Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
Събития
Служители от държавната администрация, журналисти, юристи, представители на НПО и граждани присъстваха на празника в БТА
2.
Интервю
Арх. Калина Павлова от Варна получи „Златен ключ“ за упоритостта и последователността, с които отстоява правото си на достъп до информация. Битката й с различни институции е битка и за по-активно участие на гражданите при взимането на решения.
3.
Интервю
Илиян Илиев, председател на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие - Варна, получи „Златен ключ” за неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация
4.
Интервю
Доротея Дачкова получи „Златен ключ”, присъден на екип на в. „Сега” за най–добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация
5.
Интервю
Сметната палата получи „Златен ключ” за изключително добре поддържания си сайт според изискванията на ЗДОИ и по силата на други закони, гарантиращи прозрачността на институцията. С председателя на палатата проф. Валери Димитров, разговаря Диана Банчева
6.
Фокус
Защо след ред позитивни отличия ямболската община бе номинирана за антинаградата „Завързан ключ”
7.
Девети Международен ден на правото да знам
 
8.
От координаторската мрежа
11 000 „мъртви души” фигурирали в избирателните списъци