Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
Фокус
Някои аспекти на решението на Европейския съд по правата на човека по делото „Касабова срещу България”
2.
Парадокси
Куп нарушения на закона в Седмицата за защита на личните данни
3.
4.
От координаторската мрежа
Министър Караджова отказва информация за бъдещо депо за битови отпадъци
5.
Стари практики
След като поделението на НОИ в града бе осъдено по ЗДОИ, наказа го и Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси
6.
Каузи
Според Георги Сербезов отказите с абсурдни мотиви нарастват, а администрацията заобикаля ЗДОИ
7.
Дебати
Създателят на Мрежата Винт Сърф разпали полемика в „Ню Йорк Таймс”
8.
9.
ПДИ препоръчва
„Правата на човека и променящата се медийна среда” анализира условията, при които се развива свободата на словото
10.