Фондация Програма Достъп до Информация
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
2004 г.

Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
Обзор 2018
 
2.
Обзор 2018
 
3.
Обзор 2018
Това са част от инициативите на ПДИ за поощраване на активното упражняване на правото на достъп до информация и за повишаване на прозрачността и отчетността на институциите в България
4.
От координаторската мрежа
Заявленията по ЗДОИ намаляват през годините, заради активното публикуване на определени категории информация на сайта ни, отчита секретарят Ангелина Топчиева
5.
Обзор 2018
 
6.