Ралица Кацарска, ПДИ

На 18 април 2022 Факултетът по журналистика и масова комуникация представи „Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България“ - сборник с интервюта, статии и коментари. Съставители са доц. д-р Жана Попова и проф. дсн Снежана Попова, а научен редактор е проф. дпн Нели Огнянова. 

Сборникът е интересен за студенти по журналистика, за журналисти, за правозащитници, за политици и за всички, които искат да разкриват истината без да нарушават права и да накърняват достойнството на другите и да разберат какво означава да бъдеш „четвърта власт“ в България. 

Едва ли би имало по-подходящ момент за излизане на Сборника – момент, в който всички усещаме отрицателния ефект от фалшивите новини и дезинформацията; когато Европейската комисия представя проект на директива за ограничаване на т.нар. SLAPP (стратегически съдебни дела срещу публично участие) и в навечерието на 3 май – Световен ден на свободата на пресата. 

Съдържанието е разделено в три части:  
Първа част: За съдебните процеси срещу журналисти – Красимир Кънев предлага анализ на свободата на изразяване от гледна точка на формите на контрол и разликите между демократичното и недемократичното ограничаване на свободата на изразяване. Жана Попова представя методологията на изследването и разглежда проблемите при отразяване на случаите, свързани с клевета.  

Втора част включва интервюта с 15 журналисти, отразени в медиите в периода 2007-2020 година. Съставителите са избрали за начало 2007 година, когато  България става член на  Европейския съюз.  По много от представените случаи е предоставяна безплатна правна помощ и защита в съда от Програма Достъп до Информация в лицето на адвокат Александър Кашъмов. 

Трета част: Съдебната практика – Мирослава Тодорова и Калин Калпакчиев правят кратък обзор на приложимото право и съдебната практика с цел да помогнат на журналистите да балансират между професионалния дълг, личната сигурност и уважението към личността на другите. 

„Това е книга-памет….. Събраният материал показва какво е взаимодействието между право и журналистика“, казва проф. Нели Огнянова при представянето на сборника.

Още за сборника от неговите автори и съставители в статиите:

За разликата между истинската журналистика и мимикрията на завладяната държава

Представят документален сборник за делата срещу журналисти за периода 2007-2020 г. 

Журналисти и прависти имат обща съдба за опазването на правовата държава

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.