Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

17 ГОДИНИ ОРХУСКА КОНВЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ. На 16 март 2004 в България влиза в сила Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда, известна като Орхуска конвенция

* * *

Ден на правото да знам

СЕДМИЦА НА СЛЪНЧЕВАТА СВЕТЛИНА ‘2021. От 14 до 20 март САЩ отпразнуваха за шестнадесета поредна година откритото управление със Седмица на слънчевата светлина (Sunshine week). Тя се отбелязва около 16 март - рождения ден на президента Джеймс Мадисън (четвърти президент на САЩ, смята се за един от бащите на Американската конституция). Идеята за Sunshine Week е на Американското общество на редакторите на новини (сега Асоциация на лидерите на новини) и се превърна в трайна инициатива за насърчаване на откритото управление.   
Какво се случи по време на Седмицата на слънчевата светлина тази година?

• Бе създаден сайтът Content Toolkit, в който са събрани истории, статии, мнения, свързани със Закона за свобода на информацията.
Юридическата библиотека в Лос Анджелис - втората по големина обществена библиотека в САЩ - проведе онлайн урок на тема „Как да имаме достъп до съдебни документи“.  
• Коалицията за правителствена информация в Минесота традиционно връчи наградата на името на John R. Finnegan, учредена през 1989 г. 

Всички събития от Седмица на слънчевата светлина 2021 може да видите ТУК

 

* * *

КОНВЕНЦИЯТА ОТ ТРОМСО: ПРОЦЕДУРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГРУПА ОТ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ДОСТЪП ДО ОФЦИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ. На 3 март 2021 година на 1397-та среща на заместник-министрите се прие резолюция CM/Res(2021)2 относно правилата за изборната процедура на членове в групата от специалисти по достъпа до официални документи (Група за достъп до информация към Съвета на Европа). Членовете й ще бъдат избрани сред лица с най-висок признат интегритет по отношение на достъпа до официални документи, свобода на изразяване и информация и имащи доказан професионален опит в тези области. Съгласно Правило 6 на резолюция CM/Res(2021)2, заместник-министрите канят страните по Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа да представят на генералния секретар по двама кандидати за Групата от специалисти по достъпа до официални документи не по-късно от 15 юли 2021. 

Съгласно Конвенцията:Групата от специалисти се състои минимум от 10 и максимум от 15 члена. Членовете се избират от Консултативния орган на държавите – страни по Конвенцията за период от 4 години, с право на едно продължение, от списък с експерти, като всяка държава – страна по Конвенцията, предлага по двама експерти. Членовете се избират сред лица с висока почтеност и призната компетентност в областта на достъпа до официални документи. От списъка, предложен от всяка държава - страна по Конвенцията, може да бъде избран най-много един член.

Групата от специалисти по достъп до информация:
• дава становища по всеки въпрос, свързан с прилагането на Конвенцията;
• обменя информация и докладва значими правни, политически и технологични развития;
• може да се консултира с гражданското общество.

Източник: Съвет на Европа

* * * 

ДЪРЖАВИ В ЛАТИНСКА АМЕРИКА СА ЗАКУПИЛИ ВАКСИНИ СРЕЩУ КОВИД-19 С ПОВЕРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ. Една година след първите случаи на коронавирус в Латинска Америка, анализ на законовите мерки, публикувани от правителствата, показва, че 13 държави са променили закони, за да закупят ваксини в периода септември 2020 - февруари 2021. Това установява съвместен доклад на Red Palta и Fundación Directorio Legislativo. Приети са 23 нови закона, укази и резолюции, които обвиват в тайна покупките на ваксините и съответните данъчни облекчения за компаниите, произвеждащи ваксини. Всички договори, подписани от тези държави в Латинска Америка, са поверителни и никой от тях не разкрива цената на ваксините. Според анализа на Red Palta, към март 2021 осигуряването с ваксини е постигнато или чрез двустранни споразумения с лабораториите, или чрез механизма Covax Facility, инициатива на Световната здравна организация (СЗО). Доклада на английски четете ТУК

Източник: FOIAnet 

* * *

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗОВАВАТ ЕП ДА ОТХВЪРЛИ ПРАВИЛАТА ЗА ОНЛАЙН СЪДЪРЖАНИЕ. Над 60 организации за защита правата на човека и свободната журналистика, в това число и STATEWATCH, изпратиха отворено писмо до Европейския парламент с призив да не приема Регламента за справяне с разпространението на терористично съдържание онлайн. Регламентът е внесен в ЕП през 2018 и оттогава тече кампания срещу него. Финалното гласуване на Регламента предстои през април т.г. 

Три са основните аргументи срещу приемането на Регламента: 
1. Предложението продължава да насърчава онлайн платформите да използват автоматизирани инструменти за модериране на съдържание, като филтри за качване. 
2. Не е предвиден независим съдебен контрол. 
3. Държавите членки на ЕС ще издават заповеди за трансгранично премахване на съдържание без проверка.

Източник: STATEWATCH

* * *

Ден на правото да знам

ПОБЕДА ЗА ПРОЗРАЧНОСТТА: ЕП ПОДКРЕПИ ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЧЛЕН 113 ОТ РЕГЛАМЕНТА ЗА КОНТРОЛ НА РИБОЛОВА. На 11 март Access Info Europe съобщи, че Европейският парламент е гласувал за премахване на ограниченията върху достъпа до информация в противоречивия член 113 на Регламента на ЕС за контрол на риболова.    

Мнозинство от 400 депутати са гласували за отпадането на текста, който забраняваше на ЕК да обменя данни относно контрола на риболова с други лица, освен ако има изричното съгласие на засегнатата държава членка. Това е резултат от шестмесечна кампания на Аccess Info Europe, ClientEarth, Environmental Justice Foundation и  Oceana. Част от кампанията е писмо-призив до Европейския парламент, подкрепено от 72 организации на гражданското общество, сред които и Програма Достъп до информация. 

Източник: Access Info Europe

* * *

ПЕТ РЕШЕНИЯ КАК ПРАВИТЕЛСТВАТА ДА СЕ ПРЕДПАЗЯТ И БОРЯТ С КОРУПЦИЯТА. На 24 март Access Info Europe и партньорите й в проекта pan-European project ACT! представиха различни технически решения, които ще дадат възможност на властите да увеличат прозрачността и предотвратят риска от корупция. Решенията включват:
• Платформа за защита на служителите, разкриващи нередности  - използва се програмата Globaleaks, която запазва анонимността на докладващите за нередности.
• Инструменти за самооценка: онлайн проучвания, които оценяват правилата за достъп до информация и тяхното прилагане, препоръки за подобряване както на правилата, така и на тяхното прилагане и вътрешна система за анализ на риска от корупция.
• Инструменти за публикуване: платформа за публикуване на данни за обществени поръчки и информация за имуществените декларации  на депутатите

Източник: Access Info Europe© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.