Фондация Програма Достъп до Информация
От координаторската мрежа
Видински общини са в дъното на Рейтинга на активната прозрачност. Защо не се спазват разпоредбите на ЗДОИ?
Цветомир Цветанов, координатор на ПДИ във Видин
Цветомир Цветанов
Цветомир Цветанов

Няколко видински общини от години са в дъното на Рейтинга на активната прозрачност, изготвян от екипа на ПДИ. С най-лоши показатели е най-бедната не само в региона, а и в целия Европейски съюз община - Бойница.

 

В тазгодишното проучване тя е на незавидното 256 място от общо 265 български общини. Подобни са били показателите и в предходните години. Както икономическото състояние на общината, така и сайтът на Бойница е доста беден на информация. Липсва секция „Достъп до обществена информация“, а последната публикация по темата е от 4 март 2015 в рубриката „Административно обслужване“, където е посочено, че „Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа в "Звеното за административно обслужване“. На заявлението, подадено от екипа на ПДИ, изобщо не е отговорено.

 

Какви са причините да не се спазват разпоредбите на ЗДОИ?

 

„Просто не смогваме. Непрекъснато ни засипват нас, общините, с нови и нови изисквания. От една страна работим по Закона за защита на личните данни, а от друга - ми говорите за повече обществена информация. Трябва ни време да се ориентираме, защото ни е много трудно. Нещата в тази посока са много сериозни – прекалено много изисквания. Непрекъснато се променят законите, а нашата администрация е малка и един служител отговаря за 3-4 неща. Молбата ми е да ни дадете малко време, за да се ориентираме в цялата тази бумащина. Налага се и да сключваме договори с фирми, за да ни поддържат сайта, което ни струва много пари, с каквито нашата община, за съжаление, не разполага“, обясни кметът на Бойница Анета Генчева, като се ангажира да се запознае по-подробно с изискванията на закона и да ги приложи на практика в сайта на общината.

 

В подобно положение е и най-северозападната българска община - Брегово. Тя се намира на 244 място сред 265 органи на местно самоуправление в Рейтинга на ПДИ за тази година. И тук липсва секция „Достъп до обществена информация“, не са изпълнени и редица други задължения по ЗДОИ. Показателен е и фактът, че през 2017 са заведени три дела във видинския Административен съд срещу мълчалив отказ на кмета на Брегово и председателя на Общинския съвет за предоставяне на обществена информация. Жалбоподателите са искали достъп до административната преписка по приемане на Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на община Брегово, както и до договори, сключени от общината по Закона за обществените поръчки. И по трите дела съдът е отменил „мълчаливите откази“ за предоставяне на информация и е осъдил община Брегово да заплати разноските за адвокатски хонорари в размер на 1530 лева.

 

За разлика от други по-малки общини, в Брегово не става въпрос за липса на административен капацитет, увери секретарят на общината Сергей Здравковски, натоварен да отговаря за достъпа до обществена информация. „Няма никакъв административен проблем. Със заповед на кмета съм определен за председател на комисията по предоставяне на обществена информация, имаме си вътрешни правила за тази дейност. Не знаехме обаче, че е необходимо всичко това да се качи на сайта на общината. Явно не съм в час със закона, но щом има задължителност да се качва - ще го направим. Хем искат защита на личните данни, хем да има общественост. Има противоречие в цялата тази нормативна база, но ще се съобразим с изискванията на ЗДОИ“, каза Здравковски.

 

Очевидна е необходимостта от обучение на служителите в по-малките общини и повече разяснения за задълженията, които имат по ЗДОИ. Не са редки случаите, в които споделят, че не са запознати със закона и дори не знаят за новостите в него, влезли в сила преди три години. От община Брегово обаче увериха, че ще поправят своите пропуски: „Както се казва в едно телевизионно предаване: слагаме щемпел „Обещано“, че още на 2 юли каквото е нужно ще го има на сайта", заяви Сергей Здравковски.


Днес, 6 август, обещаното е все така неизпълнено. Никаква промяна и в сайта на Бойница…

 

© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.