Фондация Програма Достъп до Информация
Приключения със заявления
Защо след купища сигнали и проверки БИО ТЕЦ „Рубин” не спира да обгазява града
Денис Никифоров, Нов български университет
Заявление по ЗДОИ Заявление по ЗДОИ

Предизвиквайки остри и хронични заболявания, замърсеният въздух е проблем в глобален мащаб. В национален – също. Благоевград не прави изключение, затова и сигналите на граждани за системното обгазяване на града от БИО ТЕЦ „Рубин”не спират. Предизвикана от тях (и съгласно Правилника за дейността на Общинския съвет), на 26.09.2017 общинският съветник Злата Ризова подава писмено запитване до кмета на Благоевград, което публикува и на профила си във Фейсбук. Ризова се интересува какви мерки епредприела общината за решаването на проблема; контролиран замърсител ли е БИО ТЕЦ „Рубин“ и от кого; какъв е резултатът от извършените проверки; предвиждат ли се диалози с институции и експерти.

След като прочетох във Фейсбук въпросите на Ризова, на 16.04.2018 и аз на свой ред подадох заявления по ЗДОИ до община Благоевград и до РИОСВ – Благоевград. От общината потърсих информация колко са сигналите на граждани за качеството на въздуха от 2015 до този момент; колко са проверките и съставените актове на БИО ТЕЦ „Рубин“, какви са резултатите от тези проверки. А от РИОСВ – Благоевград поисках справка за качеството на въздуха в града от 2016 до април 2018 по месеци; какви са проектите през 2017 и 2018 заподобряване на въздуха в Благоевград; съставени ли са актове на БИО ТЕЦ „Рубин“ и на каква стойност; спирана ли е дейността на предприятието и защо.

От отговора на общината 10 дни по-късно научих, че на нейната територия има 25 изпускащи устройства, разположени на 12 промишлени площадки. Че постъпилите сигнали за качеството на въздуха в Благоевград са 14, а „Рубин 08” ООД експлоатира инсталация за индиректно изгаряне на биомаса – слънчогледови люспи и до този момент са му извършени две проверки според правомощията на Общинска администрация. И че в общината е постъпило писмо от РИОСВ – Благоевград с Наказателно постановление С-02-06/21.09.2016, с което на „Рубин 08” ООД еналожена месечна санкция от 372 лв. за замърсяване на околната среда с прах и въглероден оксид над допустимите норми.

Осем месеца по-късно, се казва още в отговора на общината, при проверка от РИОСВ – Благоевград (на 02.05.2017) е даденопредписание на „Рубин 08” ООД в срок до 18.08.2017 да монтира допълнително пречиствателно съоръжение.
 
В изпратения до мен отговор РИОСВ – Благоевград изброяваше същите обекти-източници на емисии на вредни вещества във въздуха, като отчиташе 17 проверки на „Рубин 08” ООД до момента и 13 жалби и сигнали срещу него. Освен уточнението за вече познатата и наложена на предприятието глоба от 372 лв месечно, РИОСВ ме информира, че допълнителното пречиствателно съоръжение е вече монтирано, като в периода август-септември 2017 е извършена и подмяна на старото пречистващо съоръжение.

Заявление по ЗДОИ
Заявление по ЗДОИ

Бях уведомен също и че след възобновяване на нормалната работа на инсталацията, управителят на „Рубин 08” ООД е глобен с 400 лв. с НП 1-06/20.04.2018.

Най-важното в отговора на РИОСВ-Благоевград обаче бе допълнението за поредна проверка на „Рубин 08“ ООД на 19.03.2018, постановила резултати по контролните замърсители в граници близки до предишните и показващи отново превишение по показателите „въглероден оксид” и „прах”. Което предизвикало процедура по актуализиране на текущата месечна санкция на предприятието от 372 лв.
 
Накратко: след купища проверки и сигнали (без да броим опитите на Злата Ризова да постави проблема пред Общинския съвет и да сигнализира многократно институциите, включителноДържавната агенция за метрологичен и технически надзор) става ясно, че единственото, което може да се направи е да се увеличи месечната глоба на БИО ТЕЦ „Рубин“.

Но прочиства ли се въздух, макар и с редовно плащани глоби?

© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.