Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

ЕК публикува договорите за ваксините срещу COVID-19. На 27 януари 2021 Европейската комисия публикува договора с фармацевтичната компания AstraZeneca за купуване на ваксината срещу COVID-19. След месеци на нарастващ натиск от членовете на Европейския парламент и гражданското общество, Комисията предприе стъпки за подобряване на прозрачността. На 22 януари 2021 Европейският омбудсман започна разследване на секретността на Европейската комисия относно договорите на фармацевтичните компании за ваксини срещу Covid-19 и преговорите по време на договарянето. Това разследване бe предизвикано от жалби, подадени от Обсерваторията на корпоративна Европа (CEO) срещу отказ на  Комисията да предостави достъп до информация по две искания от септември 2020. В началото на януари ЕК предостави на евродепутатите за четене редактиран вариант (със заличени места) и на договора с CureVac.
Източник: Европейска комисия

Нови задължения за прозрачност за Europol и Frontex. След подадена от Statewatch жалба във връзка с Europol (Полицейската агенция на ЕС) и Frontex (Европейска агенция за гранична и брегова охрана) да изпълнят законовите си задължения съгласно правилата на ЕС за публичен достъп до документи, Европейският омбудсман определя нова рамка за прозрачност на тези агенции. 
В жалбите на Statewatch се твърди, че нито една от агенциите не поддържа пълен публичен регистър на документите – законово изискване съгласно Регламент 1049/2001, който има за цел „да даде възможно най-пълен ефект на правото на публичен достъп до документи“, както е посочено в Член 42 на Хартата на ЕС за основните права. 
В отговор на жалбите Европейският омбудсман подчертава, че Europol и  Frontex въпреки че „работят в особено чувствителни области“, трябва да прилагат принципите на Регламент 1049, за „да дадат възможност на хората да идентифицират документите, до които може да искат достъп“. 
Високопоставени служители и на двете агенции приемат предложенията на Емили О`Райли. Изпълнителният директор на Frontex Фабрис Лежери поема ангажимента в „пътна карта“ да се определят стъпките, които ще се изпълнят до началото на 2022 година, за да се отговори на препоръките на омбудсмана. Те са разделени на краткосрочни (започване на разработване на публичен регистър), средносрочни (разработване на търсачка и определяне на категориите документи, които ще бъдат включени в регистъра) и дългосрочни.
Заместник-изпълнителният директор на Europol Юрген Ебнер в писмото си до омбудсмана информира, че тази година ще предприемат редица действия за по-голяма прозрачност –  отделите на Europol ще преценят например кои документи могат да активно да се публикуват. 
Крис Джоунс, изпълнителен директор на Statewatch, казва: „Тъй като Европол и Frontex продължават да натрупват широки правомощия, улесняването на обществения достъп до документите на агенцията е жизненоважно средство за тяхната отчетност. Радваме се, че агенциите са приели предложенията на омбудсмана, въпреки че е учудващо, че са подавали многократни жалби в продължение на повече от осем години, за да изложат конкретни планове за съответствие със закона. Въпросът сега е дали ще изпълнят ангажиментите си. Евродепутатите и гражданското общество трябва да гарантират, че го правят."
Източник: Statewatch

Неправителствени организации призовават за прозрачни правила при риболова. На 14 януари 2021 година 72 организации призоваха членовете на Европейския парламент да разкрие тайните около контрола и санкционирането на риболовната дейност по време на предстоящото гласуване в Комисията по рибарство на 26 януари 2021. Програма Достъп до информация е сред организациите, присъединили се към призива. В писмото, изпратено до всички евродепутати, неправителствените организации предупреждават, че липсата на прозрачност при прилагането на Регламента на ЕС за контрол на рибарството означава, че законът всъщност не успява да предотврати незаконния риболов. Това от своя страна е основна заплаха за устойчивостта на морските ресурси, продоволствената сигурност и поминъка на местните общности.Предложението за увеличаване на прозрачността вече е одобрено от Комисията по околна среда (ENVI) на Европейския парламент.
Източник: Access Info Europe

Байдън обещава да отвори дневниците с посетителите на Белия дом. Говорителят на Байдън Джен Псаки обеща, че новата администрация ще възобнови публикуването на дневниците на тайните служби с посетителите на Белия дом, инициатива на Обама за прозрачност, която беше отменена от Доналд Тръмп. Белият дом на Обама публикува около шест милиона записи за посещения в Белия дом в рамките на 90 дни след посещението, позволявайки на журналисти и граждани да проследяват лобистите и групите по интереси и дори да определят относителното влияние, например на Google, спрямо другите технологични фирми.
Източник: National Security Archive

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.