Фондация Програма Достъп до Информация
ОЩЕ ОТ БРОЯ:
От координаторската мрежа
Вместо да рови в интернет, всеки гражданин може веднага да реагира в Бюро по труда - Тутракан
Калина Грънчарова, координатор на ПДИ в Силистра


Като журналист съм обиколила много институции в област Силистра, но това, което ме посрещна в коридора на Дирекция „Бюро по труда“ в Тутракан, ме изненада приятно. На една от стените има специално табло, на което е поставен разпечатан Законът за достъп до обществена информация. До него – Процедурата за повторно използване на информация от обществения сектор, Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Агенцията по заетостта, Списък с адресите, включително и електронните, на всички дирекции „Бюро по труда“ в областите Русе, Разград, Силистра и Търговище, които са към Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Русе, както и самото Заявление за достъп до обществена информация. Така, вместо да рови в интернет, всеки гражданин може да предприеме съответните стъпки, ако това е наложително.

 

Пред таблото стояха трима мъже и разлистваха ЗДОИ. По лицата им се четеше любопитство, а в следващия момент и хъс за действие. Последваха реплики: „Ако не обърнат никакво внимание на това, което ги питам, ще напиша такова заявление“, „Ти пробвай, после и аз“.

- Доколко познавате този закон? – вмъквам се в коментарите.

- Сега се зачетохме в него, макар и друг път да сме го виждали тук - отговаря единият.

- По телевизията веднъж гледах за двама политици, които с такова заявление са питали за заплатата на шефа на БНБ и се стигнало до съд - припомня си другият. (Б.а: Мартин Димитров и Петър Славов спечелиха делото във ВАС по повод отказа да бъдат оповестени заплатите на управителя на БНБ и неговите заместници).

 

Поговорихме още за закона и за възможностите, които дава на гражданите. После се уговорихме, ако не са доволни от отговорите на служителите от Бюрото по труда, да подадат заявление.

 

Събрахме се пред таблото след петнайсетина минути.

- Е, заявлението по ЗДОИ ви чака – казах, предлагайки да им помогна.

- Всичко си казаха – засмя се първият мъж. - Отговориха на въпросите ми и то любезно. Не очаквах, че държавни служители могат да бъдат толкова отзивчиви.

Същото отговориха и другите двама граждани като ми благодариха за разясненията.

 

Информационното табло със ЗДОИ е причина за срещата ми с Биляна Стоянова, в.и.д директор на Дирекция "Бюро по труда" в Тутракан.

 

- Ако добре помня, таблото го поставихме преди повече от пет години – пояснява Стоянова. - Обновяваме информацията в зависимост от промените в ЗДОИ, а също и в другата нормативна база. Виждате, че сме поставили такава информация и по законите, отнасящи се до нашата конкретна работа - заетостта на хората.

- Колко заявления по ЗДОИ са подадени до вашата институция от началото на годината?

- Писмени заявления няма регистрирани, но устни запитвания имаме много. Обикновено са свързани с обявените работни места тук и в областта, за дейността на някои от работодателите. Безработните лица, които идват да се регистрират, често питат и за обезщетенията. Макар да не сме задължени, предоставяме и такава информация, тъй като институциите са обвързани. Стремим се да бъдем полезни.

- С какво си обяснявате липсата на писмени заявления?

- Очевидно гражданите остават удовлетворени от нашите отговори на момента и не се налага да ползват други възможности.

 

Излизайки от кабинета на Стоянова, отново срещам тримата мъже, които коментират нещо пред таблото със ЗДОИ. Върнали се да го прочетат отново, понеже от друга институция увъртали за информацията, която ги интересува. Заявлението по ЗДОИ е на ред...© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.