Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
1.
Събития
В онлайн церемонията за Международния ден на правото да знам участваха граждани, журналисти, представители на граждански организации и държавни институции
2.
Интервю
С носителя на „Златен ключ“ в категорията „Гражданин, най-активно използвал правото си на информация“, разговаря Адриана Иванова, ПДИ
3.
Интервю
С носителя на „Златен ключ“ за „Най-добър журналистически материал/ кампания, свързани с правото на достъп до информация“, разговаря Диана Банчева, ПДИ
4.
Интервю
С изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, носител на „Златен ключ“ за институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация за граждани, разговаря Диана Банчева, ПДИ
5.
Интервю
С адвокат Драгиева от Програмата за правна защита на БХК, получил „Златен ключ“ за НПО, най-активно използвало ЗДОИ, разговаря Адриана Иванова, ПДИ
6.
7.