Как са договорени и кой усвои от Министерство на здравеопазването 2,1 млн. лв. за противоепидемичните мерки на вота на 4 април

Здравка Маслянкова, координатор на ПДИ във Велико Търново

Здравка Маслянкова

Разследване на Българското национално радио за начина, по който бяха похарчени от Министерство на здравеопазването (МЗ) два милиона и сто хиляди лева обществен ресурс за осигуряване безопасността на изборите на 4 април тази година, поражда много въпроси за прозрачността на договарянето и доставките, за качеството на личните предпазни средства и дезинфектантите, които получиха изборните комисии.

С постановление на Министерски съвет № 51 от 17.02.2021 държавата осигури допълнително 2 947 600 лева за МЗ за дезинфектанти, маски, ръкавици и гащеризони за изборите. На 25 февруари в труднооткриваемия раздел „Покани и конкурси“ в сайта на МЗ е публикувана покана, в която се посочва, че министерството купува 3 000 000 хирургични маски, 800 000 маски с висока степен на защита FFP2, 30 000 еднократни защитни гащеризона, 1 500 000 ръкавици и 71 тона дезинфектанти. Биоцидите са разпределени по 40 тона от дезинфектант за ръце в разфасовки по половин литър, 15 тона от дезинфектант за под в опаковки от един литър и още 16 тона дезинфектант за повърхности в разфасовки от 750 милилитра. 

В обявлението до заинтересованите фирми се посочва, че се разчита на незабавни доставки в срок не по-късно от 5 март за всички артикули в пълен обем, а за място е обозначен Централният склад на БЧК в село Лозен. Офертите и мострите си фирмите доставчици трябва да изпратят до края на работния ден на 2 март в деловодството на МЗ. Фирмите са имали 5-6 дни за доставките на тези огромни количества, което се явява и предпоставка за предварителни договорки. 

Тези екстремни срокове са допустими по принципите на облигационното право, коментира адвокат Кирил Терзийски от ПДИ, с чиято консултация бе направено разследването ми за БНР. 

На 17 март по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) като кореспондент на БНР поисках от Централната избирателна комисия и от здравния министър проф. Костадин Ангелов договорите за доставка и отговор на въпроса по каква процедура е направено договарянето за отделните позиции. Искането беше разгледано след два дни от ЦИК в открито заседание и препратено по компетентност до здравния министър, посочи в отговора си председателят на Централната избирателна комисия Александър Андреев. 

Мълчанието на здравното министерство продължи 24 дни. Девет сканирани договора се оказаха голяма по обем информация и на 13-ия ден от подаване на заявлението по ЗДОИ от МЗ поискаха удължаване на срока за предоставяне на информацията с 10 дни. В интервю за БНР здравният министър проф. Костадин Ангелов категорично заяви, че за доставките не е обявявана обществена поръчка, а договарянето е направено по критерия най-ниска цена. На 12 април вечерта от МЗ получих сканирани копия на договорите за доставки на дезинфектанти, ръкавици, маски и гащеризони. Договорите са сключени по Закона за извънредното положение. Контрактите са девет на обща стойност 2 096 134,80 лв. с ДДС. 

Най-озадачаваща е доставката за дезинфектанти. На 8 март здравният министър сключва договор за 494 044,80 лева със сливенската фирма „Килвид“ за доставката на 71 тона дезинфектанти, производство на великотърновската фирма „Хигиенно-медицинска индустрия“ (ХМИ). Според договора доставката трябва да бъде направена в същия ден. Доставчикът е прекупвач с лиценз за внос на електронни цигари. Договорът е подписан от пълномощника на фирмата Василина Янчева. Смущаващ е фактът, че пълномощното на Янчева е от 11 март или три дни след подписването на договора. Този контракт буди още въпросителни, свързани с прекалено ниските доставни цени на великотърновските дезинфектанти. Дезинфектантът за ръце е 40 тона в разфасовки по половин литър с единична цена за бройка 3,22 лв. без ДДС. По данни на фирмата производител тази марка дезинфектант за ръце е със заводска продажна цена от 6,90 лева на бройка без ДДС. При по-големи обеми на поръчка, цената може да бъде намалена най-много до 5 лева без ДДС за опаковка от половин литър, посочиха от ХМИ. 

Това поражда въпроси дали сливенската фирма не е направила преетикетиране на друг дезинфектант, представящ го за този на ХМИ, дали съдържанието в опаковките, които стигнаха до изборните секции, е годно, според изписаното на етикета, и отговаря ли на съдържанието.

От извършено химическо изследване на съдържанието на дезинфектанта за ръце, използван на изборите на 4 април, става ясно, че има грубо нарушение на Наредбата за етикетирането и въвежда потребителя в заблуда. 

От извършения качествен и количествен анализ в държавната лаборатория „Ел Би Булгарикум“ на 29 април на проба от дезинфектанта с партиден номер 000010522, произведен на 28.02.2021 и с разрешение за употреба от МЗ № 2537-3/08.02.2020, става ясно, че няма и следа от активното вещество хлорхексидин диклюконат. Според етикета на дезинфектанта от това вещество, имащо най-силно дезинфекциращо действие, трябва да има 0,5 грама в 100 грама продукт. Съдържанието на етанол е 70,7 грама на 100 грама продукт, което е също отклонение от данните върху етикета – 72 грама на 100 грама продукт. Смущаващ е фактът, че в дезинфектанта за ръце, използван на изборите, има и метанол, което е недопустимо. Изследването доказва наличие на 0,125 грама в 100 грама продукт. От това може да се направи обосновано предположение, че за производството на дезинфектанта е използван значително по-евтиния технически или денатуриран спирт, а не медицински. 

Дезинфектантът, въпреки че съдържанието му не отговаря на изписаното на етикета, е годен за употреба и има ефективност при това съдържание на етанол. Количеството на метанола няма да доведе до здравословни поражения при употребата му върху ръцете, посочват от химическата лаборатория, направила анализа. Засега от фирмата производител не коментират защо съдържанието на дезинфектанта не отговаря на изписаното на етикета. 

От договорите, предоставени по ЗДОИ от МЗ, става ясно, че извън направеното предварително обявление за 71 тона дезинфектанти, на 12 март министър Ангелов сключва договор със софийската фирма „Профиклийн“ за доставка на два тона и половина дезинфектант за ръце в опаковки по половин литър на цена от 2,28 лева без ДДС за бройка, производство на свиленградската фирма „Бест козметикс“, което от своя страна се явява най-ниската цена. 

1,5 милиона бройки латексови ръкавици за изборите по договор с МЗ внася от Гърция сливенската фирма „Айсберг-2000“, специализирана в доставки на технически и помощни средства и медицински изделия за хора с увреждания. Поръчката е за 215 100 лева с предложена цена от 12 стотинки без ДДС за бройка. В обявлението на здравното министерство не се посочва от какъв материал да са ръкавиците. Моя проверка показа, че български производители предлагат по-евтини винилови ръкавици, които са подходяща защита при контакт с кръв и телесни течности, а с по-добра защита са по-скъпите нитрилни ръкавици, с които българските компании се явяват на обществени поръчки за доставки на болниците и по договори в чужбина. 

Интересни факти излизат от договорите за доставка на маски. 845 000 турски нестерилни хирургични маски, по 5 стотинки бройката без ДДС, е внесла софийската фирма „Соломед“. Договорът е сключен на 8 март със срок за доставка един ден. 5 стотинки за хирургична маска се явява най-ниската цена, каквото е изискването на здравния министър. Буди недоумение защо тогава от великотърновския производител на торбички „Екстрапак“ са купени 195 000 маски със стотинка и половина по-скъпо за бройка, което е сумарно близо три хиляди лева повече над офертата на вносителя от Турция. 

Най-голямата поръчка за хирургични маски е направена с производителя „Интекстред“ - Пазарджик – 1 960 000 маски за 6,2 ст. без ДДС бройката или 23 500 лв. без ДДС по-скъпо от турските маски или сумарно над 26 000 лева без ДДС над най-ниската предложена цена за хирургични маски за избирателите и членовете на изборни комисии. 

Пазарджишката фирма печели още една от позициите – за доставка на 400 000 маски от по-високия клас на защита FFP2. Цената, договорена със здравното министерство, е 95 стотинки без ДДС за бройка. Договорът е с крайна цена 456 000 лева. Проверка в интернет магазина на фирмата показва, че същите маски се продават по 83 стотинки за бройка без ДДС или разлика от 48 000 лева без ДДС, което е още едно доказателство, че не е спазен принципът за най-ниска цена при договарянето, както твърди здравният министър. От мениджмънта на „Интекстред“ отказват коментар. 

На цената на пазарджишката фирма – 95 стотинки без ДДС за бройка на маските с по-висока защита, доставка от 400 000 маски за 456 хиляди лева прави и прекупвачът „Булфарма“ – Пещера. Маските са произведени от друга пещерска фирма „Бари КБК Груп“. Тук надценката е още по-голяма, показа проверката ми. След поръчката за изборите здравното министерство прави нова – за лични предпазни средства за болниците. На нея пещерската фирма производител оферира цена за същите маски от 65 стотинки за бройка без ДДС, а фирма прекупвач, която също участва в поръчката за болниците, купува от „Бари КБК Груп“ същите маски по 36 стотинки за бройка без ДДС и ги предлага на здравното министерство по 45 стотинки.  

Още една фирма от Пещера – „Теоекспрес“ сключва договор със здравния министър за доставка за изборите. От Турция се внасят 30 000 защитни гащеризона за ковид секциите в болниците и подвижните секции за хората, поставени под карантина. Договорът е за 248 400 лева. В него е посочена доставна цена на турските гащеризони по 6,90 лева без ДДС за бройка. По повод най-ниската цена, която е водещ принцип според здравния министър при доставките за изборите, фирми доставчици на същите гащеризони от Турция заявяват, че ги купуват по 2,85 евро бойката или 5,70 лева, което прави разлика от 36 000 лева.

Сезирани са Специализираната прокуратура, Комисията за защита на потребителите, Парламентарната комисия по ревизия на управлението на Бойко Борисов. 

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.