Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
2.
3.
ПДИ проведе обучения на журналисти от Перник, Кюстендил, Благоевград, Видин, Монтана, Враца и Плевен по проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението”
4.
Фокус
Почти всички централни ведомства тайно и в нарушение на ЗДОИ забраниха на поделенията си да общуват с журналисти
5.
Приключения със заявления
Първо дело по ЗДОИ в Административен съд - Кърджали
6.
От координаторската мрежа
Репортерска проверка отменя нелепа практика в Община Варна
7.
Дебати
Защо предложените нови правила на ЕС за защита на личните данни застрашават публичния достъп до документи и свободата на словото
8.
ПДИ препоръчва
Научна статия на Маргарет Квока, асистент преподавател във Факултета по право „Джон Маршал”, Чикаго, Илинойс, разглежда процедурата по съдебно обжалване според Закона за свобода на информацията*
9.