Националната здравноосигурителна каса е сред най-странно четящите и прилагащите Закона за достъп до обществена информация институции

Здравка Маслянкова, координатор на ПДИ във Велико Търново
Здравка Маслянкова
Здравка Маслянкова

В средата на юни тази година попаднах на тв интервю с корифеи в диагностиката и лечението на онкологични заболявания в България - поставени бяха всеизвестните и очебийни проблеми за стара апаратура, както и за източване на касата. Заслушах се, защото съм убедена, че няма българин, който, ако не лично той, то негов роднина, приятел или близък, да не се е сблъсквал с рака. Същевременно проблемът с липсата на лекарства за онкоболните е един от най-крещящите в здравеопазването ни на фона на непрекъснато излизащите статистики за лавинообразното увеличение на заболеваемостта от различни видове рак и не особено модерната апаратура за диагностика и лечение в различните фази на заболяванията.

 

Това ме предизвика да направя запитване до НЗОК. Със заявление по ЗДОИ изпратих по пощата с обратна разписка 6 въпроса. На хартиен носител и по електронна поща исках информация колко пари са изплатени от бюджета на НЗОК през 2014 за диагностика и лечение на онкологични заболявания, как тази сума се съотнася към 2010, 2011, 2012 и 2013, кои са водещите пет онкологични диагнози, по които са направени плащания за периода 2010-2014 включително, какъв процент е общата сума за петте водещи онкологични заболявания от парите, изплатени за онкология по години за периода 2010-2014. Последните ми два въпроса бяха свързани с проверки и наложени санкции. Със заявлението по ЗДОИ исках от НЗОК информация има ли открити нарушения, какви са и в кои лечебни заведения при усвояването на средства за онкозаболявания за периода 2010-2014, както и какви наказания са наложени, и на кого.

 

Обратната разписка за поученото писмо със заявлението ми се върна, отбелязах си датата на календара и зачаках въпросните 14 дни за отговор. Последва писмо от НЗОК, че исканата от мен информация по ЗДОИ е голяма по обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка. На основание чл.30, ал.1 от ЗДОИ срокът за отговор бе удължен с 10 дни. Точно на десетия ден от НЗОК със съответния изходящ номер е изпратено писмо. За да получа отговорите от НЗОК ме известяват, че трябва да заплатя 8,45 лв. без ДДС на каса в РЗОК Велико Търново или да внеса сумата по банков път, след което с подписан между двете страни протокол ще получа писмен отговор от пет страници, като за всяка дължа по 1,59 лв., и копие на CD за 50 стотинки.

 

Имам късмета да работя във вестник, чиято редакция е близо до РЗОК, а и главният редактор ме подкрепи вестникът да плати разходите по получаването на информацията. В РЗОК Велико Търново се оказа, че няма каса, на която да внеса сумата. Другата алтернатива - по банков път, ми излизаше с още няколко лева по-скъпо, заради дължимата такса за банковия превод. Категорично настоявах да платя в РЗОК. Последва суетене и чакане. След близо половин час дойде касиерка. Започна писането на платежния документ и се оказа, че върху определената сума от 8,45 лв. дължа 20 % ДДС или общо 10,14 лв. Поисках фактура и касова бележка за сумата. РЗОК не е регистрирана по ДДС, така че издавала само опростени фактури, освен това не получих и касова бележка за платените от мен пари, а хвърчащ ордер. Със заветния платежен документ подписах протокол и веднага си получих петте страници и диска. Можеше да чакам един месец за предоставянето на носителите на информация.

 

И тук идва най-интересното. Четейки петте страници с информация, се оказа, че по стар чиновнически прийом тяхното съдържание е общи приказки, от които най-същественото беше страница с таблици, съдържащи клинични пътеки и изплатени суми по тях. В писмото отговор на заявлението ми по ЗДОИ, подписано от подуправителя на НЗОК д-р Димитър Петров, се посочва, че информация по поставените от мен първи четири въпроса ще намеря в техническия носител CD. Изумлението ми дойде от това, че на диска нямаше нищо, бе празен, но надписан, че е информация по ЗДОИ със съответния входящ номер на моето заявление.

 

Така от единствената съществена страница от отговора - тази с таблиците, действително получих някакво потвърждение, че сумите, изплащани от НЗОК за диагностика и лечение на онкологични заболявания, растат лавинообразно през годините. Например по клиничната пътека за левкемия при лица над 18 г. през 2010 изплатената сума е 7 211 776 лв., а през 2014 за това заболяване НЗОК плаща 11 548 100 лв.  Парите, изплатени за лекарства за злокачествени заболявания при болнично лечение за три години, са скочили почти двойно. Сумата за медикаменти през 2012 е била  116 261 062 лв., докато през 2014 вече е 220 701 921 лв. За високотехнологично лъчелечение данни няма от 2010 до 2012, но съпоставяйки числата за 2013 и 2014 става ясно, че или онкоболниците са се напълнили с най-модерната апаратура, или че това е основният метод в лечението, или че има някакви злоупотреби. Не получих отговор, но числата са 12 927 800 лв. за м.г., като сумата е скочила за една година с 5 387 200 лв.

 

Остават въпросите ми за петте най-често срещани ракови заболявания, както и съмненията ми за източване на здравната каса с плащанията за онкология, защото се оказа (според отговорите на НЗОК), че за последните пет години няма изрядна онкоболница - навсякъде и всяка година са констатирани нарушения, не стана ясно точно какви. Ясно е, че на управителите са налагани санкции - отговорът какви и колко са глобите също виси във въздуха…

© 2015 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.