Фондация Програма Достъп до Информация
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
2004 г.

Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
Събития
ПДИ връчи наградите за принос в областта на свободата на информация
2.
Събития
28 септември 2018, литературен клуб „Перото“, НДК, София
3.
Интервю
С носителя на грамота в категорията „Гражданин”, използвал най-активно правото си на информация, разговаря Диана Банчева
4.
Интервю
Със Зорница Стратиева от Асоциация на парковете в България, носител на „Златен ключ“ за неправителствена организация, упражнявала най-активно правото си на достъп до информация, разговаря Диана Банчева
5.
Интервю
С носителя на „Златен ключ“ за най-добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация, разговаря Диана Банчева
6.
Интервю
С кмета на община Белослав, носител на „Златен ключ“ за институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани, разговаря Диана Банчева
7.
8.