С Румен Иванов - заместник кмет по „Финанси и общинска икономика“ на община Сливен и с главния експерт Таня Балабанова разговаря Диана Банчева

Ден на правото да знам 2016
Румен Иванов, заместник кмет на Община Сливен

Честита награда. На какво дължи община Сливен поддържането на такова високо ниво на откритост и прозрачност?


Румен Иванов: На бързата реакция на служителите в общинска администрация и на колегите от ръководството, които откликват на всяко заявление за достъп до обществена информация от жителите на града.

 

Таня Балабанова: Откритостта и прозрачността винаги са били приоритет в работата и на общинското ръководство, и на администрацията. Работим в екип. Има приемственост. Надграждаме добрите практики и понякога с риск прилагаме иновативни подходи, без да подозираме, че това ще се утвърди като положителна административна практика.

Искам да благодаря на Програма Достъп до Информация, защото през годините получавахме от екипа ви ценна методическа помощ - когато прохождахме и когато тази нормативна база беше още непозната за хората. Работя в общината от приемането на ЗДОИ. Днес вече имаме нови вътрешни правила, които са гъвкави, динамични и гарантират участието на цялата администрация.

 

Какво означава „Златният ключ“ за вас?


Таня Балабанова: Тази награда за нас е символ. Това е ключът към прозрачността и откритостта, но и към сърцата на гражданите.

 

Румен Иванов: Същевременно е отговорност за бъдещото управление и предоставянето на достъп до обществена информация на гражданите.

 

Таня Балабанова: Наградата е приятна изненада, но тя е резултат от упоритостта и последователността в нашите действия през годините. Това е награда не само за ръководството, не само за община Сливен. Това е признание и за гражданите на община Сливен, които ни мотивират, те са наш стимул. Винаги сме били открити.

 

Какво планирате за надграждане на постигнатото?


Румен Иванов: На този етап да поддържаме това, което сме постигнали и да заимстваме добри практики от други институции, за да надградим нашите. За да се получи нещо, което да е най-добро в България и да кара жителите на Сливен да се чувстват горди. Стремим се към „Златен ключ“ и догодина.

 

Таня Балабанова: Очаквайте обновен сайт с нова визия. Надявам се приятно да изненадаме гражданите и всички потребители на нашите услуги. Друго ново и интересно е, че продължаваме да консултираме гражданите по закона. Също и да го популяризираме. Вчера например, ме поканиха в часа на класа в една гимназия и днес там отбелязват Деня на правото да знам.

 

Как активната прозрачност подпомага работата на администрацията?


Таня Балабанова: Тя облекчава нашата работа, защото гражданите намират информацията, която търсят на сайта и това намалява писмените заявления. От друга страна нарастват електронните заявления. Хората започват да познават добре правата си по ЗДОИ. Използваме няколко начина за предоставяне на информация. Гражданинът може на място да се запознае с нея и след като прецени, че му върши работа, да му се предостави на хартиен носител. Често, когато гражданите не знаят, че законът им дава тази възможност, аз предлагам да предоставим информацията по електронен път, за да не се правят излишни разходи.

 

Какъв екип работи за постигане на тази прозрачност и откритост?


Таня Балабанова: На първо място това е кметът на общината, който се произнася с решенията. След това, секретарят на общината, целият ни отдел „Правно-нормативно обслужване”, където работят млади, компетентни юристи, всички заместник кметове. Това е така, тъй като в зависимост от компетенцията и въпроса, който е поставен, всеки поема своята отговорност. Обучени са и представители от всички звена в администрацията. Аз работя като длъжностно лице. Освен мен, има двама колеги, оторизирани за публикуване на информацията в интернет. Единият е администраторът на сайта, а другият отговаря за публикуването в Портала за отворени данни към Министерски съвет. 

 

Какво пречи на други администрации да изпълнят задълженията си по закон, да бъдат открити, прозрачни и добронамерени към гражданите?


Таня Балабанова: Рутината или страхът. По професия съм журналист, но сега съм от другата страна на барикадата. Когато си вършиш работата, няма какво да криеш. Както казва Румен Иванов, другата причина е липсата на отговорност и непознаване на нормативната база. Има хора, които са компетентни в своята сфера, но обзети от рутината, обзети от други бюрократични процедури, подценяват закона. Това беше първото, което нашето ръководство каза: „Този закон не бива да се подценява“. Изпълнението на нашите задължения е процес, който не бива да прекъсва.

 

 

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.