С кмета на Община Белослав, отличена с грамота за „Институция, организирала най-добре предоставянето на информация за граждани“, разговаря Мариела Димитрова, координатор на ПДИ във Варна

Кирил Терзийски
Деян Иванов

Община Белослав отново бе отличена от Програма Достъп до информация за последователната си политика на прозрачност и отчетност по случай Международния ден на правото да знам – 28 септември. През 2018 общината получи голямата награда „Златен ключ” в същата категория. А през 2021 тя е на трето място в Рейтинга на активната прозрачност сред всички проучвани органи на местното самоуправление.  

След наградата „Златен ключ“, грамотата е доказателство, че Община Белослав се усъвършенства в предоставянето на достъпа до информация на гражданите. Какво още свършихте през последните две години?
От 2015/16 година се стараем да бъдем прозрачна община за дейността ни пред гражданите. През 2018 година получихме „Златен ключ“ от ПДИ, следващите две години бяхме сред номинираните, а тази година бяхме отличени с грамота. Стараем се информацията, която поднасяме, да бъде винаги по надлежния ред. Също сайтът и фейсбук страницата на общината да са достъпни за гражданите, за да могат те лесно и бързо да бъдат по-запознати с какво се занимава администрацията, какви инициативи предстоят, какви събития за целия културен, икономически и обществен живот в нашите населени места (Белослав, с. Разделна, с. Езерово, с. Страшимирово).

Увеличават ли се хората, подаващи заявления по ЗДОИ?
Да, има такава тенденция. Може би с 10-20 % годишно. През 2018 година са били 8, през 2019 – 9, през 2020 – 23, а за 2021 – до момента са 40. 

Наградите на ПДИ като че ли правят по-публична тази възможност за гражданите. 
Разбира се. Но понякога сме затруднени. Има организации, които подават заявления за информация, която е непосилно да се изготви дори за шест месеца. Например всички фактури на малки стойности – колко вода е закупила общината или колко химикалки е закупила за последните пет години. Което означава преснемане на всички заявки, фактури, заличаване на лични данни и пр. Преди около месец получихме такова заявление. Отговорихме на заявителя да заповяда и да види документите на място и ако нещо конкретно го интересува, то ще бъде преснето и предоставено със заличени лични данни. 

По какви въпроси са най-често постъпващите заявления –  обществени поръчки, конкурси, процедури?
Има такива, които са за служебна информация. Но повечето искат публична информация. Например, всички обществени поръчки се публикуват в една платформа, в която са качени протоколи, договори и т.н. Дори назад в годините ние пазим архив, наличен на сайта на Община Белослав. Това е т.нар. ЦАИС на Агенцията за обществени поръчки. Бюджетът на общината, всички обществени обсъждания, ОУП, всички обявления към РИОСВ – всичко е качено на сайта. Така че, в 80% от заявленията тази информация се застъпва. Предполагайки, че гражданите може би не знаят къде точно трябва да прочетат, отговаряме им понякога с линкове, за да могат сами да си извадят точно това, което им трябва, тъй като обемът информация е голям.

Какво е съотношението електронни и писмени заявления?
Повечето са подадели по електронен път, на имейла на общината. Около 80% от заявленията.


 

Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 

Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

С кмета на Община Белослав, отличена с грамота за „Институция, организирала най-добре предоставянето на информация за граждани“, разговаря Мариела Димитрова, координатор на ПДИ във Варна 

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.