Подбра Ралица Кацарска, ПДИЕВРОПА: ЗАКОНЪТ ЗА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ТРЯБВА ДА ЗАЩИТАВА СВОБОДНОТО СЛОВО И ЛИЧНАТА СФЕРА  

През април 2021 Европейската комисия (ЕК) публикува предложение за Регламент за европейски подход към изкуствения интелект (накратко AI Act). Законът предвижда подход, основан на риска, за регулиране на системите за изкуствен интелект (ИИ), където: 

-  Системите за ИИ, които водят до неприемливи рискове, са забранени и не се разрешава пускането им на пазара;  
-  Системите за ИИ, които водят до висок риск, могат да бъдат пуснати на пазара при спазване на задължителни изисквания и оценки на съответствието; 
-  Системите за ИИ, които водят до ограничени рискове, трябва да отговарят на задължения за прозрачност.

Още тогава ARTICLE 19 подчерта, че AI Act трябва да обърне по-голямо внимание на защитата на правата на човека (свобода на изразяване, неприкосновеност на личния живот, право на недискриминация) и приветства ангажимента в предложението да се въведе правна рамка за регулиране на изкуствения интелект. 

Сега ARTICLE 19 се спира на два конкретни аспекта в AI Act, за да обясни защо и как политиците трябва да защитят правата на човека. 

1. Класификацията на различните биометрични технологии в целия спектър на риска: определението на „неприемлив“ риск е неточно и не е ясна цялата  логика при класификацията на рисковете.

2. Ролята на органите по стандартизация за регулиране на високорисковите системи за изкуствен интелект: Организациите за разработване на стандарти (SDO) не са структурирани така, че да се ангажират смислено със съображенията за правата на човека и последиците от тези технологии. Разработването на стандарти е дълъг и непредвидим процес, който може да отнеме две или повече години. Стандартизацията не е магическо решение (silver bullet/сребърен куршум). Европейският парламент няма възможност да налага вето на хармонизирани стандарти, определени от Европейската комисия. Това означава, че задължителните стандарти могат да изглеждат значително по-различни от основните изисквания, първоначално определени в закона (AI Act). 

Основните рискове за човешките права, които системите за изкуствен интелект представляват, могат да бъдат внимателно разгледани и смекчени само ако бъдат проучени, очаквани и анализирани в рамките на уникалния контекст, институционалната реалност, структурите на властта и обществените условия около тяхното използване.

Източник:
АRTICLE 19


***
СТАТИСТИКА ЗА ИНТЕРНЕТ СВОБОДАТА ПО СВЕТА  

Почти всяка част от нашето всекидневие е тясно свързана с интернет – от него зависят комуникацията, забавлението, информацията, управлението на домакинствата, дори управлението на автомобили.

Не всеки по света обаче има достъп до едни и същи функции и съдържание в интернет, някои правителства налагат ограничения върху това, което може да се прави онлайн. Това сериозно ограничава свободата на интернет, а с това качеството на живот и други права на засегнатите потребители.

Свободата в интернет е широко понятие, което обхваща цифрови права, свобода на информация, право на достъп до интернет, свобода от интернет цензура и неутралност на мрежата.За да покрие тази обширна тема, екипът на Private Internet Access e събрал 50 статистически данни, които дават ясна картина за състоянието на свободата в интернет по света. Те са групирани в няколко области: 
Цифрови права 
Свобода на информацията 
Право на достъп до интернет 
Свобода от цензура в интернет 
Неутралност на мрежата

Източник: Privacy News Online


***
КАКВО НАУЧИ ЕВРОПА ЗА ПРИЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА КОНТАКТИТЕ НА ЛИЦА С COVID-19? 

COVID пандемията дойде като шок за всички и особено за правителствата, които трябваше да действат бързо и ефикасно, за да спасяват човешки животи.

За кратко време почти всички държави членки на Европейския съюз  (ЕС) решиха да използват приложения за проследяване на контакти, за да наблюдават веригите на инфекцията. 

Тази технология беше с потенциал да стане първият инструмент за масово следене в Европа, където в много държави демократичните права са в упадък. Въпреки че най-лошият сценарий за масово наблюдение не се случи, основните права все пак бяха нарушени.

Основните проблеми включват: 
-  сляпо доверие в технологиите без доказателства 
-  зависимост от големите технологии (Big Tech) 
-  липса на прозрачност

За да допринесат за по-добри бъдещи дигитални политики, Access Now и  Liberites публикуваха на 28 октомври 2021 кратко изложение с препоръки към ЕС и националните правителства. 

В много държави нямаше обществен дебат за приложенията, което подкопа доверието и доведе до ниско ниво на приемане, което от своя страна намали ефикасността на приложението и доверието в бъдещото прилагане на технологиите от правителствата. Много държави не се консултираха с независими експерти за възможните ефекти от приложението. 

Повечето правителства не бяха достатъчно прозрачни за вида на приложенията, които искат да разработят/купят и защо. Много обезпокояваща е огромната власт на големите технологии – Google и Apple – над правителствата в този процес.  Сега правителствата трябва да си върнат доверието и да спазват стандартите за изграждане на отговорни технологии, за да бъдат подготвени за бъдещи извънредни ситуации. Прозрачността, надзорът и регулирането на големите технологии, както и реалистичността по отношение на ефикасността на технологичните решения, са ключът към това.

Източник: Liberties


***ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИТЕ НА ВАКСИНИТЕ ЗА COVID-19 СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ WhatDoTheyKnow

Нуклеотидната последователност на ваксините AstraZeneca и Pfizer/BioNTech, използвани във Великобритания, е оповестена в резултат на заявление за достъп до информация, направено чрез платформата WhatDoTheyKnow. Информацията, публикувана на 26 октомври 2021 от Агенцията за регулиране на лекарствата и здравните продукти на Обединеното кралство, първоначално е била отказана съгласно Раздел 41 (информация, предоставена поверително) и Раздел 43 (търговски интереси) от Закона за свобода на информацията. Първоначалният отказ е отменен в резултат на вътрешен преглед, извършен по настояване на заявителя.

Агенцията за регулиране на лекарствата и здравните продукти публикува информация за всяка от одобрените ваксини:
• Pfizer/BioNTech – 2 декември 2020
• AstraZeneca) – 30 декември 2020
•Spikevax (Moderna) – 8 януари 2021
• Janssen – 28 май 2021

В нея обаче липсва нуклеотидната последователност (нуклеотидите са градивните елементи на ДНК и РНК) на ваксините, няма информация за кодираната от тях информация. Липсата на прозрачност около подробния състав на ваксините не се ограничава само до Обединеното кралство. Фактът, че последователностите не са били налични, накара група учени да се стремят да определят последователностите на самите ваксини Pfizer/BioNTech и Moderna, анализирайки малки порции от дози ваксини, които остават във флакони след имунизация. Те извършват тази работа с разрешението на регулаторите в САЩ и публикуват резултатите в GitHub.

В отговора на заявлението Агенцията за регулиране на лекарствата и здравните продукти пояснява, че е „получила съгласие от съответните компании за освобождаване на пълните нуклеотидни базови последователности“.

Източник: MySociety


***

В АРМЕНИЯ БЯХА ОБЯВЕНИ ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗЛАТЕН КЛЮЧ И РЪЖДИВ КАТИНАР 

Годишните награди за свобода на информацията в Армения – Златен ключ и Ръждив катинар бяха връчени на онлайн церемония на 19 октомври 2021. 

Центърът за свобода на информацията в Армения (FOICA) организира тази церемония по примера на Програма Достъп до информация и също връчва положителни награди и анти награди. Събитието тази година отбелязва 20 години от създаването на FOICA и 10 години от членството на Армения в инициативата „Партньорство за открито управление“. 

 Ето носителите на наградите: 
-  Обединеният образователен и информационен портал  (ангажимент от 4 План за действие по ПОУ ) – за гарантиран достъп до образование и  информация по време на пандемията 
-  Министерство на икономиката на Армения – за най-добра интернет страница на институция 
-  Неправителствената организация Public Awareness and Monitoring Center – за ефективно упражняване правото на информация 
-  Журналистите Нарек Мартиросян, Infocom.am и Техмине Йенокян получават Златен ключ в категорията „Журналисти, най-активно използвали Закона за достъп до информация“ 
-  Жителите на Physics gitavan (селище с научни институти и учени) получават Златен ключ като гражданска инициатива, която се бори за правото на достъп до информация и подава групово заявление за достъп до информация

Ръждив катинар получават: 
- Националното събрание на Армения за приемането на нови законови регулации, които ограничават правата на журналистите без да е имало възможност за участието им в процеса на взимане на решение 
- Министерство на отбраната и Община Ереван като институции, нарушаващи правото на гражданите на достъп до информация

Източник: Freedom of Information Center of Armenia (FOICA)


***

CоP26 ПРИЗОВАВА ЗА ПОВЕЧЕ ПРОЗРАЧНОСТ ОТНОСНО КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ

От 1 до 12 ноември в Глазгоу, Шотландия се провежда конференцията на ООН за климатичните промени (CoP26). По този повод Article 19 призовава държавите към по-интензивни усилия за прилагане на договорените задължения в Парижкото споразумение, което е в сила от 2020 година. Основната цел е да се постигне намаляване на емисиите, за да се ограничи глобалното затопляне до градус и половина. 

Решенията на CoP26 несъмнено са най-важните, които можем да си представим за всички нас, именно защото те ще имат трайно въздействие върху живота ни на планетата. Затова Article 19 призовава за по-голяма прозрачност и засилване на ангажиментите за защита на активистите за правата на човека в областта на околната среда.

Article 19 настоява за прозрачност при: 
-  Докладване и преглед на прилагането и изпълнението на NDC, които са включени в Членове 6 и 13 на Парижкото споразумение 
-  Уеднаквяване на правилата за национално отчитане. 

Всичко за работата на конференцията четете на адрес: https://ukcop26.org/  

Източник: Article 19

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.