Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
Премиери
Петата книга на ПДИ съдържа анализ и коментар на съдебната практика и резюмета на шестнадесет съдебни дела
2.
Премиери
Изказване на изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева на представянето на книгата „Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация”
3.
Премиери
Коментар върху книгата на ПДИ от съдия Александър Еленков, Върховен административен съд
4.
Премиери
„Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация” анализира натрупаната практика по дела за достъп до информация
5.
Коментар на юриста
Защо Общински съвет - Велико Търново засекретява материалите по 46 точки от дневния ред на заседание от октомври 2012
6.
Коментар на юриста
Искането и предоставяне на списъци на граждани, включени в специалните метадонови програми, грубо нарушава принципите на правото на зашита на личните данни
7.
8.
От координаторската мрежа
Тодор Бойчев е водил шест дела по ЗДОИ, подготвя се за седмо
9.
10.