Мариела Георгиева, координатор на ПДИ във Варна
Доно Цветков

Доно Цветков

В отчета за 2022 г., предоставен в табличен вид от администрацията на Община Варна, става ясно, че няма отказан достъп до обществена информация с аргумента „достъпът засяга интересите на трето лице (фирма или физическо лице) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация“. Но тази формулировка беше получена като отговор от варненския продуцент и композитор Доно Цветков по заявленията му за разпределението на средствата от Общинския фонд “Култура“ и за публичните средства, разходвани за отбелязването на Деня на Варна – 15 август.

 

В отговора на администрацията по заявлението на Цветков четем: „Исканата информация засяга над 200 физически и юридически лица. Нямаме тяхното разрешение да предоставяме информация на трети лица”.  

 

По друго свое заявление Цветков получава следния отговор: „Исканата информация засяга над 500 физически и юридически лица. Нямаме тяхното разрешение да предоставяме информация на трети лица”.   

 

Тези решения станаха повод Цветков, след консултация с адвокат Кирил Терзийски от фондация „Програма достъп до информация“ да заведе две дела срещу Община Варна в Административен съд – Варна. Това се случи в края на 2022 г. По едното от тях съдът oпредели, че „жалбата е подадена при липсата на правен интерес и при липсата на годен предмет на оспорване, поради което са налице основанията по чл. 159, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс за оставянето ѝ без разглеждане и прекратяване на производството по делото“. 

 

Другото дело ще се гледа на 11.04.2023 г. 

 

За да ни запознае по-подробно със случая, Мариела Георгиева, координатор на ПДИ във Варна, разговаря с варненския продуцент и композитор Доно Цветков.

 

Какво конкретно Ви провокира да заведете двете дела?  

 

Причината да заведа две дела срещу Община Варна е отказът да получа нужната ми информация за това как са финансирани проекти от Фонд „Култура” – Варна, и по-конкретно какъв е принципът, по който са оценявани, договаряни, организирани, реализирани и финансирани проектите. Поисках решения, протоколи, оценъчни карти, протокол с мотивите на експертния съвет и др. и в частност за конкретни проекти, като например, за 30-годишнината на Международния музикален фестивал „Откритие” и пр. Също така поисках да ми бъде предоставена информация за публичните средства, отпуснати за отбелязването на Деня на Варна – 15 август, в периода 2018-2022 г. по съответните разходи: художествена програма, техническо обезпечаване, размер на сумите по пера, изплатени към фирмите-изпълнители, копия на разходните документи, договори и финансовите отчети и съответните заповеди, утвърдили програмите и разходите.  

Желаех да си изясня мъглявините около това как се финансират проектите на местния Фонд „Култура”, за което съм алармирал и преди в различни публикации.  

 

Получих отговор, че исканата от мен информация засягала интересите на над 200 лица и на още 500 други лица и фирми. По второто питане ми изпратиха единствено частична информация по оценяване на проекта на фондация „Откритие”, откъдето отново се убедих в безпринципността при оценяване на проектното предложение по Фонд „Култура” – Варна, където нивото на експертиза е съмнително, експертните оценки навярно нямат значение, а това кой кандидатства и какво е неговото лоби.  

Въпросните лица или фирми в случая са получили финансиране от общинския бюджет. Това означава, че тези лица сами по себе си задължени субекти по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да я предоставят. Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ задължени субекти по закона са юридически и физически лица относно дейност, осъществена със средства от консолидирания държавен бюджет. Средствата от общинския бюджет са част от консолидирания държавен бюджет. След като лицата, получили финансиране от общинския бюджет, са задължени субекти по ЗДОИ, то тяхното съгласие не е необходимо, тъй като по силата на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването ѝ.  

 

Разкажете ни за работата си с адвокат Кирил Терзийски от ПДИ?  

 

Благодарен съм на това, че съществува организация като фондация „Програма достъп до информация“, която успя да ме подкрепи в лицето на адвокат Кирил Терзийски. Той внимателно и непредубедено разгледа случая, подготви жалбата и ми помогна да направя необходимите стъпки, за да успея да получа необходимата ми информация за изясняване на проблем, към който има обществен интерес.  

 

Обжалвахте ли пред Върховния административен съд определението на Административен съд – Варна по първото дело?  

 

Оказа се , че процедурен проблем не ми позволи да получа удовлетворително решение на първа инстанция. Не обжалвах, поради очакването на второто дело, което е свързано с първото.  

 

Какви са очакванията Ви за него?  

 

Надявам се на адекватно съдебно оценяване.  

 

Ще участвате ли в сесията за финансиране на проекти по Фонд "Култура“ на Община Варна за 2023 г.?  

 

Вече участвах с един изключително добър и мащабен проект, какъвто е „Откритие”, но съм убеден, че той няма да получи подкрепа, и не заради качествата на проекта, доказан вече и пред света, а заради същите услужливо-дребнави хорица, на които не е приятно, когато някой търси правата си, нарушавайки им комфорта успешно да маргинализират Варна.

 

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.