Фондация Програма Достъп до Информация
ОЩЕ ОТ БРОЯ:
Приключения със заявления
Има ли граница безхаберието в МБАЛ ПУЛС - Благоевград
Денис Никифоров*, Нов български университет


На 12.11.2016 баба ми Марика Стоянова малко след 7 часа сутринта получи инсулт и „по спешност“ бе приета в МБАЛ ПУЛС – Благоевград. Кавичките са на мястото си: баба ми не беше приета веднага, а лежеше във входа на болницата, което ядоса дори шофьорът на линейката (защото не можел да освободи носилката!).

 

Въпреки че първите часове от инсулта са най-важни, баба ми престоя близо час на носилка, без лечение и реакция на когото и да било от лекарите. След изтичане на клиничната пътека я преместиха в реанимация и накрая я изписаха на аспирин и ноотропил, а не можеше да преглъща, задушваше се от кашлица, не можеше изобщо да се движи и говори.

 

Водено от желанието да спасим живота на баба ми, семейството ми положи всички усилия и още от деня на изписване от МБАЛ ПУЛС, тя постъпи в болница ТОКУДА - София като платен пациент. След активното лечение в „Неврология“ и професионалното отношение на екипа, баба бе приета за рехабилитация, като общият й престой в болницата надхвърли месец.

 

През април 2017 изпратих жалба по случая до Изпълнителна агенция „Медицински одит”, защото исках нещо да се промени. Два месеца по-късно жалбата ми предизвика журналистическо разследване от Валя Ахчиева, което разкри пропуските по приема на баба ми. В тв предаването по БНТ 1 “Нормативите за болничните заведения и вратичките да се избегнат изискванията” Ахчиева (която нито познавам, нито съм уведомил за случая) припомни поредица от случаи за пороците на лечебните заведения у нас, вследствие на журналистически разследвания през годините. Основните въпроси на журналистката към лекарите от неврологично отделение на болница ПУЛС бяха “Защо в епикризата пише, че е приета в 11.00 часа, като е постъпила малко преди 08.00 часа?”; “Защо скенерът не е направен с постъпването й (никъде не е отразено какво се е случвало с баба от пристигането на линейката в болницата до приемането й в 11.00 часа по епикриза)?“ Ахчиева проверява и в Спешна помощ към благоевградската болница, където става ясно, че в 07.21 е подаден сигнал. Че в 07.34 е отпътувала линейката от Благоевград, пристигнала е в болница ПУЛС в 07.55 и е отпътувала в 09.01. Нещо повече: ядосаният шофьор на линейката споделя пред Ахчиева, че в ПУЛС няма спешно-приемно отделение и това е причината да се бавят.

 

От регистъра на Министерство на здравеопазването (МЗ) за лечебните заведения у нас става ясно, че е необходимо да имат спешно-приемно отделение. По документи ПУЛС има приемно спешно отделение, защо тогава шофьорът на линейката казва, че такова липсва, пита в разследването си Валя Ахчиева   (https://www.bnt.bg/bg/a/normativite-za-bolnichnite-zavedeniya-i-vratichkite-da-se-izbegnat-iziskvaniyata).

 

Доста преди излъчването на тв предаването получих и отговор на жалбата ми от ИА „Медицински одит”. В него се казва, че са установени пропуски в организацията при приема на баба ми в болница ПУЛС, като за констатираните нарушения е съставен акт.

 

По-време на стажа си в Програма Достъп до информация реших да подам и заявления по ЗДОИ, с които да разбера има ли извършени проверки и съставените актове на МБАЛ ПУЛС от НЗОК и ИА “Медицински одит” в периода януари 2016 - ноември 2017. Какво научих от отговорите, получени в срок?

 

Нарушенията на болница ПУЛС според НЗОК за 2016


Чл. 189, т. 6, т.8; чл. 191, т. 5; чл. 190, т. 4; чл. 191, т. 5 от НРД за МД 2015 (нарушения на условия и ред за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки, високоспециализирани медицински дейности, клинични процедури и процедури);

чл. 218 т. 2 от НРД за МД 2015 (нарушения на документация и документооборот за изпълнители на болнична помощ по клинични пътеки, високоспециализирани медицински дейности, клинични процедури и процедури);

чл. 8 и чл. 14 на Приложение номер 2 Б към чл. 2 от Постановление номер 57 на МС от 16.03.2015 за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинска помощ по чл. 55, ал. 21, т. 2 от ЗЗО.

 

Нарушенията на болница ПУЛС според НЗОК за 2017


Чл. 152, ал. 4 от Решение №HC-04-241/29.03.2016г. на Надзорния съвет на НЗОК (Нарушения на условия и ред за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури);

чл. 212, ал. 1 от Решение № HC-04-241/29.03.2016 на Надзорния съвет на НЗОК (Нарушения относно условия и ред на закупуване на дейности в болнична медицинска помощ).

 

Проверки от ИА “Медицински одит на болница ПУЛС


Заповед за проверка: № РД-27-139/5.4.2016.

Заповед за проверка: № РД-27-148/28.4.2017 – съставен е Акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

 

На 10.03.2018 изпратих нови заявления към НЗОК и МЗ, търсейки следната информация - разходите за приемното спешно отделение на болница ПУЛС - Благоевград от 2015 до 2017 включително, по месеци; броят на лекарския екип, графикът и дежурствата, както и броят преглеждани лица по месеци само в спешния кабинет; правилникът и работното време на спешния кабинет; откога функционира спешният кабинет; има ли нарушения и оплаквания от пациенти.

 

На 20.03.2018 от Министерство на здравеопазването препратиха заявлението ми (понеже исканата от мен информация не се създавала и съхранявала от тях) към д-р Добромир Илковски, изпълнителен директор на МБАЛ ПУЛС в качеството му на компетентен орган.

На 27.03.2018 получих ново писмо от МЗ. От него става ясно, че НЗОК е препратила заявлението ми към МЗ, а МЗ – в лицето на главния си секретар проф. Красимир Гигов – отново го препраща за отговор към д-р Илковски от ПУЛС- Благоевград, при това с молба срокът за отговор да се спази и с указание да е с обратна разписка и по електронна поща.

 

Завършвам този текст на 04.04.2018, а мълчанието на Добромир Илковски е оглушително.  

 

П.П.


В сайта на МБАЛ ПУЛС пише, че имат 24/7 спешна-медицинска помощ, но случаят с баба показва, че роля на такъв кабинет играе партерният етаж на болницата. Да, ИА „Медицински одит“ документира със съставен акт липсата на организация по приема на Марика Стоянова, но той не може да върне рисковете, на които бе подложена баба ми. При инсулт всяка секунда е важна, нали?

 

 

*Денис Никифоров е студент в трети курс, специалност „Журналистика“ към Департамент „Масови комуникации“ на НБУ и премина курса „Достъп до информация и обществени комуникации“. Той се провежда за втора година, в партньорство с НБУ и е част от проекта „Консултативен център за прозрачност“, изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

 © 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.