Подбра Ралица Кацарска, ПДИ
Ралица Кацарска
Ралица Кацарска

ГРАЖДАНСКИ ОДИТ НА АКТИВНАТА ПРОЗРАЧНОСТ ‘2021. На 11 май 2021 г. Програма Достъп до информация на онлайн пресконференция представи резултатите от Гражданския одит на активната прозрачност. Това е седемнадесетият поред одит и тази година той е част от проекта  Форум „Достъп до информация“, финансиран от Фонд Активни граждани България. В периода 1 март-29 април 2021 Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването бе да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Нивото на прозрачност през 2021 бе оценявано с точки по 85 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 83 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет и 97 индикатора за общините.Сравнителният рейтинг на институциите показва позициите нагоре или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция от предходната година: https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/comparative-rankings. Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.

Повече за рейтингите може да видите на специалната секция в интернет страницата на ПДИ: https://data.aip-bg.org/surveys/FQWA23/ 

* * *

СЪДЪТ ОТМЕНИ ОТКАЗА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ДА ПРЕДОСТАВИ ТАЙНИТЕ СИ АКТОВЕ. На 25 май 2021 Българският хелзинкски комитет (БХК) съобщи, че Административен съд – София град (АССГ) с окончателно решение отменя отказа, който БХК получи в отговор на искането си да получи достъп до актовете на главния прокурор. Става въпрос за действащите инструкции и указания на главния прокурор издавани на основание чл. 138, т. 6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Тези актове трябва да бъдат публично достъпни, защото  съдържат правила, които пряко засягат права на граждани и адвокати и единствено чрез тях българските граждани могат да оценят непосредствената работа и умения на главния прокурор.

От началото на мандата на сегашния главен прокурор БХК среща неговата упорита съпротива да направи достояние както официалните правни актове, които издава въз основа на Конституцията (чл. 126, ал. 2) и закона (чл. 138, т. 6 от ЗСВ), така и актуалния им списък. След няколко спечелени дела БХК вече разполага със списък на актовете и с малка част от тях. Останалата част обаче остава скрита с мотиви, определени от съда като „противоречиви и взаимно изключващи се“. „Укривайки актовете си, главният прокурор пречи на обществеността да се информира за това как изпълнява правомощията си по закон“, коментира адв. Диана Драгиева от програмата на БХК за правна защита.

Източник
: БХК

* * *

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ‘2020. На интернет страницата на Министерския съвет е публикуван Доклад за състоянието на администрацията за 2020 година. Съгласно Член 62 от Закона за администрацията „Ръководителите на административни структури в системата на изпълнителната власт представят на главния секретар на Министерския съвет ежегодно до 1 март доклад за състоянието на съответната администрация“. Министър-председателят всяка година до 30 април представя доклада за състоянието на администрацията. Последната, четвърта част на доклада е посветена на достъпа до информация: организация на достъпа до информация, административен капацитет за осигуряване на достъпа до информация, процедури и съдебна практика. 

Анализ на Гергана Жулева на данните от доклада за 2020 четете ТУК

Подробности за данните от правителствените доклади, тяхната визуализация и анализа може да видите в специалната секция на интернет страницата на ПДИ.

* * *

СПЕЦИАЛНА СЕСИЯ НА ГЕНЕРАЛНАТА АСАМБЛЕЯ НА ООН СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА. На 2 юни 2021 г. във Виена световните лидери се събраха на първата специална сесия на генералната асамблея на ООН, посветена на борбата срещу  корупцията. Участниците в тази сесия приемат декларация, с която заявяват ангажираност с мерки за борба с корупцията, включително подобряване на достъпа до информация; прозрачни обществени поръчки; защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; защита на журналисти и организации на гражданското общество, които разкриват корупция; подобряване на разкриването на публични активи на длъжностни лица.

В изготвянето на текста на декларацията през последната година активна роля има UNCAC (глобална мрежа от над 350 организации на гражданското общество в над 100 държави, ангажирани с насърчаване ратификацията, прилагането и наблюдението на Конвенцията на ООН срещу корупцията). 

Текстът на политическата декларация на английски може да намерите ТУК

Източник: UNCAC Coalition

* * *

Великобритания: Решението на Европейския съд по делото Big Brother Watch не стига достатъчно далеч, за да защити свободното изразяване и поверителността. ARTICLE 19 приветства решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по случая Big Brother и други срещу Обединеното кралство, което постановява, че масовото прихващане на комуникации нарушава правото на личен живот и нарушава правото на свобода на изразяване. В същото време от Article 19 смятат, че решението е разочароващо. Европейският съд на практика приема, че масовото прихващане на комуникации по своята същност не е несъвместимо с правото на неприкосновеност на личния живот, стига да са налице достатъчно защитни мерки. Макар да се посочват какви са тези предпазни мерки, решението изглежда отдава много голямо внимание на оперативните нужди на разузнавателните агенции.Решението на Европейския съд създава лош прецедент за защита на неприкосновеността на личния живот и свободата на изразяване в световен мащаб и пада под стандартите, установени от Съда на Европейския съюз. То също така разкрива фундаменталната липса на разбиране на Съда за смразяващия ефект на масовото наблюдение върху правото на свобода на изразяване.

Решението на ЕСПЧ обединява три искания, подадени през 2013, 2014  и 2015 година след разкритията на Едуард Сноудън относно програмите за електронно проследяване, използвани от разузнавателните служби на САЩ и Великобритания.   

Източник: Article 19

* * *

СЕДМИЦА НА ОТКРИТОТО УПРАВЛЕНИЕ ‘2021. Седмицата на откритото управление се състоя от 17 до 21 май 2021 г. под надслов Отговори. Възстанови. Поднови (Respond. Recover. Renew). Тази година тя съвпада с десетата годишнина от създаването на инициативата „Партньорство за открито управление“. Събитията, организирани по време на седмицата може да видите ТУК. В периода 13-17 май 2021 Access Info Europe проведе проучване сред групи на гражданското общество в 30 държави, които изпълняват дейности, свързани с инициативата „Партньорство за открито управление“ (OGP). Проучването е част от Седмицата на откритото управление. Резултатите показват, че голяма част от активистите работят без финансиране. Според респондентите на проучването е оценено, че работата по OGP възлиза на 435 220 Евро. Оказва се, че 60% остават без финансиране. Почти 90% от анкетираните смятат, че  OGP спешно трябва да създаде фонд за работа на Европейско открито управление. Той може да е със съвместното участие нa донори и националните правителства. Проучването показва още, че приоритет в Плановете за действие са антикорупционните инструменти – прозрачност на собствеността на компаниите, изразходване на публични средства, обществени поръчки. Регулирането на лобистката дейност и защитата на лицата, разкриващи нередности също са сред приоритетите. 

Проучването на Access Info Europe все още е отворено за участие: Priorities and Challenges for Civil Society working on Transparency in Europe | SurveyPlanet 

Източник: Access Info Europe

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.