Подбра Ралица Кацарска, ПДИ

Вашите данни, Вашите права

По повод 28 януари – Ден за защита на данните – Европейският надзорник за защита на данните публикува информационна листовка с десетте права, които европейските граждани трябва да знаят.

  • честна и законна обработка; 
  • прозрачност – всеки трябва да получи информация как ще бъдат обработени неговите лични данни;
  • право да бъдеш информиран; 
  • право на достъп; 
  • право да бъдеш забравен; 
  • право да ограничиш обработването на своите данни; 
  • право на преносимост на данните;
  • право на корекция – ако вашите данни са неточни или непълни; 
  • право на възражение на решение, основано на автоматизирана обработка;
  • право на възражение при законни и убедителни основания на обработката на вашите данни.  


* * * 

Войчех Виеворовски, надзорник на ЕС по защита на данните, публикува обръщение в блога на надзорния орган, с което потвърждава отново своя ангажимент за защита на основното право на защита на данните; засяга значението на застъпничеството за технологии, които са създадени в съответствие с ценностите и принципите на ЕС; и представя плановете си за предстоящата си конференция, озаглавена „Бъдещето на защитата на данните: ефективно правоприлагане в дигиталния свят“.
Източник: EDPSУрсула фон дер Лайен

Текстовите съобщения на председателя на ЕК са документи и могат да бъдат искани

На 26 януари 2022 г. Европейският омбудсман излезе с решение, че текстовите съобщения на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с главния изпълнителен директор на Pfizer относно купуването на ваксини срещу COVID са документи, до които обществеността може да поиска достъп. 

Access Info Europe призова за спешна реформа, която да гарантира, че 25-годишните правила на ЕС за достъп до документи съответстват на нуждите на дигиталната епоха. Интересно е, че Европейската комисия отговаря на Александър Фанта, журналист от netzpolitik.org, че тъй като не регистрира текстови съобщения, те не могат да бъдат поискани. 

На 4 май 2021 през платформата AsktheEU.org e подадено заявление, след като през април Урсула фон дер Лайен казва пред New York Times за размяната на съобщения. Ясно е, че те са свързани с процеса на взимане на решения. 

Европейската комисия се придържа към ясна линия на отказ да разглежда текстовите съобщения като документи, отговаряйки на евродепутата Софи ин 'т Фелд на 18 януари 2022 г., че текстовите съобщения са „краткотрайни и ефимерни“ по природа и следователно „нито се квалифицират като документ, предмет на политиката на Комисията за водене на записи, нито попадат в обхвата на Регламент 1049/2001 относно достъпа до документи.”

Г-жа ин`т Фелд незабавно пише до Европейския омбудсман, изразявайки сериозна загриженост за последиците от такъв подход.

В препоръката си омбудсманът Емили О`Райли ясно подчертава, че правилата на ЕС определят като документ „всяко съдържание, независимо от неговия носител (на хартия, в електронна форма или като звуков, визуален или аудиовизуален запис) относно въпрос, свързан с политиките, дейностите и решенията, попадащи в сферата на отговорност на институцията.”   

Access Info Europe отбелязва, че в този случай е било особено важно текстовите съобщения да бъдат достъпни, като се има предвид, че те са свързани с приоритет номер едно за Европа по това време – закупуването на ваксини срещу Covid за борба с пандемия, отнела живота на поне един милион европейци към днешна дата.

Александър Фанта, журналистът, подал жалбата до Европейския омбудсман, призовава Комисията да се съобрази с препоръките на омбудсмана. Според него „Дори телефонът на Урсула фон дер Лайен не трябва да бъде извън обществения контрол, ако се използва за сключване на сделки за милиарди евро с фармацевтични гиганти. Важни документи за подобни сделки могат и трябва да бъдат разкрити на обществеността, ако Комисията иска да избегне политическа реакция.“
Източник: Access Info Europe


Снимка: Matthew Guay

Eвропа: Правото „да бъдеш забравен“ не трябва да се отнася до архивите на медиите
 
На 21 януари 2022 г. Article 19 заедно с 15 организации на гражданското общество, медии и експерти внесоха становище като трета страна в Голямата камара на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото за „правото да бъдеш забравен“ срещу белгийска медия.  В становището се казва, че медийните архиви изпълняват важна функция както за медиите, така и за обществеността. Намесата в целостта на архивите и прилагането на правото да бъдеш забравен срещу тях би било подобно на пренаписване на историята и ще има сериозно въздействие върху свободата на изразяване и достъпа до информация.

Случаят Hurbain v Beglium (Юрбен срещу Белгия) се отнася до вестник Le Soir, който през 1994 г. публикува статия за фатална автомобилна катастрофа, довела до присъда на шофьора (г-н G). През 2008 г. вестникът дигитализира архивите си. Г-н G пише до вестника през 2010 г. с молба да премахнат статията от медийните си архиви или да премахнат името му. След като вестникът отказва, г-н G. съди редактора на Le Soir, г-н Юрбен. Шофьорът твърди, че е лекар и че неговите пациенти могат лесно да намерят информацията за него чрез онлайн търсене. Белгийските съдилища нареждат на Le Soir да анонимизира пълното име в оспорваната статия. След това вестникът завежда дело в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) с аргумента, че е нарушено правото на свобода на изразяване. През юни 2021 г. Европейският съд постановява, че заповедта за анонимизиране на името на лицето в медийните архиви не нарушава правото на г-н Юрбен на свобода на изразяване, включително защото, наред с други неща, G. не е публична личност и статията създава „виртуално криминално досие“ за G. В момента делото предстои да бъде разгледано от Голямата камара, най-висшият съдебен орган на Европейския съд, като изслушването е насрочено за март 2022 г.
Източник: Article 19

ЕС иска WhatsApp да играе честно по отношение на личните данни

Европейската комисия призова дъщерното дружество на Facebook WhatsApp да уведоми потребителите какво прави с личните им данни. „WhatsApp трябва да гарантира, че потребителите разбират с какво се съгласяват и как се използват личните им данни“, каза в изявление на 27 януари еврокомисарят по правосъдието Дидие Рендерс. „Очаквам от WhatsApp да спазва изцяло правилата на ЕС, които защитават потребителите и тяхната поверителност“, допълва Рендерс.
Източник: EUbserver 

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.