Фондация Програма Достъп до Информация
ОЩЕ ОТ БРОЯ:
Новини
Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

Ралица Кацарска

Писмо до Европейския парламент със становище по повод убийството на Ян Куцияк. Програма Достъп до информация                                            

се присъедини към инициативата на Access Info Europe, като подкрепи писмото до Европейския парламент, с което 62 граждански организации призовават за по-добра защита на правото на достъп до информация. Апелът е предизвикан от убийството на словашкия разследващ журналист Ян Куцияк (второ убийство на журналист в Европа в рамките на шест месеца). Подписалите писмото призовават за мерки, които да гарантират среда, в която правото на достъп до информация може да се упражнява без страх и засилване на правната рамка в европейските държави, включваща конкретни мерки, гарантиращи запазване самоличността на заявителите.

Повече - в блога на ПДИ „Точка на достъп“

 

Годишен доклад на Европейски надзорник за защита на данните. На 20 март 2018 Джовани Бутарели, Европейският надзорник за защита на данните, представи пред Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП Годишен доклад - 2017 за дейността на ръководената от него институция. Ето основните факти:

 • 33 решения по жалби, свързани с обработката на лични данни от институции на ЕС;
 • 58 становища от предварителни проверки;
 • 8 инспекции;
 • 3 посещения в институции на ЕС;
 • 11 становища във връзка със законодателни предложения;
 • 6 официални коментара по законодателни предложения.

Книгата „250 години свобода на печата. Свобода на печата и публичен достъп до официални документи в Швеция и Финландия – живо наследство от 1766“ е достъпна онлайн на английски език от началото на месец март. Шведското издание на книгата е публикувано на 2 декември 2016 по повод 250-та годишнина от Закона за свобода на печата. 

Четете книгата на http://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/andra-sprak/tf-250-ar-eng-2018.pdf

 

Прозрачен избор на Върховен комисар на ООН по правата на човека. Коалиция от 67 организации на гражданското общество призовава за повече прозрачност при избора на новия  Върховен комисар на ООН по правата на човека. В писмото си от 22 март до генералния секретар на ООН Антонио Гутереш гражданските организации искат широка консултация на назначението и дават следните предложение за прозрачност на процеса:

 • Публикуване на официални критерии за избор
 • Подобряване на глобалното разгласяване за официално набиране на кандидати
 • Публикуване на ясен времеви график на изборния процес, който дава възможност за адекватна оценка на кандидатите
 • Публикуване на официален списък на кандидатите
 • Изискване всички кандидати да направят видео изявления

Източник: Блог Eye on Global Transparency

 

Платформата Opentender позволява да се търсят и анализират данни за обществени поръчки от 33 юрисдикции (28 държави в ЕС, институциите на ЕС, Норвегия, Исландия, Швейцария и Грузия). Тя е част от проекта DIGIWHIST: The Digital Whistleblower, който се изпълнява от шест изследователски института в Европа и е финансиран от програма Хоризонт 2020. Платформата допринася за постигане на баланс цена-качество в обществените поръчки и за повишаване интегритета в публичния сектор. Около 15% от общия вътрешен продукт на ЕС отива за договаряне на стоки и услуги и някои оценки показват, че корупцията увеличава разходите по договорите на правителствата с 20-25%. Данните за обществените поръчки са визуализирани в 4 категории/панела – анализ на пазара; административен капацитет; прозрачност; интегритет. Opentender се основава на софтуер за събиране и обработка на данни, който събира данни за обществени поръчки от 20 различни източника.

 

Борба срещу държавната тайна чрез свобода на информация.

През март (11-17 март) в САЩ отбелязаха Sunshine Week – Седмица на слънчевата светлина, в която застъпници за свобода на информацията фокусират общественото внимание върху проблемите, свързани с упражняването на правото на информация, отчетността и прозрачността на управлението. В рамките на инициативата коалицията OpenTheGovernment.org (Открийте Управлението) публикува доклад с най-добрите практики за засилващата се роля на Закона за достъп до информация (FOIA). Представените примери показват положителния ефект от използването на FOIA в разследвания, разкриващи тайно лобиране, конфликти на интереси, нарушаване на човешки права и други. Докладът предлага препоръки как да се използва FOIA и с какви други тактики да се съчетава за постигане на по-бърз и добър резултат.  

Източник: OpenTheGovernment.org

 

17-ти одит на Архив „Национална сигурност“. Две от пет федерални агенции заявяват, че не са в състояние или не са длъжни да отговарят на заявления за достъп до информация, подадени по електронна поща от Архив „Национална сигурност“.

 Одитът, който Архив „Национална Сигурност“ публикува в рамките на Sunshine Week показва, че федералните агенции на САЩ не спазват задължението да отговарят на електронно подадените заявления. Екипът, участвал в одита, е подал по електронен път заявления до 100 агенции, с които иска информация за всички мейли, получени в периода 20 януари 2017 – 28 април 2017 от домейн на Републиканския национален комитет (обхваща национални и щатски политически структури и правителство). Одитът използва законите за открито управление, за да тестват дали агенциите на САЩ прилагат или не същите тези закони. Според Том Блентън, изпълнителен директор на Архив „Национална сигурност” е „шокиращо, че една трета от федералните агенции и отдели не могат 11 месеца да отговорят на заявление за достъп до информация”. Причините вероятно са две: по технически причини не могат да се търсят мейли или служителите, отговарящи за достъп до информация са некомпетентни.

Източник: Архив Национална сигурност

 

 

Дигитални портали и достъп до информация. През последните две десетилетия напредъкът в информационните и комуникационните технологии променят начина, по който хората достигат до и взаимодействат с информацията, която правителствата създават и притежават. Разработването на онлайн платформи, даващи възможност на потребителите да подават заявления за достъп до информация, е сред многото примери за тези промени. Публикацията на Силвана Фумега и Фабрицио Скролини (Еxploring the role of digital civil society portals in improving Right to Information rgeimes) е aналитична рамка за изследване въздействието на онлайн порталите върху правото на информация, която прави преглед на пет портала на гражданското общество в развиващи се и развити държави.

Авторите са избрали Чили, Германия, Нова Зеландия, Испания и Уругвай, защото в тези държави организации на гражданското общество разработват и пускат портали за достъп до информация преди правителствата да създадат такива. Избраните държави са различни по отношение институционални традиции, законодателство за достъп до информация и контролни органи. Тези разлики позволяват да се разбере приспособяването и функционирането на порталите в различна среда. Основният извод е, че въпреки различията, онлайн порталите ще подобрят ефикасността и ефективността при подаване и обработване на заявленията за достъп до информация. Според Силвана Фумега и Фабрицио Скролини ползите от онлайн порталите са ефикасност и автоматизация на заявленията; лесно  използване; повишаване познатостта на правото на информация.

Източник: Антикорупционен ресурсен център U4, Норвегия
 

Eye on Global Transparency/ Поглед върху глобалната прозрачност. Така се казва новият блог, създаден от Тоби Макинтош (директор на изследователския отдел в Глобалната мрежа на разследващата журналистика и бивш редактор на Freedominfo.org), с фокус върху достъпа до информация в международните организации. Нуждата от прозрачност на световните организации е подчертавана многократно от специални докладчици на ООН, активисти и експерти.

Адресът на блога е https://eyeonglobaltransparency.net/

 © 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.