Бивш селски кмет и затворник с доживотна присъда са рекордьори по заведени дела след получени откази за достъп до информация

Здравка МАСЛЯНКОВА, координатор на ПДИ във Велико Търново
/
Здравка Маслянкова, координатор на ПДИ във Велико Търново

Заявленията за достъп до обществена информация, отправени към публичните институции в област Велико Търново през 2022 година, намаляват значително, в сравнение с предходната година. От проверени 17 институции общо подадените заявления по ЗДОИ са 251, което е намаление със 74 заявления в сравнение с 2021 година.

 

При РИОСВ – Велико Търново има увеличение на подадените заявления – с 11, което основно се дължи на казуса с инвестиционното намерение за близо половин милиард евро на фирма „Петрургия“ на бизнесмена Румен Гайтански за изграждане на завод за производство на каменна вата с инсталация за изгаряне на 430 хиляди тона модифицирано гориво от битови отпадъци годишно в павликенското село Върбовка.

 

При РЗИ – Велико Търново увеличението е с едно заявление, като освен традиционният интерес към Covid-19 пандемията, се появяват и заявления, свързани с украинските бежанци – установени случаи на заразни болести сред украинските бежанци, брой на украинските бежанци с направен PCR тест и брой на украинските бежанци с доказана коронавирусна инфекция.

 

В Областната дирекция на МВР – Велико Търново заявленията са със 7 повече спрямо 2021 г. За втора поредна година в институцията има заявленията на граждани, които са оставени без разглеждане, защото исканата информация не е обществена, посочват от силовото ведомство.

 

От десетте общини във Великотърновска област с най-много заявления за достъп до информация е Община Велико Търново, където през миналата година са работили по 45 заявления – 32 от граждани, 2 от фирми, 11 от НПО. Заявленията са подавани, както в писмена форма, така и по електронен път. В 31 от заявленията е даден свободен достъп, 8 са с частичен достъп, 3 са с отговор, че исканата информация не е налична. При 8 от заявленията е искано съгласието на трето лице за предоставяне на информацията. Има два отказа. Единият е, защото засегнато трето лице не е дало съгласието си. За втория отказ се посочват други основания, без да бъдат уточнени какви. При 10 от заявленията срокът е удължаван, но невинаги причината е била големият обем на исканата информация.

 

Прави впечатление, че по-малките общини в областта, каквито са Лясковец, Сухиндол, Стражица, са отговорили на всичките си заявления по ЗДОИ в 14-дневния срок и няма откази. 

 

Административният съд във Велико Търново е разгледал 13 дела по ЗДОИ, от тях 11 са били заведени по жалби от бившия кмет на свищовското село Ореш Петър Петров и от осъдения на доживотен затвор Георги Вълев от групата „Килърите“. Петър Петров е искал информация от кметството в Ореш, от Община Свищов, от Общински съвет за различни ремонти в селото, за използването на спортните бази. Получил е откази, заведени са дела, а съдът е постановил и изплащането на високи адвокатски хонорари – по 1000 лв. по две от делата.

 

Затворникът Георги Вълев е водил няколко дела по исканата от него информация за ремонти в затвора в Плевен, за които твърди, че са незаконни, дори е искал ремонтираното затворническо крило да бъде затворено като незаконно. Жалбите му са оставени без разглеждане. Георги Вълев е водил още едно дело по ЗДОИ. Искал е да получи мотивите по заповедта на директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за преместване на жалбоподателя от затвора в гр. Ловеч в затвора гр. Плевен. Получил е мълчалив отказ. Съдът е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството.

 

 

 


 

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.