С кмета на Община Белоградчик – втора в Рейтинга на активната прозрачност на общините в България – разговаря Цветомир Цветанов, координатор на ПДИ във Видин

Ден на правото да знам 2018
Борис Николов, кмет на Белоградчик

Община Белоградчик заема второ място в тазгодишния Рейтинг на активната прозрачност на Програма Достъп до информация. Администрацията в Града на скалите е изпълнила предварително зададените критерии и е заслужено в челото на изследваните 265 общини в страната. Това не е новост за Белоградчик, няколко поредни години общината е в първата десетка на рейтинга, а през 2018 получи грамота от ПДИ за постоянните усилия в изпълнението на задълженията за активна прозрачност. 

Трудно ли се постига институционална прозрачност в България? 
Стараем се по най-добрия начин, най-прозрачно, да отразяваме всичко, което се случва в общината, да изпълняваме нормативната база. Полагаме усилия всичко да е действително прозрачно. Просто сме убедени, че това е единственият път за развитието на местното самоуправление. 

Изкачвате се няколко места в класацията в сравнение с предходното изследване. С екипността в общината ли да си обясним това развитие? 
По-скоро го дължим на заместник-кмета Росен Младенов. Той сърцато и отговорно следи всичко, занимава се с публикациите на сайта, с контрола нещата да са изрядни. Това не е нещо особено сложно, стига обаче човек да иска го прави.

Защо е важно институциите да са прозрачни?
Колкото повече „светлина“ има в обществените организации, най-общо казано, толкова по-ограничено влияние имат фалшивите новини, заблудите и т.н. В общество, в което всеки може да говори и да пише без да носи отговорност, единственият изход за противодействие е лесният и прозрачен достъп и отразяване на действията в обществените организации. Това е най-силното оръжие. След като по законодателен път не можем да се опазим от фалшивите новини, това е пътят за отпор. От друга страна, важно е институциите да са прозрачни. Особено в състоянието, в което се намира обществото ни. Лошото е, че комай само една неправителствена организация, каквато е ПДИ, се занимава с този въпрос и то над 20 години. Е, ако и държавата се занимаваше със собствени законодателни инициативи с този въпрос, ефектът щеше да е още по-голям. Държавата обаче стои настрана. Ние, общините, сме безсилни – не можем да създаваме поднормативна уредба, за да се защитим от фалшивите новини и заблудите. Усещам омерзяване на добрите практики, на добрите неща.

Община Белоградчик има куп други проблеми за решаване. Как успявате да спазвате критериите за активна прозрачност и да прилагате нормативната база в тази посока?
Въпрос на воля и на желание. Разбира се, че обърканото законодателство създава проблеми. Особено в преходни и заключителни разпоредби, които променят други закони. Другата трудност е прекалената ангажираност и персонална отговорност на кметовете – вменени са ни близо 1600 отговорности по различните закони, постановления, поднормативни актове и пр. Няма необходимия филтър, държавата по законодателен път натоварва кметовете с лична отговорност за много неща, понякога за такива, които дори не зависят от общината и от кмета. Няма политика, няма философия в отговорностите в държавата. Няма структуриране, няма подредба, няма ясни и точни правила. Мога да дам десетки примери, в които държавата не може да се справи с определени проблеми и веднага ги прехвърля на общините.

Поредното второ място едва ли ще ви „отпусне“, би следвало да ви амбицира, нали?
Преди три години бяхме на второ място, сега отново сме втори. Тази позиция ни радва, разбира се. Но нека повторя: да си изряден не е толкова трудно, иска се само воля и желание за това. 

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.