Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

ГАМБИЯ ПРИЕ ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ. На 25 август президентът на Гамбия Адам Бъроу подписа Закона за правото на информация. Съгласно закона държавните служители не могат да изискват от заявителите лични данни и причини за подаване на заявление.   
ИзточникWAHTSON-GAMBIA.COM

* * *

ПЕТ ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ В ШРИ ЛАНКА. Годишнината от влизането в сила на Закона за право на информация в Шри Ланка се отбелязва с обобщение на 773 решения и разпоредби, издадени от Информационния комисар в периода 2017-2020 година. Те са класифицирани съгласно индикаторите на ООН за устойчиво развитие и са достъпни на адрес: http://www.rticommission.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2212&catid=78&Itemid=101&lang=en
Източник: Right  to Information Commission of Sri Lanka

* * *

ПРАВОТО ДА ЗНАМ – ПО-ДОБРО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ С ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ. Тази година ООН ще отбележи Международния ден на всеобщия достъп до информация (IDUAI) под мотото „Правото да знам - по-добро възстановяване с достъп до информация“/The Right to Know - Building Back Better with Access to Information. Публикувана е Концепция за отбелязването на деня: https://en.unesco.org/sites/default/files/iduai_2021-conceptnote_en.pdf.

ООН ще проведе пет онлайн дискусии на 28 и 29 септември със следните теми:


• Тенденции в законите за достъп до информация през 21 век
• Значението на независимостта и ефективността на контролните органи и правните рамки 
• Използване на цифровите технологии за мир и устойчиво развитие  
• Засилване на правото на достъп до информация в универсалния периодичен преглед
• Достъп до информация – регионални перспективи и насоки на ЮНЕСКО

Източник: ЮНЕСКО

Подробна информация за тази и други инициативи, свързани с отбелязването на IDUAI 2021 очаквайте в следващия брой на Информационния бюлетин на ПДИ, който ще е посветен изцяло на 28 септември. 

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.