб.   

 

Според тазгодишния доклад изглежда все по-малко вероятно да се постигнат подцелите на SDG 16. При показатели като достъп до правосъдие, гражданско общество и демократична отчетност има спад или в най-добрия случай – застой.

 

 

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.