адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ

 

На 28 февруари Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) ще разгледа жалба, подписана от 22 души, засегнати от масираното изнасяне на ЕГН-тата на над 800 граждани. Жалбата е срещу партия „Възраждане“, която на свой брифинг през лятото на 2022 г. обяви, че подава сигнал до прокуратурата срещу хора, които според нея са „шпиони“. Към текста на сигнала, публикуван в интернет страницата на партията, бяха прикачени стотици страници с трите имена и ЕГН-та на граждани, които са избрани в управителните съвети и другите органи за управление на юридически лица с нестопанска цел. Малко по-късно същата година партията внесе в парламента законопроект за „чуждестранните агенти“, с който предложи гражданските организации да бъдат подложени на режим на специална регистрация и стигматизация, ако получават финансиране отвън, по подобие на Путинова Русия.

 

На 28 януари 2023 г. Програма достъп до информация и Интернет общество – България връчиха за пореден път антинаградата „Големия брат“, този път на партия „Възраждане“ заради посоченото публично изнасяне в сайта на партията на личните данни на над 800 граждани, с цел стигматизация. Антинградата се връчва в редица демократични общества и носи названието си от романа на Джордж Оруел „1984“. Тя отбелязва оценката за действия на институции, учреждения, организации, фирми, които нарушават правото на защита на личните данни и личен живот. Отличието представлява статуетка, в която военен ботуш мачка човешка глава. От партията не се явиха да си вземат статуетката, а в изявления по медиите обявиха, че не са изнасяли лични данни.

 

Датата 28 януари, на която за пореден път бе връчена антинаградата, съвпада с честването на Европейския ден за защита на личните данни. На тази дата през 1981 г. е приет първият международен правнозадължителен документ в тази област – Конвенция № 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.

 

По случая с изнесените ЕГН-та през 2023 г. бе образувана преписка в Комисията за защита на личните данни по жалба от 22-ма граждани от пострадалите. В жалбата се посочва, че текстът с имената и ЕГН на хората е бил публично достъпен на интернет страницата на партия „Възраждане“ в период от повече от пет месеца. Според данни на жалбоподателите е бил публично достъпен от 11 август 2022 г. до 28 януари 2023 г. С публикуването на данните без причина са нарушени правата на жалбоподателите, както и на стотици други граждани, гарантирани с Конституцията, Конвенция № 108 на Съвета на Европа, Европейската конвенция за правата на човека и Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз. В жалбата се посочва:

 

„Следва да се подчертае, че законодателството за защита на личните данни исторически произлиза от стремежа на човечеството да предотврати и изкорени завинаги условията, които биха допринесли за повтаряне на чудовищните престъпления, извършени по време на Втората световна война. Нерегламентираният достъп до лични данни, тяхното свободно обработване, без определени цели и законни основания за това, е спомогнало тогава за лесното идентифициране на лица, които след стигматизиране са били подложени на жестоки репресии. Тези възможности, за съжаление, не са останали в миналото. С развитието на техниката, информационните технологии и изкуствения интелект всъщност се увеличават обективните възможности, при липса на надлежна грижа, законност и контрол от страна на държавите чрез определените за това публични институции, да бъдат нарушавани системно, интензивно и в масирана форма правата на голям брой хора.“

 

Разглеждането на жалбата в открито заседание от КЗЛД бе отложено на два пъти. И в двата случая причината бе заболяване на адвоката на партията, която е и народен представител. По преписката са представени доказателства за извършеното изнасяне на лични данни.

 

Трето поредно заседание на КЗЛД по случая е насрочено за 28 февруари 2024 г.

© 2024 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.