Това си пожела директорът на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ към Министерство на земеделието и храните при получаването на антинаградата „Катинар“

Ден на правото да знам 2015
Евелина Стоянова от МЗХ

Преди всичко искам да Ви поздравя – за пръв път на церемонията, която ПДИ организира за Международния ден на правото да знам, се явява представител на институцията, носител на „Катинар“. Видяхте и с какви ръкопляскания ви посрещна аудиторията. С какви мисли тръгнахте за церемонията?

 

Първо, да благодаря на целия ви екип за тази инициатива. Постоянството, с което работите в търсенето и упражняването на правото на информация, несъмнено води до постигането на повече публичност и прозрачност в дейността на институциите. Хубаво е, когато една институция може да се похвали с нещо, но още по-хубаво е, когато не се крие при възникнал проблем. Пред новото ръководство на МЗХ въпросът дали да присъстваме на церемонията не е стоял. Определено бе изненада посрещането от страна на аудиторията, вълненията ми са само положителни. На никого не му е приятно да бъде номиниран и да получи антинаграда, но пък това е стимул за промяна. Затова приемаме нещата позитивно, като предизвикателство и възможност за подобряване дейността на министерството. А и кой знае, може пък следващата година да спечелим приза за институция, която най-добре е организирала предоставянето на информация за гражданите.

 

Защо според вас МЗХ заслужи антинаградата?

 

Всеки работещ механизъм има своите пропуски. Важното е да е отворен към обществото и отворен към промяна. Наградата е мотивираща, в това съм категорична. Приемам факта като предизвикателство за подобряване на публичността по ЗДОИ. Ние вече предприехме първите стъпки в тази посока. На сайта на ведомството бе обособена секция ЗДОИ, в която за първи път публично достояние е годишният отчет на министерството за 2014. Предстои да преразгледаме и реда, и правилата, по които гражданите получават информация.

 

Какви цели си поставя министерството, за да изпълни задълженията си по ЗДОИ, да подобри достъпа за граждани и да увеличи активната си прозрачност?

 

Политиката на МЗХ е открита, а колкото до процедурите за предоставяне на достъп, бих посочила, че за миналата година от 50 постъпили заявления само на три е отказана информация, тъй като касаят трети лица. На запитванията се отговаря в срок. Все пак важна е и отговорността на гражданите и организациите при подаването на заявления. Понякога има въпроси, които не са описани в пълнота, няма период за искане за документи и справки. Мисля, че критериите за оценка на номинациите на ПДИ са добра начална стъпка за всяка организация при желание за подобряване н предоставянето на информация за граждани и увеличаване на прозрачността.

 

Какво бихте пожелала на застъпниците за свобода на информацията за празника? Вие вече сте част от общността.

 

Правото на информация е условие за открито и отговорно управление на всяко демократично общество. Ето защо считам, че правата на гражданите трябва да се отстояват и търсят. И от гражданите, и от медиите. Надявам се всички заедно да бъдем по-активни и да постигнем заедно видими резултати в подобряването на публичността.

 

Въпросите зададе

Диана Банчева, ПДИ

© 2015 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.