Диана Драгиева

Юлиян Чолаков бе удостоен с почетен „Златен ключ“ за цялостен принос към достъпа да информация в България и за дългогодишната му работа за по-голямата отвореност и отзивчивост на институциите. 

Чолаков води десетки дела с държавни, общински и съдебни органи за защита на гражданските права, включително и за достъп до обществена информация.

Той бе сред най-активните граждани в черноморската столица и сред инициаторите на Референдума за Морската градина и крайбрежната алея на Варна.


Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ:

„Юлиан Чолаков бе известен със своята гражданска позиция и изключителна активност, които бяха от значение за историята и развитието гражданското общество и за голямата битка за права и свободи у нас.

Той бе създател на Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА), получило през 2009 година „Златен ключ“ за НПО, най-активно упражнявало правото си на достъп до информация. 

Още от първите ни срещи преди повече от 15 години, Юлиян Чолаков ни впечатли и с желанието да инициира промени в конституцията, които да дадат възможност за референдуми, за да може гласът на гражданите да бъде чут. Отличаваше с изумителна творческа енергия, успявайки да напипа слабите страни в управлението и поведението на управляващите. Като радетел за върховенството на закона, Юлиян Чолаков остави траен принос в областта на достъпа до информация“. 

Арх. Калина Павлова, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, Варна:
„Работихме съвместно в областта на процедурите, свързани с архитектурата и строителството, където собственици, предприемачи, бизнесмени, въоръжени с немалък поземлен или финансов ресурс, създават сериозни битки на интереси. В тази среда спазването или неспазването на законите и наредбите има бърз и пряко изразен материален характер – като създадени сгради и околна среда и като спечелен финансов ресурс, който да се завърти и в други бизнес сфери. С Юлиян се опитвахме чрез дела срещу администрацията, заради допуснати отклонения от законите, да показваме как спазването на нормативната уредба е всъщност разумно и балансира интересите в обществото. 

Като инженер по професия, Юлиян Чолаков изпипваше всичко до най-големия детайл. Дразнеше се, когато журналистите не са прецизни, когато изкривяват действителността. Дразнеше се и на политици, които говорят красиво повече, отколкото да изпълняват обещаните си намерения. Всички проблеми и казуси, които срещаше самостоятелно или чрез граждани и експерти, Юлиян използваше, за да обогати предложенията на СОПА и в същото време да ги популяризира сред обществеността“.

Кънчо Бонев, Обединено гражданско сдружение, Варна: 
„Юлиян беше особена личност, поставила си задачата да промени стила и методите на работа в администрацията и съдебната система чрез лостовете на гражданското общество, тоест чрез законите за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за достъп до обществена информация. По-значими инициативи, реализирани от него, бяха подписката за провеждане на местен референдум за Морската градина, както и десетките дела по ЗДОИ срещу кмета и областния управител на Варна, срещу съдилища и прокуратура за достъп до обществена информация с надделяващ обществен интерес. Юлиян настояваше, че основен критерий в съдебното произнасяне следва да бъде справедливостта и съвестта на магистратите, а не илюзорното „вътрешно убеждение“. 

Адв. Ивайло Иванов:
„Юлиян Чолаков беше човек с морални и етични ценности рядко срещани в днешно време. Винаги искаше неговата дейност да бъде в обща полза, искаше да има пряка демокрация, върховенство на закона, активен граждански контрол над всички държавни и административни органи, прозрачност и развитие на държавата“. 

Милена Пехливанова, активен гражданин, Варна:
„Юлиян Чолаков беше личност, която хората трудно разбират, освен ако не са подобни на него. Не беше лесен за общуване, поради естеството на каузите, на които беше се отдал - Морската градина, природата, доброто качество на живот, добрата работа на администрацията, така че да е наистина в полза на гражданите. Ако беше лесен за общуване, вероятно нямаше да им се посвети изцяло“. 

Даниела Божинова, Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“, Бургас:
„Юлиян помогна на десетки хора и граждански групи да водят и печелят дела в защита на човешките си права. Истински рицар на правовия ред, той превърна административното право в СОПА за дисциплиниране на безотговорни и надменни институции.Юлиян Чолаков направи много за реално утвърждаване върховенството на правото, без да има държавен пост, власт, без медийно внимание, въоръжен единствено със смелост, постоянство и знания, които усвои сам до юридическа експертност.Сломи го единствено болестта. Скромната му личност, която никога не се е натрапвала, не поиска помощ от приятелите, нито от властимащите, за да получи специални грижи. Онези, които имахме честта да го познаваме и работим с него, ще го помним винаги“.


Публикацията подготви
Мариела Димитрова, координатор на ПДИ във Варна




 

Церемонията за Международния ден на правото да знам се провежда в рамките на проекта Форум „Достъп до информация“, изпълняван от Програма Достъп до информация с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 

Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.