Катерина Коцева, ПДИНа 12 януари 2024 г. Програма достъп до информация връчи сертификати на студенти от Нов български университет за успешно преминаване на практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Курсът се проведе в периода 10 ноември 2023 - 12 януари 2024 г. Лектори бяха председателят на управителния съвет и основател на ПДИ, д-р Гергана Жулева, изпълнителният директор на ПДИ адв. Александър Кашъмов и адвокатите Кирил Терзийски и Стефан Ангелов от правния екип.

 

16 студенти от бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ бяха запознати със стандартите и законодателството в областта на достъпа до информация, както и с примери от практиката по прилагането на Закона за достъп до обществена информация. Студентите подготвиха заявления за достъп до информация и ги подадоха по електронен път до различни институции. Темите се отнасяха до въпроси, към които имат личен интерес или са актуални в публичното пространство или до съществуващи проблеми в родните им градове. Юристите от ПДИ консултираха формулирането на заявленията и определянето на отговорните институции.

 

Заявления бяха подадени до Министерство на вътрешните работи; Министерство на младежта и спорта; Държавна агенция "Архиви"; Държавна агенция технически операции; Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ); Регионално управление на образованието (РУО) Враца; кметовете на районите Овча купел и Панчарево; Столична община; Община Дупница; Община Стара Загора; противопожарната служба в Казанлък.

 

Въпросите на студентите се отнасяха до бюджета на Български футболен съюз; броя на внесените автомобили втора употреба за период от три години; ефективността на използване на специалните разузнавателни средства за 2023 г. и по-специално до колко осъдителни присъди е довело тяхното използване, както и какъв е срокът за запазване на записите; броя на наказателните постановления за неподадени декларации за имущество и интереси до КПКОНПИ за 2022 и 2023 г.; броя на експертите, работещи в РУО Враца за 2020, 2021 и 2022 г.; измерването на замърсяването на въздуха в София; поддръжката на Северен парк в София; ремонтите на някои улици в старата част на район Овча купел; броя на получените сигнали в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защите на населението" - гр. Казанлък; ремонтите на водопровод във вилна зона в София; финансираните от Европейския съюз проекти в Дупница за период от 4 години; бюджетите, отделени за приют за безстопанствени животни за 2022 и 2023 г. и броя на приетите животни в приюта на Община Стара Загора.

 

В изпълнение на практическата задача, курсистите се запознаха с процедурата по търсене на информация; някои от тях се свързаха и по телефона със съответните институции, за да подсетят за заявленията си или за допълнителни разяснения; други използваха Платформата за достъп до обществена информация; сблъскаха се с формалното изпълнение на закона и неговите ограничения и поеха ангажимент да продължат проектите си с повторни заявления при липсата на отговор или ако са необходими уточнения.

 

Ето какво споделиха някои от студентите:


„Преди не съм имала никаква сигурност в достоверността на информацията, която получавам; подлагам всичко на съмнение. Този курс ми даде една свежа перспектива, че мога да проверявам данните, които ми се дават.“ 


"Не очаквах, че институциите ще поемат отговорност за моите нужди." 


"Не е вярно, че всички институции в България мълчат и че няма прозрачност – за себе си съм сигурна, че имаме и работещи структури."

 

 

 

 

============================================== 

 

 

 

 

Курсът се провежда за осма поредна година в партньорство с Департамент „Масови комуникации“ на НБУ и е част от проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“, изпълняван от Програма достъп до информация, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България". Изявленията и мненията, изразени в нея, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

© 2024 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.