Цветомир Цветанов, координатор на ПДИ във Видин

 

В едномесечен срок Видинският административен съд ще се произнесе по жалбата на Гражданско движение БОЕЦ срещу повторния отказ на държавното дружество "Булгаргаз" да предостави достъп до информация за водените с "Газпром" преговори, както и за всички действия на компанията за доставки на втечнен и тръбен газ по време на газовата криза миналата година. Адвокат по делото е изпълнителният директор на „Програма достъп до информация" Александър Кашъмов. В съдебна зала той обясни, че дружеството неправомерно е дало общо решение за отказ и на 9-те заявления за достъп до обществена информация, входирани от БОЕЦ на 7 септември 2022 година, а според законовите разпоредби е трябвало те да бъдат разгледани поотделно. Това е „съществено нарушение на процедурните правила и основание за отмяна на решението“, отбеляза адвокат Кашъмов. Не е обосновано и твърдението в решението за отказ да се предостави исканата информация, че тя би довела до нелоялна конкуренция. Това е разписано категорично и ясно в чл. 17 на ЗДОИ: „информацията, която представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, не подлежи на предоставяне освен в случаите на надделяващ обществен интерес. Задължените субекти, когато отказват достъп до обществена информация по тази алинея, са длъжни да посочат обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция между търговците.“ А това не е изпълнено, посочиха жалбоподателите. Налице е значителен обществен дебат по темата за газовите доставки и е категорично, че в случая е налице надделяващ обществен интерес, посочи адвокат Кашъмов. В мотивите си по делото защитата на „Булгаргаз“ се позовава и на следствена тайна, заради започнало досъдебно производство. Разследването на прокуратурата обаче се води за сключени от „Булгаргаз“ договори за правна помощ, които не касаят исканата от БОЕЦ информация, обясни още изпълнителният директор на ПДИ. Александър Кашъмов пледира Административният съд във Видин да отмени отказа на „Булгаргаз“ да предостави исканата обществена информация и да даде подробни указания на дружеството за прилагането на ЗДОИ.

 

"Днес (17 май) делото се взе за решаване. Нашата теза е, че, обратно на това, което твърди "Булгаргаз", нито има търговска тайна, нито има следствена тайна. Нещо повече, начинът, по който те са отговорили, и то след решение на съда, без да разгледат поотделно всяко едно от 9-те искания, показва, че няма желание да се работи по закона, а по-скоро има едно нежелание да бъде предоставен достъп до обществена информация. Надявам се решението на съда задълбочено да даде повторно указания на "Булгаргаз" за спазване на закона, макар че би трябвало да са били ясни още първите указания. Така или иначе това е една много важна обществена информация с надделяващ обществен интерес, която БОЕЦ е поискал в името на българското общество. Това беше един от най-сериозните дебати през миналата година, свързан с кризата с газта, какво се случва около нея, какви преговори са текли, какви договори се изпълняват, какви мерки се предприемат. Видяхме, че има дори и едно досъдебно производство, което не е свързано с искането, но пък показва, че около действията на „Булгаргаз“ миналата година е имало достатъчно големи съмнения и необходимост от осветляване на общественото знание какво се случва, какво е правено, най-малкото че трябва да знаем как „Булгаргаз“ и как българската държава реагира по време на тази криза, а и да се изведат необходимите уроци за в бъдеще", сподели след съдебното заседание Александър Кашъмов.

 

В края на миналата година Административен съд – Видин задължи "Булгаргаз" да предостави исканата от БОЕЦ информация, но държавното дружество направи повторен отказ. Информацията за доставките на газ безспорно е с надделяващ обществен интерес, пряко е свързана с енергийната сигурност на страната, която е част от националната сигурност, посочи в съдебната зала председателят на гражданското движение Георги Георгиев.

 

"Благодаря на адвокат Кашъмов и на Програма „Достъп до информация“, че ни подкрепиха и се включиха в това тежко дело. Казвам тежко, защото това са знакови, рискови дела. Тук се изправяме срещу една тежка омерта, която в продължение на десетилетия пази от българските граждани ценна и важна за тях обществена информация. Ние създадохме прецедент с първото съдебно решение по това дело, което спечелихме, като съдът постанови, че "Булгаргаз" като държавно дружество е задължено по ЗДОИ лице. Това означава, че всички останали държавни дружества или дружества с държавно участие също дължат информация на гражданите по Закона за достъп до обществена информация. Това досега беше скрито за гражданите, беше забранена територия. И казусът с доставките на газ, с договорите за доставка бяха изцяло на тъмно. Самата тема за газовата сигурност на страната, като част от националната сигурност, е безспорно тема с надделяващ обществен интерес, но отново властимащите, в лицето на ръководството на "Булгаргаз", се опитаха да се скрият зад аргументите за "търговска тайна" или "следствена тайна". Адвокат Кашъмов се аргументира много силно в съдебната зала и очаквам да спечелим и това дело. Очакваме да получим най-накрая исканата от нас информация, която продължава да е актуална, защото тези процеси, които се развиха миналата година, касаят събития и в бъдеще. Договорите за слотове, договорите за доставки на газ в бъдеще време, условията, по които те са сключени, компаниите, с които са договорени тези слотове, тепърва трябва да бъдат изпълнявани. В същото време, тук говорим за суми от порядъка на стотици милиони и дори милиарди, за които на българските граждани се дължи отчетност", обясни след заседанието председателят на Гражданско движение БОЕЦ Георги Георгиев.

 

Докладчик по делото е съдия Биляна Панталеева-Кайзерова.

 

 

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.