Русев неуморно подава заявления за достъп до информация до Община Търговище

Борислав Курдов, координатор на ПДИ в Търговище
Красимир Русев
Красимир Русев

Красимир Русев от Търговище е на 45 години, женен, баща на три деца. Завършил е  ЮЗУ – Благоевград, специалност „Агромениджмънт”. В момента работи като таксиметров шофьор. Бил е председател на СДС в Търговище, общински съветник през мандата 1999-2003. От 2006 е представител на СПС „Защита” в община Търговище. Автор на Първа и Втора „Бяла книга”, където изразява своята позиция и оценка на управленските методи и решения в общината. Под печат е и първия том на следващата му книга, отразяваща хронологията на събитията в началото на прехода в България, по повод 25-та годишнина на СДС.

Русев е единственият бодил в петата на общинското ръководство в Търговище - неуморно подава заявления за достъп до информация, свързани с дейността на администрацията, подписани договори за продажби на терени и атрактивни имоти.

 

Господин Русев, откога използвате Закона за достъп до обществена информация?


От 2009 година. Тогава потърсих информация относно договора за продажбата на общински терен – бивш пазар за нехранителни стоки на доста атрактивно място в Търговище. От една страна мястото бе отредено за обществен паркинг, а от друга – теренът беше заграден и неизползваем. През 2010 спечелих делото пред Административен съд - Търговище, явявайки се сам, без адвокат.

 

Откога си сътрудничите с Програма Достъп до информация?


С част от екипа на ПДИ се срещнах в Търговище през юли 2010. Тогава в залата на хотел „Терра Европа” местният координатор Янета Димитрова организира семинара "Нови стандарти в областта на достъпа до информация", на който присъствах и аз. Така се запознах с Гергана Жулева и Александър Кашъмов, а по-късно и с адвокатите Кирил Терзийски и Дарина Палова, с които работя добре и до днес.

 

По какви казуси успяхте да получите информация по ЗДОИ?


Върховният административен съд взе категорични решения по няколко мои заявления. Освен горепосоченият казус, водих дългогодишна битка за получаването на информация относно продажбата на бивша механа и терен в един от най-красивите паркове на Търговище. Причина да я потърся бе това, че мястото пустееше, дори сградата не беше съборена или разчистена, а паркът не се поддържаше. Други казуси, с които съм се занимавал са за информация за договор за продажба на близо 200 дка общинска земя в землището на село Буховци, в красивата местност Фисека, както и няколко други случаи. Според мен, нежеланието на общинското ръководство в Търговище да дава информация, прикривано с мотива, че касае трети лица, се обяснява с наличието на неизпълнени договорни ангажименти от фирмите-купувачи, близки до управляващите, и до действащи общински съветници. Получавайки достъп, аз поставям въпроса за това прикриване, като ще настоявам или да се изпълни обещаното, или да се пристъпи към разваляне на тези договори. Самият факт, че те не се намират на сайта на общината, а са едва ли не "засекретени", говори сам по себе си.

 

Как се чувствате като единственият общественик, търсещ обществена информация. Какво ви дава сили да продължите?


Опитвам се да дам пример и да окуража повече хора да се възползват от възможностите на ЗДОИ. Времето за "покриване" на този тип информация отмина отдавна, Общината трябва да прилича на своеобразна стъклена къща. В този смисъл ЗДОИ се явява оръжие за разбиване на порочното статукво, на непрозрачността, както и на търговията с влияние в Общинския съвет в Търговище.

 

По какъв казус работите в момента?

 

Подготвям заявления относно договорите за ремонта на централната част на града – площадите „Свобода” и „Стоян Мавродиев”, както и алеи в градския парк, за които бяха вложени близо 5 млн. лв. Има много неизяснени въпроси по проекта, чрез който бяха благоустроени кварталите 191 и 192, както и по проекта за изграждането на спортни комплекси в младежкия парк в местността Юкя в Търговище.

© 2015 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.