Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ВНЕСЕ ЗИД НА ЗДОИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


На 2 юни 2022 Министерски съвет е внесъл в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация със сигнатура 47-202-01-28.

На 29 март 2022 г. Програма Достъп до информация внесе становище по проекта на ЗИД на ЗДОИ, публикуван в Портала за обществени консултации за обществено обсъждане в периода 16 – 30 март 2022 г. Голяма част от предложенията и препоръките, изложени в становището на ПДИ, са отразени във внесения в НС законопроект. Предстои законопроектът да бъде разпределен за обсъждане в парламентарните комисии.

 

Текстът на законопроекта може да бъде свален от страницата на НС: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164200.

 

***


ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА НА ЕС: ДОКЛАД 2021


На 23 май 2022 Съветът на ЕС (Европейският съюз) одобри годишния доклад за изпълнението на Регламент 1049/2001 относно обществения достъп до документи.

 

Според доклада, към 31 декември 2021 общественият регистър на Европейския съвет е наброявал 460 907 документи. През изминалата година към регистъра са добавени 24 341 документи, от които 73,7% или 17 933 са публични и могат да бъдат свалени.

 

Повече законодателна прозрачност


През 2020 г. комитетът от постоянни представители (Coreper – Committee of Permanent Representatives) - съставен от посланиците на държавите членки на ЕС – взима решение за подход към засилване на законодателната прозрачност. Едно от решенията е всички първоначални преговорни позиции на Съвета да бъдат оповестявани публично, когато бъдат приети от Корепер или от Съвета. През 2021 г. всички 53 от тези досиета са оповестени публично.

 

Заявления за достъп до информация


През 2021 г. Съветът е получи 2 083 първоначални искания за достъп до документи и 44 потвърдителни заявления. В началния етап е предоставен пълен достъп до 8 492 документа (83,3 %) и частичен достъп до 519 документа (5 %). Отказан е достъп до 1 178 документа (11,6 %).

 

Всеки може да поиска достъп до документи, посочени в публичния регистър, които все още не са публикувани. Достъпът може да бъде отказан само въз основа на определени изключения, които включват необходимост от защита на процеса на вземане на решения на институцията и обществения интерес по отношение на отбраната, военните въпроси и международните отношения. Ако достъпът бъде отказан на началния етап, може да се подаде потвърдително заявление.

 

Онлайн форма за подаване на заявления - https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/request-document-form/

 

Търсене в регистъра - https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/

 

Източник: Съвет на ЕС

 

***

 

ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН ЗА 2021 ГОДИНА


На 18 май 2022 г. Европейският омбудсман, Емили О`Райли публикува годишния си доклад за 2021 година.

 

Омбудсманът е посредник в случаите, в които гражданите се сблъскват с трудности при получаване на достъп до документи от институциите на ЕС.

 

В доклада за 2021 г. омбудсманът отчита работата за подобряване на обществения достъп до документи, включително чрез публикуване на ръководство за институциите на ЕС, което да им помага да изпълняват задълженията си в тази област. Докладът съдържа подробности за редица запитвания, включително дали механизмът за подаване на жалби на Frontex може да бъде по-достъпен, как Европейската комисия гарантира, че хърватските власти зачитат основните права в контекста на операциите по управление на границите и как Европейската инвестиционна банка трябва да подобри прозрачността относно проектите, които финансира.

 

През 2021 година омбудсманът е започнал 338 проверки (inquiries), като 6 от тях са по инициатива на Емили О`Райли. Получени са 2 192 жалби (complaints) от граждани.  

 

През 2021 година Европейският омбудсман е разследвал по своя инициатива и по жалби на граждани ключови теми като: т.нар. „въртящи се врати“ (когато служители на ЕС заемат постове в частния сектор или наети в частния сектор предоставят публични услуги), достъп до документи, етични въпроси, основни права, отчетност при взимане на решения.

 

Източник: Европейски омбудсман

 

***

 

КАК 102 РЕСПОНДЕНТИ СА ОТГОВОРИЛИ В ПРОУЧВАНЕТО НА ЮНЕСКО ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2021


На 16 май Тоби Макинтош публикува в  блога си “Eye on Global Transparency” (EYE) анализ на резултатите от проучването на ЮНЕСКО за достъпа до информация, проведено през 2021 г. Резултатите са предоставени след изрично искане от EYE.

ЮНЕСКО е организацията, която отговаря за измерването на напредъка при постигане на Целта за устойчиво развитие 16.10.2, която включва гаранции за достъп до информация и тяхното изпълнение. Проучването през 2021 e с осем въпроса и обхваща 102 държави – респонденти.

 

Смущаващи резултати


В прегледа на получените от ЮНЕСКО данни Тоби Макинтош подчертава някои смущаващи резултати. Голям е броят на респондентите с високи резултати. 11 от 102 респонденти имат максимален брой точки (9) при скала 0-9. 35 респонденти имат резултат от 8 точки или нагоре. 55 респонденти са с 7 точки или малко повече.

 

В началото на класацията са Южна Африка и Мексико, които според експерти са лидери в областта на прозрачността и отчетността, но в първите места са и Хондурас и Танзания, които са с лоша репутация по отношение на прозрачността. Някои от държавите с най-висок резултат, са широко известни като непрозрачни – като Азербайджан. В същото време, държави като Румъния, с действащ закон за достъп до информация, са с 0 точки.

 

България има 6.6. точки.

 

Авторът обръща внимание, че проучването на ЮНЕСКО набляга върху структури и процеси и не оценява качеството на законите, не оценява работата на дадено правителство при предоставяне на информация.

 

Източник: Eye on Global Transparency

 

***

 

НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ОБЕЩАНИЕТО ДА ОПОВЕСТИ СОБСТВЕНОСТТА НА КОМПАНИИТЕ ОТ ЕС


Съгласно Директивата за отворени данни на ЕС, информацията за регистрация на компании и собствеността трябва да бъде достъпна като отворени данни. Европейската комисия предлага, чрез отдавна закъснял регламент за прилагане, имената на собствениците на компании да не се предоставят безплатно. Това съобщава организацията Access Info Europe.

 

В резултат на това бизнесът, академичните среди, журналистите и организациите на гражданското общество няма да получат достъп до информация, която е важна при проверки, свързани с предотвратяването на корупция, пране на пари и финансиране на тероризма.

 

Предложеният регламент значително ограничава данните за компаниите, които ще бъдат публични и в резултат омаловажава ангажимента за прозрачност, поет от държавите членки в ЕС и Европейския парламент.

Особено тревожно е, че отпада изискването за публикуване имената на собствениците на фирми.

 

Ако регламентът за прилагане бъде приет в сегашния вариант, държавите членки, които понастоящем взимат такса за достъп до своите фирмени регистри, няма да трябва да предоставят безплатно имената на собствениците на компании. Интересното е, че тези, които могат да си позволят да плащат – с цени, вариращи до 15 евро на запис – имат достъп до тези данни. Това показва, че проблемът не е в защитата на личните данни, а по-скоро в ограничаването на обществения контрол.

 

Организацията Access Info Europe призовава активистите за прозрачност и отворени данни да участват в публична дискусия за стъпките, които да се предприемат, за да не се позволи ЕК да се отметне от обещаното.

 

Дискусията ще се проведе онлайн в платформата ZOOM на 7 юни, от 16.30 до 17.30 часа. Желаещите могат да се регистрират ТУК.

 

Източник: Access Info Europe

 

***

 

УСПЕХ ЗА ПРОЗРАЧНОСТТА В БЕЛГИЯ

 

Може ли да се постигне повече прозрачност с обикновена карта? Очевидно да – това е, което сайтът на Alaveteli Transparencia.be прави със своята интерактивна карта на Валония.

 

Картата показва кои общински съвети в региона публикуват полезна документация преди заседанията на своите комисии. Ако районът е оцветен в зелено, те активно публикуват документите; жълтото показва, че публикуват, но само при поискване; а червеното означава, че нищо не е публикувано.

 

„В момента е последната фаза в регионалния парламент за приемане на закон, който ще изисква проактивно публикуване“, казва Клод Арше от Transparencia.

 

Какво прави тази карта и как я създаде Transparencia?

 

Transparencia използва Alaveteli Pro, за да получи основните данни.

 

Оказало се, че картата има голям ефект върху ангажимента на местните общини за прозрачност. Като се премине с мишката върху картата, се вижда дали и какви документи е публикувала общината преди заседанията на общинския съвет.

 

Във Валония (регион в южната част на Белгия с център Намюр) има 262 общини и до всяка от тях е изпратено заявление за достъп до информация, за да се попита каква е политиката им по отношение публикуването на документи (примери можете да видите тук – на френски език).

 

Събирането на данни е отнело повече от две години. Дейността прераства в обучение на журналисти за това какво може да се направи с получените данни.

 

Когато се актуализират данните в картата, това е тема номер едно при разговорите между общините. Никоя община не иска да е в жълто, а съседът да е в зелено.

 

Програма Достъп до Информация публикува Карта на прозрачността на общините в България, показваща в нюанси зелено нивото на финансова и бюджетна прозрачност на органите на местно самоуправление. Картата се генерира въз основа на резултатите от годишното проучване на ПДИ на активната прозрачност. Предстои публикуване на резултатите за 2022 г.

 

Източник: mySociety

 

 

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.