Фондация Програма Достъп до Информация
ОЩЕ ОТ БРОЯ:
Интервю
С кмета на община Белослав, носител на „Златен ключ“ за институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани, разговаря Диана Банчева
Ден на правото да знам 2018
г-н Деян Иванов

Честита награда „Златен ключ“. Какво означава тя за община Белослав?

Удовлетворение, че сме постигнали това ниво на прозрачност, че да бъдем отличени за Деня на правото да знам.

 

Каква е организацията по предоставяне на достъп до информация в общината?

От няколко години се стараем да подобрим процедурата и да повишим нивото на прозрачност и отчетност. Преди две години получихме приз, с който бяхме удостоени като третата най-прозрачна институция в страната. Тази година сме на второ място. А сега сме носители и на „Златен ключ“. Стремим се да намалим бюрокрацията и така гражданите да се чувстват комфортно. Такива резултати не се постигат самостоятелно. Това е екипна работа.

 

Колко е голям екипът, който отговаря по Закона за достъп до обществена информация?

Числеността на администрацията на община Белослав е от около 50 души, а екипът, който пряко отговаря по ЗДОИ, се брои на едната ми ръка. В зависимост от естеството на търсения достъп се включват различни служители – дали се търси информация за социални услуги, по Закона за обществените поръчки или различни видове строителство, инфраструктурни проекти, гражданско състояние.

 

Какъв е екипът, който отговаря за публикуването на информация на сайта на общината?

Двама–трима души. Стараем се да публикуваме всичко, свързано с дейността на общината, така че да намалим въпросите на гражданите към нас. Трябва да отбележа, че се забелязва намаляване на подадените заявления за достъп до информация. Смятам, че това е свързано със стремежа ни активно да информираме гражданите. Ако по закон трябва да направим едно обществено обсъждане, ние правим няколко. Бюджетът на общината например се приема след като обикаляме всяко населено място и провеждаме обсъждания. Така процедираме с много проекти, които са обществено значими.

 

Какви са предизвикателствата пред общината по предоставяне на достъп до информация?

Не бих казал, че имаме трудности. Това е нещо, което дължим на хората и се стремим да изпълняваме задълженията си. В ерата на технологиите ние поддържаме добра интернет страница. Не всеки може да види таблата в общината, на които е публикувана актуална информация, но всеки разполага с компютър, таблет, смартфон и може да прочете всичко там. С Областна администрация – Варна имаме електронен обмен на документи. Така снижаваме разходите за печатане, хартия, кореспонденция. Документацията, която вижда бял свят, предварително е съгласувана между отделите и така бързо произвеждаме нашия продукт, който е за гражданите, нашите потребители.

 

Каква си краткосрочните цели на община Белослав в областта на практиките по достъп до информация?

Имам стаж над 15 години в общинска администрация, със специализация в областта на капиталното строителство. Старая се, когато гражданин иска да построи нещо и иска да ползва някаква услуга, да изчистя имиджа, че българската администрация работи мудно и тегаво.© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.