Фондация Програма Достъп до Информация
Новини
Подбраха Диана Банчева и Ралица Кацарска, ПДИ

Законът за достъп до обществена информация в България навърши пълнолетие

Вече 18 години България има действащ Закон за достъп до обществена  информация (ЗДОИ), който е на 39 място сред 110 действащи закони  в света (http://www.rti-rating.org/country-data/). ЗДОИ беше приет от Народното събрание през юни 2000 и бе съществено променян през 2007, 2008 и 2015. Благодарение на дейността на ПДИ през годините законът се познава, правата по него се упражняват и прилагането се подобрява.

Всяка година ПДИ издава доклад, в който прави анализ на състоянието на достъпа до информация в България и дава препоръки за неговото подобряване и провежда ежегодни проучвания на интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт за състоянието на активната прозрачност на институциите.

 

Президентът на Република България наложи вето на промените в АПК

На 30 юли 2018 ПДИ внесе искане до Президента на Република България да върне за ново обсъждане от Народното събрание Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД на АПК). Искането за вето бе подкрепено от 50 неправителствени организации.

На 31 юли 2018 президентът Румен Радев върна за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Административно процесуалния кодекс.

 

Партньорство за открито управление


България

На 10 юли 2018 Стефан Ангелов, изследовател към Независим механизъм за оценка Партньорство за открито управление за България и юрист от правния екип на ПДИ представи Доклад за напредъка на България (2016 – 2017) по изпълнението на мерките от Трети план за действие в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ пред Обществения съвет към парламентарната Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Становища по констатациите от доклада изразиха изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов. Докладът може да бъде намерен и на адрес: https://bit.ly/2u79OOs.

ПДИ е първата организация в България, провела кампания за  присъединяването на страната ни към инициативата Партньорство за открито управление (ПОУ) и участва активно в изготвянето и изпълнението на националните планове за действие. ПДИ изпрати предложения относно изработването и на Четвъртия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ 2018 – 2020 в рамките на обявения за това срок на Портал обществени консултации. Повече информация за инициативата - в специалната секция, която поддържаме: Инициатива „Партньорство за открито управление“.


Грузия

Между 17 и 19 юли 2018 в Тбилиси, Грузия се проведе световна среща в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“. На срещата в Грузия от ПДИ участва Стефан Ангелов, юрист от правния екип, изследовател за България към Независимият механизъм за оценка на ПОУ. Повече за темите и дискусиите по време на световния форум на: https://www.opengovpartnership.org/events/ogp-global-summit-2018-tbilisi.

 

Законът за свобода на САЩ навърши 52 – какви са новите предизвикателства

Законът за свобода на информацията навърши 52 години на 4 юли. По повод годишнината, изданието Hill публикува коментар на адвокат Майкъл Лемов за предизвикателствата пред прилагането на закона през 500 дни от управлението на администрацията на Доналд Тръмп. Авторът съобщава за тревожна статистика от нарастващи откази по заявления за достъп до информация и забавяния на отговорите по тях, както и безпрецедентно повишаване на броя на заведените дела, особено от журналисти и граждани. Още по-притеснителни обаче са тенденциите за „изчезваща“ статистическа и научна информация от страниците на федералните институции, важна за бизнеса, обществеността и академичния свят. Приет през 1966 в разгара на Студената война и изключителна секретност на правителството, Законът за свобода на информацията в САЩ е от първите закони, които осветляват работата на федералните власти и служи за модел при приемането на десетки закони за достъп до информация след това. „Днес, на 52-рия си рожден ден, Законът е изправен пред големи предизвикателства. В крайна сметка, упоритостта на пресата и на обществеността ще реши какъв ще бъде краят на тези атаки срещу правото на гражданите да знаят“, завършва авторът на коментара.

 

 © 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.